Copii, tineri

Diferite calitativ de cele ale adulţilor, drepturile copilului sunt reglementate într-o serie de documente, cu sau fără forţă juridică, cu aplicabilitate universală sau regională, în care sunt fixate principii, standarde şi norme pe care statele semnatare sunt obligate să le respecte în raport cu copiii şi tinerii de pe teritoriile lor, oricare le-ar fi statutul (cetăţeni, rezidenţi, refugiaţi, azilanţi, aflaţi în îngrijirea părinţilor sau a familiei proprii ori adoptive, în centre de îngrijire etc.).

Dintre aceste documente, unul se distinge în mod deosebit, reprezentând într-un fel corolarul evoluţiei societăţii şi gândirii socio-juridice în legătură cu cei mai tineri reprezentanţi ai speciei umane: Convenţia internaţională cu privire la drepturile copilului – principalul instrument internaţional în domeniu.

În plan regional, european, au fost de asemenea adoptate o serie de documente care reglementează drepturile copilului şi tinerilor. Toate, indiferent de deschiderea şi aplicabilitatea lor – documente internaţionale, regionale sau naţionale, au ca reper fundamental interesul major al copilului, ce trebuie să primeze în orice situaţie.

 

 

Evenimente

 
Terapia prin artă pentru tinerii vulnerabili – Arty un proiect Erasmus 
 
În data de 5 mai, IRDO a participat la conferința proiectului Erasmus – Arty – o abordare a terapiei prin artă a tinerilor vulnerabili cu probleme de sănătate mintală.
 
Au fost prezentate activitatea și rezultatele proiectului în care au cooperat 7 ONG-uri europene din Grecia, Italia, Spania, Cipru, Marea Britanie și România reprezentate de Fundațiile Estuar și Habilitas (doi parteneri din România), ANS (Italia) ARTIS (Marea Britanie) INTRAS (Spania), CARDET (Cipru) și KMOP (Grecia).
 
Obiectivul principal al proiectului a fost dezvoltarea unor instrumente socio-educaționale pentru terapia prin artă adresată tinerilor cu probleme de depresie și sănătate mintală.
 
Proiectul a fost inițiat ca urmare a efectelor pandemiei de COVID-19 asupra echilibrului psihic și sănătății mintale în rândul populației și în special al tinerilor. Pe perioada pandemiei stările de alertă și de urgență au avut un impact puternic asupra vieții cotidiene, a rutinei zilnice și a mijloacelor de trai cu consecințe grave pe termen mediu și lung, precum adâncirea sentimentului singurătății și neapartenenței, stări de anxietate, depresie, abuz de alcool și droguri, tendințe de suicid. Practicieni din domeniul sănătății, al educației non-formale, artelor și culturii și-au unit eforturile în acest proiect elaborând instrumente de lucru socio-educaționale privind terapia digitală prin artă pentru cei care au manifestat anxietate și stări de stres.
 
Proiectul și-a propus să consolideze și să extindă competențele celor care lucrează cu tinerii vulnerabili: psihologi, practicieni, asistenți sociali, pentru a putea oferi un sprijin mai eficient celor care suferă de afecțiuni de sănătate mintală sau care încep să dea semne incipiente ale acestora.
 
În cadrul conferinței au fost prezentați pașii urmați în elaborarea ghidului privind rolul terapiei prin artă care va conține strategii practice pentru asigurarea bunăstării mintale a tinerilor. Considerând că arta și creativitatea pot avea un rol puternic în tratarea afecțiunilor psihice și chiar un real potențial de vindecare, autorii ghidului prezintă un set de instrumente de conștientizare cu privire la impactul pe care pandemia l-a avut asupra tinerilor. Ghidul va reprezenta un instrument de lucru eficient pentru organizațiile care activează în domeniu și pentru toate părțile interesate. 
 
IRDO subliniază faptul că activitățile de terapie, cât și cele de consiliere psihologică, trebuie să ia în considerare interesul superior al copilului, iar prin acest proiect inovator s-a avut în vedere importanța abordării terapiei prin artă și din prisma promovării și respectării drepturilor omului și a libertăților fundamentale.
 
