Inteligența artificială
 
Ce este inteligența artificială (IA)? 
 
În general, IA se referă, pe scurt, la sisteme de învățare care au un anumit grad de autonomie. Până în momentul de față nu există un consens cu privire la o definiție cuprinzătoare a conceptului de IA. Organizații diferite au propus definiții diferite:
 
Uniunea Europeană - Inteligența artificială (IA) se referă la sistemele care manifestă comportamente inteligente prin analizarea mediului lor înconjurător și care iau măsuri – cu un anumit grad de autonomie – pentru a atinge obiective specifice. Sistemele bazate pe IA se pot baza exclusiv pe software-uri, acționând în lumea virtuală (de ex. asistenți vocali, software de analiză a imaginii, motoare de căutare, sisteme de recunoaștere vocală și facială) sau IA poate fi încorporată în dispozitive hardware (de exemplu roboți avansați, vehicule autonome, drone sau aplicații pentru internetul obiectelor). (Comunicarea Comisiei Europene COM(2018) 237 final)
 
Consiliul Europei – „sistem de inteligență artificială” înseamnă orice sistem algoritmic sau o combinație de astfel de sisteme care, astfel cum sunt definite în prezentul document și în dreptul intern al fiecărei părți, utilizează metode de calcul derivate din statistici sau alte tehnici matematice pentru a îndeplini funcții care sunt asociate în mod obișnuit cu inteligența umană sau care ar necesita, în caz contrar, inteligența umană și care fie asistă, fie înlocuiesc raționamentul factorilor de decizie umani în îndeplinirea acestor funcții. Astfel de funcții includ, fără a se limita la acestea, predicția, planificarea, clasificarea, recunoașterea modelelor, organizarea, percepția, recunoașterea vorbirii/sunetului/imaginii, generarea de texte/sunete/imagini, traducerea limbajului, comunicarea, învățarea, reprezentarea și rezolvarea problemelor.” (Proiect Convenție cu privire la inteligența artificială, drepturile omului, democrație și stat de drept)
 
UNESCO – Sistemele de inteligență artificială sunt tehnologii de procesare a informației care integrează modele și algoritmi care produc capacitatea de a învăța și de a îndeplini sarcini cognitive care conduc la rezultate precum predicția și luarea deciziilor în medii materiale și virtuale. Sistemele de inteligență artificială sunt concepute pentru a funcționa cu diferite grade de autonomie prin intermediul modelării și reprezentării cunoștințelor și prin exploatarea datelor și calcularea corelațiilor. Sistemele de IA pot include mai multe metode, cum ar fi, dar fără a se limita la: (i) învățarea automată, inclusiv învățarea profundă și învățarea prin consolidare; (ii) raționamentul automat, inclusiv planificarea, programarea, reprezentarea cunoștințelor și raționamentul, căutarea și optimizarea. (Recomandarea UNESCO privind etica inteligenței artificiale). Totuși, se menționează în textul recomandării că nu poate fi furnizată o definiție unică a inteligenței artificiale, întrucât aceasta se va modifica în timp, ca urmare a evoluțiilor în tehnologie. Cu toate acestea, recomandarea prezintă elemente ale sistemelor de IA pe care se concentrează.
 
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) - Un sistem de inteligență artificială este un sistem bazat pe mașini care, pentru un set dat de obiective definite de om, poate face predicții, recomandări sau decizii care influențează mediile reale sau virtuale. Sistemele de IA sunt concepute pentru a funcționa cu diferite niveluri de autonomie. (Recomandarea Consiliului privind inteligența artificială)
 
Inteligența artificială poate revoluționa multe aspecte ale vieții. Datorită capacității de analiză a unor cantități mari de date, IA ajută la identificarea de tipare și tendințe și poate face predicții cu acuratețe. În același timp, poate avea un impact pozitiv asupra locurilor de muncă și a educației, pentru a da câteva exemple. Dar, este important ca sistemele de IA să fie bazate pe date corecte și lipsite de elemente care ar putea duce la discriminare.
 
Alte informații despre inteligența artificială și impactul asupra drepturilor omului pot fi consultate în articolele de mai jos: