Programe de educație

Educaţia nu este un privilegiu, ci un drept fundamental care permite şi facilitează concretizarea celorlalte drepturi ale copilului, contribuie la dezvoltarea armonioasă a acestuia, precum şi la  bunăstarea economică, socială şi culturală a societăţii.

Educaţia pentru drepturile omului face parte integrantă din dreptul la educaţie, ca instrument esenţial pentru aplicarea şi respectarea drepturilor şi libertăţilor.


 

Webinar – „Discursul instigator la ură (hate speech) şi discriminarea pe Internet”

Institutul Român pentru Drepturile Omului a organizat şi susţinut dezbaterea intitulată „Platformele new media – Combaterea hate speech-ului şi a discriminărilor pe Internet”. Relaţionările dintre creatorii de conţinut şi platformele digitale şi, respectiv, între utilizatori prin intermediul platformelor, ridică probleme importante care ţin de sfera drepturilor omului, inclusiv aceea a generării şi perpetuării de conţinut violent prin text şi imagine. Acest conţinut adesea incită la ură și promovează sau justifică ura în raport cu indivizi sau grupuri, pe criterii precum etnia, originea, statutul social şi material, cultura de provenienţă, naţionalitate, religie, sex, dizabilitate, vârstă, etc. Astfel, grupurile vulnerabile devin ţinte ale discursului instigator la ură şi subiect al discriminării, ceea ce le afectează în mod suplimentar statutul, prin marginalizare şi izolare, precum și exercitarea unor drepturi (dreptul la libertate şi siguranţă, nediscriminare, libertate de exprimare).

Analiza detaliată a drepturilor afectate din perspectiva discursului instigator la ură, precum şi măsurile întreprinse la nivelul Uniunii Europene pentru a reduce amploarea acestui fenomen îngrijorător, au reprezentat elementele centrale ale dezbaterilor, la care au participat cadre didactice din toată ţara (Bucureşti, Bacău, Cluj, Dâmboviţa, Dolj, Ilfov şi Olt). Printre măsurile aduse în discuţie s-a numărat și propunerea Codului de Conduită privind combaterea discursului ilegal de incitare la ură din mediul online, care reprezintă un acord voluntar la care au aderat mari companii din industria media precum Facebook, Instagram, Microsoft, Twitter, Youtube etc. şi care vizează adoptarea de politici şi instrumente eficiente pentru stoparea propagării „hate speech-ului”: proceduri clare de examinare a notificărilor privind discursurile ilegale din mediul online; analizarea raportărilor provenite de la utilizatori; revizuirea notificărilor în mai puțin de 24 de ore şi eliminarea discursurilor online de incitare la ură etc.

De asemenea, a fost prezentată cea de-A cincea evaluare a Codului de Conduită, cu referire la măsurile pe care aceste companii s-au angajat să le adopte în vederea prevenirii şi combaterii discursului instigator la ură. 

 

Ziua Internaţională a Fericirii

Institutul Român pentru Drepturile Omului a iniţiat o activitate educativă menită să celebreze Ziua Internaţională a Fericirii (20 martie), pentru care, tematica aleasă de Organizaţia Naţiunilor Unite în acest an a fost „Fericire pentru toţi, întotdeauna”. Astfel, ONU propune 10 paşi de urmat pentru a sărbători la nivel global Ziua Fericirii, care au ca obiectiv conştientizarea, la toate nivelurile societăţii, a faptului că fericirea trebuie să devină „noua paradigmă” a dezvoltării umane, mai ales într-o situaţie excepţională ca cea pe care o traversăm.

Ținând cont de acest aspect, IRDO, împreună cu elevii clasei pregătitoare de la Şcoala Gimnazială nr. 190 din București, a ales dintre cei 10 pași mesajul cel mai apropiat de înţelegerea copiilor: „Fă ceea ce te face fericit!”.

Elevilor li s-a prezentat semnificaţia și scopurile acestei zile, apoi au fost invitaţi să se gândească la ce semnifică pentru ei noţiunea de „fericire” şi să o asocieze cu persoane, situaţii, lucruri, activităţi. Toate aceste exemplificări, corelate cu unitatea de învăţare „Sunt un curcubeu de emoţii” din cadrul disciplinei dezvoltare personală, au facilitat înţelegerea emoţiilor pozitive asociate fericirii (recunoştinţă, încredere, speranţă, amuzament).