Mai multe detalii despre proiect și finanțarea acestuia la: www.artyproject.eu, https://www.anpcdefp.ro/
 
 
 
Summitul copiilor și tinerilor aflați în grija statului
 
În perioada 18-20 martie, IRDO a participat la „Vocea noastră - Summitul copiilor și tinerilor aflați în grija statului”. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Tinerilor Instituționalizați în parteneriat cu UNICEF, Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Partida Romilor „Pro-Europa”, Institutul Român pentru Drepturile Omului, Autoritatea Națională Pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, FONPC și Federeii - Asociația Adulților din Casele de Copii.
 
În cadrul deschiderii lucrărilor conferinței și în atelierele organizate, Institutul a subliniat importanța abordării bazate pe drepturile omului în vederea realizării drepturilor copiilor și tinerilor instituționalizați, necesitatea cunoașterii de către tineri, ca titulari de drepturi, a drepturilor lor și a modului în care acestea pot fi exercitate, precum și importanța responsabilizării titularilor de obligații. 
 
De asemenea, Institutul a subliniat importanța colaborării dintre instituțiile, autoritățile statului cu organizațiile care promovează și susțin drepturile copiilor și tinerilor instituționalizați în vederea dezvoltării unei culturi a drepturilor omului, în care toți actorii implicați se pot bucura de realizarea drepturilor.
 
 
Webinar „Diversitate și toleranță: de la libertatea gândului la libertatea cuvântului”
 
În data de 15 iulie, IRDO în parteneriat cu ELSA au organizat, în format online, webinarul de follow-up intitulat „Diversitate și toleranță: de la libertatea gândului la libertatea cuvântului”. Webinarul a avut ca obiect dezbaterea rezultatelor acțiunilor comune întreprinse în cadrul campaniei „Rolul tinerilor în promovarea dialogului democratic”, fiind evaluat totodată impactul evenimentelor susținute asupra tinerilor.
 
În cadrul evenimentului, reprezentanții IRDO au subliniat că, în fundamentarea campaniei, partenerii au pornit de la premisa conform căreia pentru a asigura libertatea cuvântului este necesar să se garanteze, în primă instanță, libertatea gândirii, aceasta fiind posibilă pe coordonatele unei societăți democratice care permite elaborarea de platforme de dezbateri și de idei, precum și mobilitatea informației. 
 
Webinarul de follow-up a reiterat sensibilizarea tinerilor față de valorile drepturilor omului, ca obiectiv principal al campaniei, și, în special, susținerea acestora în înțelegerea modului de exercitare, în condițiile unei societăți democrate, a libertății de informare, respectiv a libertății de exprimare. În realizarea obiectivului principal, expunerea tinerilor la instrumentele universale, regionale și naționale destinate protecției și promovării drepturilor omului reprezintă un impuls pentru dezvoltărea abilităților de analiză și sinteză – aceste aspecte fiind convergente către realizarea unui mod de gândire critică a relației dintre respectarea drepturilor omului și condițiile societății democratice.
 
În cadrul webinarului au fost prezentate și analizate eseurile redactate de tinerii care au participat la concursul „Cenzura și morala publică într-o lume distopică”. Concursul a constat în elaborarea unor lucrări de analiză, în conținutul cărora să evalueze legătura dintre lumile distopice imaginate de George Orwell și Ray Bradbury în romanele 1984 și Fahrenheit 451. Participanții au analizat modul în care morala publică care fundamentează drepturile omului poate subzista în societățile autocrate și specificul relației dintre cenzură, libertatea de exprimare și dreptul la informare. În cadrul discuției moderate de reprezentanții IRDO, tinerii au susținut că cenzura evocată în cele două lucrări analizate este o limitare a spiritualității umane realizată de către guvernările autocrate, care se manifestă fie prin monitorizare permanentă și sterilitatea ideilor, fie prin interzicerea cărților și a lecturii. Această limitare a spiritualității forțează indivizii să achieseze la propaganda guvernării și să renunțe la gândirea critică – care reprezintă, de fapt, atributul personalității umane. Corelația este evidentă: distrugerea forului interior al individului conduce la distrugerea forului exterior.
 
