Programe de educație

Educaţia nu este un privilegiu, ci un drept fundamental care permite şi facilitează concretizarea celorlalte drepturi ale copilului, contribuie la dezvoltarea armonioasă a acestuia, precum şi la  bunăstarea economică, socială şi culturală a societăţii.

Educaţia pentru drepturile omului face parte integrantă din dreptul la educaţie, ca instrument esenţial pentru aplicarea şi respectarea drepturilor şi libertăţilor.


 

Drepturile copilului – cunoaștere și aplicare

Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat la o serie de activități privind promovarea respectului pentru drepturile și libertățile fundamentale în rândul elevilor claselor a V-a, a VI-a și a VII-a de la Liceul Teoretic „Emil Racoviță” din Techirghiol.

Elevii participanți au realizat desene, au scris versuri sau au participat la un joc ce a îmbinat într-un mod inedit mișcarea fizică și cunoștințele teoretice, iar cei mai implicați dintre ei au primit publicații ale Institutului Român pentru Drepturile Omului.

La activitățile desfășurate în cadrul liceului „Emil Racoviță”, Institutul a susținut importanța cunoașterii drepturilor copilului, a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și încurajarea atitudinilor și comportamentelor în sensul respectării valorilor umaniste.

Importanța educației pentru drepturile omului în sprijinul promovării respectului pentru drepturile copiilor a fost susținută sub îndrumarea doamnei director Natalia Palas și a cadrelor didactice Violeta Vișan și Ingrid Văleanu, elevii evidențiind cele mai importante drepturi și responsabilități pe care le au în viața familială, în societate ori în activitatea școlară.

Educația pentru drepturile omului este esențială pentru generația tânără, în vederea dezvoltării unei societăți viitoare în care dinamica respectării drepturilor și asumării îndatoririlor să fie cunoscută și să se desfășoare armonios.

Institutul a urmărit să aducă în atenția copiilor și tinerilor subiectul respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, al demnității și toleranței, al schimbului liber de opinii, elemente necesare pentru pregătirea noii generații pentru o societate a libertății individuale, dar și a conștiinței civice și cetățenești.

Principalul obiectiv al activităților realizate de Institut face parte din misiunea acestuia privind dezvoltarea unei culturi a drepturilor omului în rândul tinerilor, prin sensibilizarea elevilor față de problemele existente în materia drepturilor omului și modificarea percepției, a atitudinilor și comportamentelor acestora în sensul respectării valorilor umaniste (toleranță, acceptare, nediscriminare etc.).

 

Educație pentru Pace. Formarea tinerilor în spiritul valorilor umaniste, al respectului reciproc și înțelegerii

Institutul Român pentru Drepturile Omului a susținut o sesiune de formare la Liceul Teoretic „O.C. Tăslăuanu” din Toplița, județul Harghita, în cadrul Săptămânii Educației Globale, perioadă în care au fost organizate mai multe activități, cu sloganul „Pace pentru planetă. O planetă a păcii”.

Evenimentul s-a desfășurat în format online, prin intervenția directorului Institutului și moderată de profesoara de științe socio-umane, dna. Georgeta-Victorița Croitor. În cadrul intervenției a fost evidențiat rolul Institutului Român pentru Drepturile Omului cu mandat general de promovare a drepturilor omului, programele educaționale puse la dispoziție pentru elevi și cadre didactice, drepturile omului și ale copilului, dreptul la pace, cu sublinierea valorilor fundamentale din mediul familial și școlar.

În cadrul evenimentului li s-a transmis elevilor informații privind importanța menținerii păcii în lume, precum și asupra necesității cultivării unui climat armonios în dezvoltarea tinerilor, cu accent pe respectul față de părinți, cadre didactice și membrii ai comunității școlare. De asemenea, s-a insistat asupra contribuției fiecărui tânăr la obținerea și la menținerea acestui climat echilibrat, atât de necesar în evoluția armonioasă a personalității acestora, dar și în formarea lor ca cetățeni activi și responsabili.

Directorul Institutului a lansat elevilor provocarea unui concurs de creație literară, cu tema Demnitate, libertate și justiție pentru toți” care urmează a fi organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Omului (10 decembrie 2023). Anul acesta se împlinesc 75 de ani de la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului în 1948. Declarația a servit drept inspirație pentru consolidarea unui sistem internațional privind protecția drepturilor omului. 

 

Drepturile copiilor în procesul judiciar

Institutul Român pentru Drepturile Omului a organizat o activitate educativă privind „Drepturile copiilor în procesul judiciar” în cadrul proiectului educațional „Educație juridică în școala mea”, derulat de Școala Gimnazială „Prof. Ion Vișoiu” din Chitila, județul Ilfov. Înscriindu-se pe linia mandatului Institutului de valorificare a rezultatelor cercetării pentru creșterea nivelului de cunoaștere a drepturilor omului, conștientizare și sensibilizare prin informare și furnizare de sesiuni de formare destinate unor categorii diverse de beneficiari, activitatea, susținută de șefa Sectorului Formare, a fost destinată unui număr de 80 de elevi din cadrul unității de învătământ.

