Parteneri

Academia de Studii Economice din București

Academia de Studii Economice din București - Acord de practică

Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați

Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi

Asociaţia Femeilor din România „Împreună”

Asociaţia Naţională a Surzilor din România – ANSR

Asociaţia pentru Dialog Intercultural

Asociația pentru Implicare Socială, Educație și Cultură (ASISED)

Asociaţia Română de Psihiatrie Medico-Legală

Asociaţia Fraţilor Marişti ai Şcolilor din România

Bilioteca Metropolitană București

Casa Corpului Didactic Bucureşti

Casa Corpului Didactic Cluj

Casa Corpului Didactic Constanţa

Centrul Multifuncțional de Sănătate „Sfântul Nectarie”

Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Ploieşti

Colegiul „Spiru Haret” Ploieşti

Colegiul Național I. C. Brătianu Hațeg

Colegiul Naţional „Jean Monnet” Ploieşti

Colegiul Național „Mihai Viteazu” Ploiești

Colegiul Naţional „Nicolae Iorga”

Colegiul Naţional „Octav Onicescu”

Colegiul Naţional „Spiru Haret” Bucureşti

Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România

Colegiul „Spiru Haret”  Ploiești

Colegiul tehnic „Carol I”

Crucea Roșie Română – Filiala Sector 6 București

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului S6

Europe Direct București

Federaţia Organizaţia Naţională a Persoanelor cu Handicap din România ONPHR

Fundaţia ADOLESCENŢA

Fundaţia Filantropica Metropolis

Grupul Editorial Corint

Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara

Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava

Institutul European din România

Institutul Internaţional pentru Drepturile Omului - Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”

Liceul Teoretic „Nichita Stănescu” București

Liceul Teoretic „Tudor Vianu” Giurgiu

Liceul Tehnologic „1 Mai” Ploieşti

Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti” București

Liceul Tehnologic „Dumitru Dumitrescu”, Buftea, Ilfov

Liceul Tehnologic „Vintilă Brătianu” Dragomirești Vale

Ministerul Educaţiei Naţionale

Muzeul Câmpiei Boianului „Traian Zorzoliu”

Muzeul Municipiului București

Qbebe

Rețeaua Națională de Informare și Cooperare pentru Integrarea în Comunitate a Copiilor și Tinerilor cu Cerințe Educative Speciale (RENINCO)

Societatea Ecomondia Filiala București

Şcoala Gimnazială „Alexandru Ceuşianu” Reghin

Școala Gimnazială „Apostol Arsache” Vedea

Școala Gimnazială „George Poboran”, Slatina

Şcoala Gimnazială „Prof. Ion Vişoiu” Chitila

Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea”, Aiud

Şcoala Gimnazială „Radu Stanian” Ploieşti

Şcoala Gimnazială „Sfânta Vineri” Ploieşti

Şcoala Gimnazială „Take Ionescu” Râmnicu Vâlcea

Şcoala Gimnazială „Toma Caragiu” Ploieşti

Școala Gimnazială nr. 1 Singureni, Giurgiu

Şcoala Gimnazială nr. 2 Videle

Şcoala Gimnazială nr. 88 Bucureşti

Şcoala Gimnazială nr. 97 Bucureşti

Școala Gimnazială nr.113 București

Şcoala Gimnazială nr. 117 Bucureşti

Școala Gimnazială nr.150 București

Școala Gimnazială Vulcana Pandele

Școala Națională de Studii Politice și Administrative - Facultatea de Administrație Publică - Acord de practică

Şcoala Superioară Economică „Nicolae Kretzulescu” Bucureşti

UNITED WAY

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației

Universitatea București - Facultatea de Drept - Acord de practică

Universitatea București - Facultatea de Litere - Acord de practică

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir” Bucureşti

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” București - Facultatea de Științe Juridice și Administrative

Universitatea din Oradea, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic

Universitatea „Titu Maiorescu” Bucureşti

Universitatea de Vest Timișoara