De asemenea, participanții au problematizat în lucrările lor aspecte precum: impactul inteligenței artificiale asupra evoluției drepturilor omului, rolul autocenzurii – modul de aplicare și limitele acesteia, legitimitatea legilor elaborate într-o societate autocrată, contrare drepturilor omului și naturii umane etc. 
 
În concluziile webinarului, reprezentanții IRDO și ELSA au reținut prezentările eseurilor realizate de participanți, deliberând asupra ideilor expuse de tineri, urmând ca anunțarea câștigătorilor să fie realizată în scurt timp. De asemenea, au fost prefigurate demersurile pentru noi acțiuni comune IRDO-ELSA. 

 

Dezbatere organizată de Asociația VERTIK pentru Viitor
pe tema „Copil învățat sau copil pregătit pentru viață?”
 
În data de 31 mai, Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO) a participat, în format online, la dezbaterea publică organizată de Asociația VERTIK pentru Viitor având tema „Copil învățat sau copil pregătit pentru viață?”. Obiectivul evenimentului a vizat realizarea unei Coaliții Naționale în jurul unui Plan de Acțiune (care să includă un proiect pilot) pentru dobândirea de către copiii din România a abilităților antreprenoriale și financiare. Problematica centrală a dezbaterii rezidă în faptul că nu este garantat, în favoarea copiilor, un acces unitar, într-un format adaptat vârstei, ușor accesibil și de înțeles, la noțiuni antreprenoriale și financiare de bază.
 
Principalele aspecte supuse dezbaterii au constat în: (1) analiza situației actuale în ceea ce privește accesul unitar la noțiuni antreprenoriale și financiare de bază în rândul copiilor, prin intermediul opiniilor și studiilor de caz; (2) soluții concrete prin care informațiile antreprenoriale și financiare pot ajunge la copiii din România, în mod unitar, într-un format adaptat vârstei; (3) conturarea unui proiect pilot de integrare a datelor obținute și implementarea lui cu sprijinul ONG-urilor, în relația cu administrațiile publice locale și instituțiile de învățământ; (4) disponibilitatea formării unei coaliții pentru susținerea demersului, în scopul fundamentării și promovării acestui proiect la nivel național. 
 
În cadrul dezbaterii, IRDO a transmis un mesaj prin care salută demersul inițiat de organizatorii evenimentului și recunoaște caracterul inovativ al educației financiare și antreprenoriale. IRDO a subliniat necesitatea reconceptualizării noțiunii de educație și înțelegerea acesteia în mod extensiv, prin luarea în considerare a particularităților specifice drepturilor omului respectiv: dimensiunile fundamentale ale educației privind drepturile omului (cunoaștere teoretică); educația pentru drepturile omului (aplicarea valorilor drepturilor omului în viața cotidiană și acțiuni pentru promovarea acestora); educația prin drepturile omului (transformarea personalității copiilor prin apel la valorile sociale fundamentale).
 
Institutul Român pentru Drepturile Omului a subliniat că își asumă prin mandatul său – care cuprinde activități de educație, formare, informare, cercetare în vederea asigurării la nivel național a unei culturi a drepturilor omului – rolul de a insufla copiilor și tinerilor valorile umaniste ale toleranței, acceptării, empatiei și solidarității în vederea transformării societății și a adaptării acestora la cerințele practice. Prin însușirea acestor valori se asigură premisele participării copiilor la mediul de afaceri în mod responsabil, prin stabilirea unor parteneriate bazate pe principiile respectului, loialității, solidarității. Astfel, mediul de afaceri proiectat în viitor este susceptibil să integreze într-un mod mai eficace și mai performant drepturile copiilor. 
 
Totodată, Institutul a evidențiat rezultatele obținute în domeniul educației prin raportare la principalele activități incluse în mandatul său: cercetare și formare. Astfel, în cadrul dezbaterilor, IRDO a precizat că, în dimensiunea cercetării asumată prin mandatul său legal, a elaborat, în perspectiva celebrării a 30 de ani de la adoptarea Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, volumul Drepturile Copilului-Dreptul la Educație. Volumul a fost elaborat în scopul diseminării principalelor reglementări cuprinse în Convenție, dar și pentru a servi drept ghid pentru copii și pentru cadrele didactice în vederea conștientizării principalelor aspecte referitoare la drepturile copilului și, în special, la componenta educațională. 
 
De asemenea, IRDO a precizat că în domeniul educației și formării, Institutul desfășoară programe adresate copiilor și tinerilor prin care urmărește realizarea principiului interesului superior al copilului și al încurajării participării copilului la actul decizional. Nevoile și solicitările copiilor sunt așezate în centrul activităților desfășurate în cadrul programelor de formare. 

 

 Proiect „Copiii exploatați prin muncă”

În preajma celebrării Zilei mondiale împotriva exploatării copiilor prin muncă (12 iunie), în cadrul unui proiect derulat pe parcursul a două luni la nivelul Mark Twain International School, Institutul Român pentru Drepturile Omului a fost invitat să susțină o sesiune educațională pentru elevii de clasa a IV-a implicați în activități.
 
Sesiunea a constat într-o prezentare interactivă, urmată de o etapă de întrebări (pregătite de copii în urma documentării) pe tema drepturilor încălcate prin exploatarea copiilor în munci periculoase. Întrebările au privit o gamă largă de problematici, elevii dovedind maturitate în abordarea subiectelor: statistici privind exploatarea la nivel internațional și național; cauzele și efectele exploatării prin muncă a copiilor; conexiuni cu dreptul la sănătate și îngrijire medicală, la joc, la educație; vârsta legală pentru angajare a copiilor în România; efectele pandemiei asupra muncii copiilor etc. Dreptul la educație a fost cel mai amplu tratat, atât prin prisma implicațiilor, cât și al posibilelor soluții care pot fi adoptate de state.  
 
La final, s-a amintit că Ziua mondială împotriva exploatării copiilor prin muncă (12 iunie) se celebrează în acest an în condiții speciale. Pe de o parte, este prima zi mondială de după ratificarea universală a Convenției nr. 182 a Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind cele mai grave forme de muncă a copiilor, reușita ratificării fiind un lucru îmbucurător. Pe de altă parte, această zi are loc într-un moment în care criza COVID-19 amenință să anuleze ani de progrese realizate în diminuarea la nivel internațional a problemei exploatării copiilor prin munci grele și periculoase.
 
În preajma zilei de 12 iunie, OIM și UNICEF vor publica rapoarte cuprinzând estimări și tendințele globale privind exploatarea prin muncă a copiilor, iar OIM va promova o „Săptămână de acțiune” dedicată, care va cuprinde evenimente și activități de conștientizare. 
 
 
 
  Webinar „Libertatea de exprimare şi de informare
în contextul provocărilor existente la nivel internaţional şi naţional”
 
În data de 20 mai, IRDO și ELSA (The European Law Students’ Association; Asociaţia Europeană a Studenţilor în Drept) au desfășurat primul eveniment aferent Campaniei asupra dreptului la informare și exprimare „Rolul tinerilor în promovarea dialogului democratic” care a fost lansată la data de 4 mai 2021, în perspectiva celebrării la nivel internațional a Zilei mondiale a libertății presei. 
 
