Informații de interes public

LISTA

informaţiilor de interes public comunicate,
potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces
la informaţiile de interes public

 

Lista de mai sus, conform prevederilor Legii Cadru nr. 153/28 iunie 2017, trebuie completată cu Anunțul privind transparența veniturilor salariale, care trebuie publicat și menținut la 31 martie și respectiv 30 septembrie ale fiecărui an, la sediul instituției publice și pe pagina de internet a instituției publice.