Digitalizare și inteligență artificială

Noile tehnologii au efecte asupra unor diferite categorii de drepturile omului, de la drepturi economice și sociale la drepturi politice și civile. De cele mai multe ori, impactul acestora nu este întotdeauna perceput de către utilizatori sau societate. În acest context, educația digitală și învățarea pe tot parcursul vieții și formarea continuă reprezintă modalități prin care fiecare persoană poate afla și conștientiza mai bine care sunt efectele pe care sectorul noilor tehnologii îl are asupra propriei vieți. Datele cu caracter personal joacă un rol deosebit de important când ne referim la noile tehnologii, de aceea este important ca fiecare persoană să își cunoască „urma” digitală, care influențează motoarele de căutare și informațiile sau videoclipurile care „ne-ar putea interesa” pe rețelele de socializare. Un alt aspect care poate fi avut în vedere din perspectiva drepturilor omului este reprezentat de impactul asupra diferitelor grupuri vulnerabile, fie că este vorba despre copii, femei, persoane vârstnice, persoane care trăiesc în zone îndepărtate.

Digitalizare

Inteligența artificială

Instrumente relevante aflate în etapa de elaborare

Instrumente

Studii și rapoarte relevante

 

Evenimente

 
Poziția ENNHRI cu privire la Regulamentul privind inteligența artificială
 
Rețeaua Europeană a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului (ENNHRI) a adoptat un document de poziție referitor la propunerea de regulament de stabilire a unor norme armonizate privind inteligența artificială (Legea privind inteligența artificială) a Comisiei Europene.
 
Astfel, documentul prevede principalele recomandări privind îmbunătățirea propunerii de regulament pentru a asigura o protecție consolidată a drepturilor fundamentale. ENNHRI a avut în vedere clasificarea obiectivă a sistemelor cu grad ridicat de risc, evitarea unor excepții extinse de la interdicția unor anumite sisteme de inteligență artificială, aplicabilitatea în afara Uniunii Europene, asigurarea monitorizării eficiente a implementării regulamentului în cooperare cu instituțiile naționale de drepturile omului, îmbunătățirea transparenței și răspunderii pentru sistemele de inteligență artificială, precum și includerea unor măsuri reparatorii eficace.
 
Documentul de poziție (link RO, link EN) a fost elaborat împreună cu membrii grupului de lucru al ENNHRI privind inteligența artificială, IRDO fiind membru activ în cadrul acestuia.

 

 

 Grupul de lucru ENNHRI privind inteligența artificială

În data de 1 martie, IRDO a participat la grupul de lucru ENNHRI privind inteligența artificială. Acest grup, recent înființat, urmărește să analizeze care sunt principalele provocări în materie de inteligență artificială și digitalizare la nivel regional. În același timp, reprezintă un spațiu de dezbatere cu privire la elaborarea instrumentelor în materie la nivelul Uniunii Europene și a Consiliului Europei, precum și o platformă pentru schimb de bune practici.
 
În cadrul întâlnirii a fost prezentat raportul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) „Bias in Algorithms – AI & discrimination”, lansat în luna decembrie a anului 2022. Reprezentanții FRA au accentuat principalele elemente problematice din punct de vedere al nediscriminării în ceea ce privește utilizarea sistemelor de Inteligență Artificială (IA). Astfel, s-a reamintit faptul că este important ca datele pe care se bazează astfel de sisteme să nu fie părtinitoare încă de la început. În același timp, în ceea ce privește sistemele de detectare a vorbirii s-a reiterat faptul că diferențele lingvistice pot duce la interpretări diferite.
 
Un alt punct important al discuțiilor a fost reprezentat de participarea ENNHRI în cadrul procesului de elaborare a Convenției CoE privind inteligența artificială, drepturile omului, democrație și statul de drept. Referitor la aceasta, în luna februarie a acestui an, instituțiile naționale pentru drepturile omului (printre care și IRDO) au îndemnat reprezentanți ai statelor să acorde atenție prevederilor privind autoritatea de supraveghere în domeniul IA, întrucât este important ca aceasta să dispună de resurse suficiente, iar personalul încadrat să aibă competențe și expertiză în materie de tehnologii de IA.

 

 

Opinia ENNHRI la proiectul de Convenție cu privire la inteligența artificială

În perioada 21-22 septembrie, Rețeaua Europeană a Instituțiilor pentru Drepturile Omului (ENNHRI) va prezenta documentul de poziție inițială la proiectul de Convenție a Consiliului Europei cu privire la inteligența artificială, în cadrul unei întruniri la nivelul Comitetului pentru inteligență artificială a Consiliului Europei.
 
Propunerea de Convenție a Consiliului Europei cu privire la inteligența artificială, drepturile omului, democrație și stat de drept, împreună cu reglementările UE în materie de inteligență artificială vor reprezenta primele instrumente regionale în materie. Având în vedere implicațiile utilizării sistemelor de inteligență artificială asupra drepturilor fiecărei persoane, instituțiile membre ENNHRI susțin ca asemenea instrumente să asigure o abordare bazată pe drepturile omului.
 
Documentul de poziție al ENNHRI a fost elaborat împreună cu membri ai rețelei, printre care și IRDO, și subliniază nevoia de a asigura protecția pe termen lung și garanții viitoare împotriva aplicațiilor de inteligență artificială care prezintă un risc inacceptabil pentru drepturile omului, democrație și statul de drept. De asemenea, este evidențiată nevoia de a se asigura monitorizarea independentă a sistemelor de inteligență artificială, punând accent pe aspectele de drepturile omului, indiferent dacă printre autoritățile competente în domeniul monitorizării sunt incluse instituțiile naționale pentru drepturile omului. În plus, în ceea ce privește elaborarea Convenției, ENNHRI reiterează că prevederile acesteia trebuie să fie suficient de amplu formulate astfel încât să existe o protecție efectivă împotriva riscurilor individuale, colective și de la nivelul societății.