Webinarul a fost conceput ca platformă de analiză a principalelor probleme aferente exercitării libertății de informare și exprimare în contextul provocărilor actuale de la nivel internațional, regional și național. Perspectiva de studiu aplicată în desfășurarea dezbaterilor a fost bivalentă - juridică și jurnalistică – obiectivele urmărite fiind, inter alia: cultivarea gândirii critice a tinerilor în privința modului de selectare a surselor de informare, a modului de evaluare a informațiilor prezentate în mass media; prevenirea și contracararea discursului extremiste, a manifestărilor teroriste, a discursului de instigare la ură; promovarea standardelor etice ale jurnalismului responsabil ș.a. 
 
Punctul de plecare al dezbaterilor s-a fundamentat pe dispozițiile art. 10 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, respectiv pe dispozițiile art. 11 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. 
 
Mai multe detalii se pot găsi în comunicatul de presă al evenimentului.
 
 
Conferință „Prevenirea participării tinerilor în infracțiuni asociate consumului de droguri,
printr-un stil de viață sănătos și dezvoltarea abilităților”
 
Institutul Român pentru Drepturile Omului a luat parte la evenimentul paralel organizat în cadrul celei de-a 30-a Sesiuni a Comisiei Națiunilor Unite pentru Prevenirea Criminalității și Justiție Penală (CCPCJ), intitulat: „Prevenirea participării tinerilor în infracțiuni asociate consumului de droguri, prin programe de promovare a unui stil de viață sănătos și de dezvoltare a abilităților”. Având ca organizator principal un ONG internațional cu expertiză de decenii în prevenirea dependențelor (Green Crescent), evenimentul s-a axat pe prezentarea efectelor nocive ale dependenței de substanțe halucinogene, a programelor de prevenire, a acțiunilor de sprijin și serviciilor sociale pentru dependenți, a posibilităților de acompaniere a parcursului de renunțare și a soluțiilor de reintegrare. 
 
De asemenea, au fost prezentate și analizate date statistice din Raportul Global privind Drogurile al UNODC, care arată o creștere constantă a numărului consumatorilor (de la 210 milioane în 2009 la 269 de milioane în 2018) și a persoanelor care suferă de afecțiuni asociate consumului (de la 29,5 milioane în 2008 la 31 milioane în 2018). Canabisul este cea mai utilizată substanță halucinogenă, cu 192 de milioane de consumatori (2018), și cel mai consumat de către tineri. 
 
S-a remarcat că, în perioada pandemiei, multe organizații care gestionează dependența au semnalat o creștere a consumului de droguri în rândul tinerilor, ca efect ale izolării și lipsei socializării, creșterii anxietății, reducerii preocupărilor alternative. Partea centrală a discuțiilor a avut ca subiect propunerea de programe sportive, educative și culturale, precum și de activități integrate adresate tinerilor, cu scopul de a le dezvolta competențele personale și abilitățile sociale (gândire critică, capacitatea de analiză, tehnici de negociere), ca alternative la tentația drogurilor. Dr. Karin Haar, de la Departamentul de Prevenire și Reabilitare al UNODC, a oferit detalii despre programul „Family skills”, derulat la nivelul departamentului, cu obiective precum: prevenirea consumului de droguri, a violenței, infracțiunilor. 
 
 

Jocuri nocive și practici violente în mediul școlar

Institutul Român pentru Drepturile Omului a organizat și susținut cursul online „Jocuri nocive şi practici violente în mediul şcolar”, în perioada 4-18 mai, destinat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Acesta s-a desfășurat pe parcursul a două săptămâni, a avut o durată însumată de 15 ore și a fost diseminat prin intermediul platformelor educaționale.

Activitățile coordonate de reprezentantul IRDO au vizat elaborarea şi rezolvarea unor exerciţii aplicative prin intermediul webinariilor interactive, având la bază suportul informațional structurat pe module de învățare, care au cuprins printre altele: noţiuni generale de drepturile copilului; prezentarea generală a dreptului la joc şi activităţi recreative;  detalierea conţinutului dreptului la joc (pe baza Articolului nr. 31 din Convenţia ONU privind drepturile copilului şi a Comentariului general nr. 17 a Comitetului pentru drepturile copilului ONU). Totodată, au fost abordate tematici precum tipurile de joc, criterii de alegere a jocului, impactul jocului, conexiunea între dreptul la joc şi alte drepturi; definirea jocurilor nocive; categorii de jocuri cu potenţial de pericol; consecinţe fizice şi psihologice ale jocurilor violente; motivaţia alegerii unor astfel de jocuri; semnale de alarmă şi moduri de intervenţie la nivelul şcolilor.