Aspectele teoretice introductive, succinct prezentate, referitoare la terminologie, actele normative privind drepturile copilului, cu accent pe Conventia ONU cu privire la drepturile copilului au fost imbinate cu informații privind legislatia internă, instituțiile, organismele și organizațiile din România cu atribuții în acest domeniu și cu aspecte practice concrete vizând prevenirea victimizării și protecția acestei categorii atât de importantă a populației.

Detalierea drepturilor copiilor în cadrul procedurilor de justiție juvenilă precum și discutarea drepturilor copiilor care participă la procedurile judiciare sau la procedurile conexe acestora, în calitate de victime și/sau martori, însoțite de exemple extrase din jurisprudența CEDO, au suscitat în mod deosebit interesul elevilor care au formulat numeroase întrebări și opinii.

Dezbaterea a condus la concluzii cu privire la faptul că în calitate de titulari de drepturi și nu doar beneficiari ai activităților benevole ale adulților, copiii au drepturi care sunt însoțite de responsabilități în raport cu drepturile celorlalti, că dreptul lor încetează acolo unde începe dreptul celuilalt. Au fost evidențiate și aspecte privind  grija  ca în aplicarea drepturilor copilului să fie avut în vedere interesul superior al acestuia, preocuparea pentru proceduri adaptate nevoilor copilului, faptul că în funcție de vârstă și capacitatea de discernământ, copiii răspund în fața legii, că privarea de libertate se aplică numai ca o măsură de ultim grad și pentru o perioadă cât mai scurtă, precum și necesitatatea urmăririi principiul aplicării unei pedepse proporţionale cu gravitatea faptei, dar luând în considerare persoanalitatea copilului și perspectivele recuperării și reintegrării acestuia.

 

Webinar – „Discursul instigator la ură (hate speech) şi discriminarea pe Internet”

Institutul Român pentru Drepturile Omului a organizat şi susţinut dezbaterea intitulată „Platformele new media – Combaterea hate speech-ului şi a discriminărilor pe Internet”. Relaţionările dintre creatorii de conţinut şi platformele digitale şi, respectiv, între utilizatori prin intermediul platformelor, ridică probleme importante care ţin de sfera drepturilor omului, inclusiv aceea a generării şi perpetuării de conţinut violent prin text şi imagine. Acest conţinut adesea incită la ură și promovează sau justifică ura în raport cu indivizi sau grupuri, pe criterii precum etnia, originea, statutul social şi material, cultura de provenienţă, naţionalitate, religie, sex, dizabilitate, vârstă, etc. Astfel, grupurile vulnerabile devin ţinte ale discursului instigator la ură şi subiect al discriminării, ceea ce le afectează în mod suplimentar statutul, prin marginalizare şi izolare, precum și exercitarea unor drepturi (dreptul la libertate şi siguranţă, nediscriminare, libertate de exprimare).

Analiza detaliată a drepturilor afectate din perspectiva discursului instigator la ură, precum şi măsurile întreprinse la nivelul Uniunii Europene pentru a reduce amploarea acestui fenomen îngrijorător, au reprezentat elementele centrale ale dezbaterilor, la care au participat cadre didactice din toată ţara (Bucureşti, Bacău, Cluj, Dâmboviţa, Dolj, Ilfov şi Olt). Printre măsurile aduse în discuţie s-a numărat și propunerea Codului de Conduită privind combaterea discursului ilegal de incitare la ură din mediul online, care reprezintă un acord voluntar la care au aderat mari companii din industria media precum Facebook, Instagram, Microsoft, Twitter, Youtube etc. şi care vizează adoptarea de politici şi instrumente eficiente pentru stoparea propagării „hate speech-ului”: proceduri clare de examinare a notificărilor privind discursurile ilegale din mediul online; analizarea raportărilor provenite de la utilizatori; revizuirea notificărilor în mai puțin de 24 de ore şi eliminarea discursurilor online de incitare la ură etc.

De asemenea, a fost prezentată cea de-A cincea evaluare a Codului de Conduită, cu referire la măsurile pe care aceste companii s-au angajat să le adopte în vederea prevenirii şi combaterii discursului instigator la ură. 

 

Ziua Internaţională a Fericirii

Institutul Român pentru Drepturile Omului a iniţiat o activitate educativă menită să celebreze Ziua Internaţională a Fericirii (20 martie), pentru care, tematica aleasă de Organizaţia Naţiunilor Unite în acest an a fost „Fericire pentru toţi, întotdeauna”. Astfel, ONU propune 10 paşi de urmat pentru a sărbători la nivel global Ziua Fericirii, care au ca obiectiv conştientizarea, la toate nivelurile societăţii, a faptului că fericirea trebuie să devină „noua paradigmă” a dezvoltării umane, mai ales într-o situaţie excepţională ca cea pe care o traversăm.