Toate ideile au fost ulterior transpuse în desene, prin intermediul cărora elevii şi-au manifestat grafic gândurile şi emoţiile, oferind creaţiilor lor nume sugestive: „La picnic”, „De ziua mea”, „De Crăciun”, „La bunici”, „Cu prietena mea”, „Joc de cărţi”, „În parc cu familia”. 

 

Simpozion pe tema creativităţii şi inovaţiei în educaţia online

Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat la simpozionul organizat de Casa Corpului Didactic Ilfov şi intitulat „Profesori ilfoveni, creatori şi inovatori în educaţia online”.

Tema, de mare actualitate în condiţiile în care învăţământul online a reprezentat o provocare, dar şi o resursă de reinventare a actului educaţional, s-a focalizat pe evidenţierea modalităţilor prin care mijloacele de învăţământ tradiţionale au fost îmbinate cu noile posibilităţi deschise de utilizare a mediului digital.

Punând accent pe schimbul de bune practici între participanţi, evenimentul a propus prezentări bazate pe experienţa dobândită de cadrele didactice în ultimul an, în care regândirea strategiilor şi activităţilor didactice a fost esenţială pentru a obţine şi menţine implicarea şi motivarea elevilor în raport cu procesul de învăţare.

În special pentru clasele de intrare într-un nou nivel de studiu, dar nu numai, crearea unor lecţii atractive – prin utilizarea interactivităţii, a jocurilor didactice şi a modalităţilor de evaluare creative – a fost esenţială.

Cadrele didactice prezente la simpozion au împărtăşit propriile soluţii, care fie au implicat utilizarea unor aplicaţii şi platforme educaţionale (ale căror avantaje merg de la posibilitatea de vizualizare a lecţiilor şi de scriere pe ecrane virtuale, până la existenţa unor explicaţii audio-vizuale şi prezentarea de conţinut interdisciplinar), fie au subliniat posibilitatea de a crea teste interactive, care stimulează interacţiunea şi colaborarea dintre colegi/dintre elevi şi profesori.

Institutul Român pentru Drepturile Omului a subliniat în prezentarea sa – care a vizat utilizarea jocului educativ în spaţiul virtual, cu obiective şi exemplificări – necesitatea de  a filtra demersurile educaţionale online prin prisma conştientizării drepturilor copilului. În cazul jocurilor create prin mijloacele digitale, este necesară o atenţie sporită la: cunoaşterea nevoilor de învăţare ale participanţilor şi a tipologiei de jucători, explicarea clară a scopului educativ, corelarea jocului cu obiective clare de învăţare, protecţia datelor personale oferite pentru crearea de conturi/profile pe platforme şi aplicaţii, evitarea competitivităţii agresive şi preferarea colaborării etc. 

 

Ziua internaţională pentru eliminarea discriminării

De Ziua internaţională pentru eliminarea discriminării, Institutul Român pentru Drepturile Omului, în colaborare cu Şcoala Gimnazială nr. 1, Buftea, Ilfov, a realizat coordonatele unei lecţii online, pentru elevii de clasa a II-a, privind înţelegerea noţiunii de discriminare şi a consecinţelor nefaste ale acesteia. Textul suport valorificat a fost „Zebra cu puncte”, o poveste despre diferenţe superficiale, care nu pot şi nu trebuie să devină obstacole în înţelegerea apropierilor profunde care unesc persoane şi comunităţi. Elevii şi-au formulat propriile opinii cu privire la cauzele de discriminare identificate în mediul şcolar şi societate şi au nominalizat situaţii în care pot apărea excluderi şi marginalizări nejustificate şi periculoase.

Emoţiile resimţite pe parcursul desfăşurării orei au fost apoi expuse prin creaţii plastice, însoţite de cuvinte explicative şi îndemnuri: „Zero discriminare!”, „Ajută oamenii şi ei te vor ajuta!”, „Toată lumea contează”, „Suntem toţi la fel”.