În încheierea cursului, cadrele didactice au participat la o sesiune de evaluare, atât a noţiunilor nou dobândite şi a utilizării acestora în lucrul efectiv cu elevii, cât și a structurii și conținutului cursului parcurs, concluzia fiind că majoritatea participanților vor prelua şi aplica strategiile de lucru și tipurile de jocuri de cooperare propuse de formator.

La curs au participat cadre didactice de la instituţii şcolare din București: Şcoala Gimnazială „Federico Garcia Lorca”, Şcoala Gimnazială „Grigore Tocilescu”, Şcoala Gimnazială nr. 88, Şcoala Gimnazială nr. 86, Liceul Teoretic „Ştefan Odobleja”, Liceul Teoretic „Decebal”, Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti”.

 

Învăț online despre dreptul la educație

Pentru a veni în sprijinul cadrelor didactice şi elevilor care în această perioadă îşi desfăşoară activitatea educaţională prin mijloace alternative, în perioada 19 martie-2 aprilie, Institutul Român pentru Drepturile Omului a pus la dispoziție o sesiune de curs online, pe platforma educaţională Google Classroom.

Cursul „Învăţ online despre dreptul la educaţie” este diseminat prin intermediul colaboratorilor din instituţii şcolare, inspectorate şi case ale corpului didactic și se adresează elevilor claselor V-VII. Materialele educaţionale cuprind aspecte teoretice, sintetizate şi adaptate nivelului elevilor, dar și aplicaţii de tip eseu, quiz, jocuri şi creaţii plastice.

La curs au participat trei şcoli, din trei judeţe (Şcoala Gimnazială „George Poboran”, Slatina; Şcoala Gimnazială „Take Ionescu”, Râmnicu Vâlcea; Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazu”, Pucioasa), care au implicat în activităţile desfășurate cadre didactice și consilieri școlari.

Prin soluţiile creative oferite aplicaţiilor propuse, lucrările copiilor participanţi (din clasele a V-a şi a VI-a) au urmărit înţelegerea drepturilor şi importanța asumării responsabilităților pe care le au. De asemenea, cursul a avut ca obiectiv implicarea activă a tinerilor în promovarea şi protejarea propriului drept la educaţie. 

 

O istorie a discriminării pe înțelesul copiilor

„O istorie a discriminării pe înțelesul copiilor” a fost cursul susținut de IRDO în data de 5 martie la Școala Gimnazială „Prof. Ion Vișoiu” din Chitila, desfășurat în cadrul programului „Școala altfel”, conceput și dedicat elevilor clasei a VII-a.

În cadrul discuțiilor care au antrenat într-un proces de negociere întreg colectivul de elevi, s-a conturat o definiție a discriminării carea fost unanim acceptată. Ulterior, aceasta a fost comparată cu două definiții oficiale ale discriminării prezente în două instrumente de referință în domeniul drepturilor omului: Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Carta Drepturilor Fundamentale a UE. Exemplificările tipurilor de discriminare conținute de aceste instrumente au constituit punctul de plecare pentru dezbaterea unor situații discriminatorii întâlnite de copii în clasă, școală sau în societate.

Privind retrospectiv, copiii au fost antrenați într-o călătorie imaginară care a vizat momente istorice cheie pentru tipologia și varietatea formelor de discriminare. Astfel, elevii au identificat  categoriile vulnerabile care, pe parcursul evoluției societății, au avut de suferit sau au fost supuse unor tratamente umilitoare,pe motive diverse de: rasă, culoarea pielii, gen, vârstă, etnie.

 

Educație pentru mediu

Institutul Român pentru Drepturile Omului, împreună cu Asociația Ecomondia și mai multe unități de învățământ preșcolar din București („Olga Gudynn International School” Floreasca, Grădinița „Garmy Kids” și Grădinița „Prichindel”) au desfășurat în ultima parte a lunii februarie un proiect de educație pentru mediu. Acesta a constat în transpunerea informațiilor primite de copii, în cadrul cursurilor de educație formală, sub forma unor creații artistice.

Celebrând faptul că 2020 este Anul Internațional al Sănătății Plantelor/Semințelor, copiii au realizat desene inspirate din natură și au creat felicitări sau tablouri din semințe. Lucrările au fost ulterior expuse la Centrul pentru Seniori „Clubul Înțelepților” din Sectorul 2 și dăruite persoanelor vârstnice din cadrul Centrului.

 

Mother Tongue – What is your MoTo?

Proiectul intitulat „Mother Tongue – What is your MoTo?”, conceput și desfășurat de Institutul Român pentru Drepturile Omului, alături de partenerii de la Mark Twain International School, a avut luni, 24 februarie, evenimentul de închidere a aproape trei luni de activități.

Obiectivul principal al acestui proiect a fost celebrarea Zilei Internaționale a Limbii Materne prin intermediul unor activități de tip nonformal, interactive și participative. Subtemele au fost însă variate,vizând printre altele: cunoașterea de către copii a importanței utilizării și promovării limbii materne, promovarea toleranței, înțelegerii și interacțiunii între culturi diferite, la nivelul comunităților școlare și, prin extensie, a societății.

În cadrul proiectului – care a presupus implicarea efectivă a copiilor, prin realizarea unor materiale grafice de informare, cu impact asupra celor de aceeași vârstă – au fost antrenați în activități variate grupe de elevi de toate nivelurile de studiu (de la primar - la liceal), incluzând 29 de naționalități. Aceste activități au cuprins, printre altele: documentarea despre patrimoniul lingvistic mondial; transferul de cunoștințe lingvistice între elevi de etnii diferite; crearea unor cărți artizanale cu mesaje simbolice și emblematice pentru limbile reprezentate în școală; realizarea de afișe și machete 3D având tema: Un oraș multilingvistic.

În cadrul evenimentului de închidere, care a avut loc la Biblioteca Metropolitană București – Filiala Ion Creangă, grupele de copii și-au prezentat lucrările și au împărtășit experiențele trăite și cunoștințele dobândite în urma implicării în proiect. De asemenea, elevii au donat bibliotecii cărți în limbi străine mai puțin utilizate: chineză, arabă, ebraică etc.

Ulterior, Biblioteca Metropolitană București – Filiala Ion Creangă a hotărât să organizeze o expoziție, care să prezinte publicului câteva dintre exponatele și cărțile artizanale create de copii, în cadrul proiectului IRDO.

Afișul proiectului

 

Dezbatere tematică – drepturile copilului

La invitația Liceului Teoretic „Simion Stolnicul” din Comarnic, Institutul Român pentru Drepturile Omului a organizat și susținut la Casa de Cultură din localitate, în data de 9 februarie, o dezbatere tematică pentru elevii claselor a VIII-a din cadrul instituției de învățământ.

Activitatea a vizat abordarea drepturilor copilului prin prisma unor discuții ipotetice și exerciții de imaginație, precum și raportul dintre respectarea, încălcarea sau interzicerea unui anumit drept și consecințele derivate.

Structura dezbaterii a urmărit organizarea elevilor în trei echipe, care au avut ocazia de a promova un drept la alegere și, totodată, de a identifica modalitățile în care pot pune în practică drepturile copilului în viața de zi cu zi, atât în mediul școlar, cât și în afara lui.

Scopul acestei activități a fost de a cultiva interesul copiilor pentru cunoașterea și aplicarea drepturilor lor, precum și de a crește gradul de responsabilizare al acestora într-un mod interactiv.

 

Arhivă: 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019

Înapoi la Cuprins