Ținând cont de acest aspect, IRDO, împreună cu elevii clasei pregătitoare de la Şcoala Gimnazială nr. 190 din București, a ales dintre cei 10 pași mesajul cel mai apropiat de înţelegerea copiilor: „Fă ceea ce te face fericit!”.

Elevilor li s-a prezentat semnificaţia și scopurile acestei zile, apoi au fost invitaţi să se gândească la ce semnifică pentru ei noţiunea de „fericire” şi să o asocieze cu persoane, situaţii, lucruri, activităţi. Toate aceste exemplificări, corelate cu unitatea de învăţare „Sunt un curcubeu de emoţii” din cadrul disciplinei dezvoltare personală, au facilitat înţelegerea emoţiilor pozitive asociate fericirii (recunoştinţă, încredere, speranţă, amuzament).

Toate ideile au fost ulterior transpuse în desene, prin intermediul cărora elevii şi-au manifestat grafic gândurile şi emoţiile, oferind creaţiilor lor nume sugestive: „La picnic”, „De ziua mea”, „De Crăciun”, „La bunici”, „Cu prietena mea”, „Joc de cărţi”, „În parc cu familia”. 

 

Simpozion pe tema creativităţii şi inovaţiei în educaţia online

Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat la simpozionul organizat de Casa Corpului Didactic Ilfov şi intitulat „Profesori ilfoveni, creatori şi inovatori în educaţia online”.

Tema, de mare actualitate în condiţiile în care învăţământul online a reprezentat o provocare, dar şi o resursă de reinventare a actului educaţional, s-a focalizat pe evidenţierea modalităţilor prin care mijloacele de învăţământ tradiţionale au fost îmbinate cu noile posibilităţi deschise de utilizare a mediului digital.

Punând accent pe schimbul de bune practici între participanţi, evenimentul a propus prezentări bazate pe experienţa dobândită de cadrele didactice în ultimul an, în care regândirea strategiilor şi activităţilor didactice a fost esenţială pentru a obţine şi menţine implicarea şi motivarea elevilor în raport cu procesul de învăţare.

În special pentru clasele de intrare într-un nou nivel de studiu, dar nu numai, crearea unor lecţii atractive – prin utilizarea interactivităţii, a jocurilor didactice şi a modalităţilor de evaluare creative – a fost esenţială.

Cadrele didactice prezente la simpozion au împărtăşit propriile soluţii, care fie au implicat utilizarea unor aplicaţii şi platforme educaţionale (ale căror avantaje merg de la posibilitatea de vizualizare a lecţiilor şi de scriere pe ecrane virtuale, până la existenţa unor explicaţii audio-vizuale şi prezentarea de conţinut interdisciplinar), fie au subliniat posibilitatea de a crea teste interactive, care stimulează interacţiunea şi colaborarea dintre colegi/dintre elevi şi profesori.

Institutul Român pentru Drepturile Omului a subliniat în prezentarea sa – care a vizat utilizarea jocului educativ în spaţiul virtual, cu obiective şi exemplificări – necesitatea de  a filtra demersurile educaţionale online prin prisma conştientizării drepturilor copilului. În cazul jocurilor create prin mijloacele digitale, este necesară o atenţie sporită la: cunoaşterea nevoilor de învăţare ale participanţilor şi a tipologiei de jucători, explicarea clară a scopului educativ, corelarea jocului cu obiective clare de învăţare, protecţia datelor personale oferite pentru crearea de conturi/profile pe platforme şi aplicaţii, evitarea competitivităţii agresive şi preferarea colaborării etc. 

 

Ziua internaţională pentru eliminarea discriminării

De Ziua internaţională pentru eliminarea discriminării, Institutul Român pentru Drepturile Omului, în colaborare cu Şcoala Gimnazială nr. 1, Buftea, Ilfov, a realizat coordonatele unei lecţii online, pentru elevii de clasa a II-a, privind înţelegerea noţiunii de discriminare şi a consecinţelor nefaste ale acesteia. Textul suport valorificat a fost „Zebra cu puncte”, o poveste despre diferenţe superficiale, care nu pot şi nu trebuie să devină obstacole în înţelegerea apropierilor profunde care unesc persoane şi comunităţi. Elevii şi-au formulat propriile opinii cu privire la cauzele de discriminare identificate în mediul şcolar şi societate şi au nominalizat situaţii în care pot apărea excluderi şi marginalizări nejustificate şi periculoase.

Emoţiile resimţite pe parcursul desfăşurării orei au fost apoi expuse prin creaţii plastice, însoţite de cuvinte explicative şi îndemnuri: „Zero discriminare!”, „Ajută oamenii şi ei te vor ajuta!”, „Toată lumea contează”, „Suntem toţi la fel”.