Puncte de vedere IRDO


Punct de vedere: Garantarea dreptului la educație în favoarea copiilor cu dizabilități și CES

Punct de vedere privind garantarea dreptului la educație în favoarea copiilor cu dizabilități și cerințe educaționale speciale (CES) cât și la (2) protecția datelor cu caracter personal a copiilor cu dizabilități și cerințe educaționale speciale (CES)

A ...mai mult

Punct de vedere:Restrângerea libertății de circulație - dubla carantină pentru eroare medicală

Având în vedere solicitarea formulată domnul C.N.I. înregistrată la Institutul Român pentru Drepturile Omului privitoare la restrângerea libertății de circulație prin izolare la domiciliu de două ori pentru o eroare medicală, elaborăm următorul:

...mai mult

Punct de vedere privind protecția drepturilor persoanelor cu dizabilități

Având în vedere solicitarea transmisă de domnul R.H. către Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO) având ca obiect anliza normelor internaționale, regionale europene și naționale privitoare la protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilită ...mai mult

Punct de vedere: Admisibilitatea cererii formulate de angajator privind dreptul la sănătate

Având în vedere solicitarea formulată domnul E.N., privitoare la admisibilitatea, în fața Curții Europene a Drepturilor Omului, a unei cereri individuale formulate de angajator având ca obiect protecția dreptului la sănătate al lucrătorilor săi, elaborăm următo ...mai mult

Punct de vedere: Legalitatea obligării pacienților de a efectua teste COVID în centre private

Examinând solicitarea formulată de doamna A.R. referitoare la legalitatea solicitării pacienților de a efectua teste COVID-19 pentru accesibilitatea în centre private, Institutul Român pentru Drepturile Omului elaborează următorul Punct de vedere: Pe fondul manifes ...mai mult

Punct de vedere privind protecția datelor cu caracter personal

Urmare a sesizării primite din partea domnului I.R. cu privire la clarificarea gradului în care sunt respectate legalitatea și egalitatea în privința solicitării adresate de autoritățile publice de a prezenta certificatul de căsătorie în vederea elibe ...mai mult

Punct de vedere la solicitarea Parlamentului privind desfășurarea examenelor de final de an

Examinând solicitarea formulată de Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități din cadrul Senatului României, constatăm că aspectele invocate în conținutul petițiilor transmise către Institutul Român pentru Drepturile Omului, se re ...mai mult

Punct de vedere privind drepturile revoluționarilor

Urmare a adresei din partea Secretariatului de Stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, înregistrată la Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO), prin care se solicit ...mai mult

Punct de vedere privind dreptul de vot al membrilor adunării generale a asociațiilor de proprietar

Examinând sesizarea formulată de domnul C.B. referitoare la lipsa corelării dispozițiilor Legii nr. 196/2018 cu dispozițiile Ordinului nr. 1058/2019 în materia dreptului la vot al membrilor adunării generale ai asociației de proprietari, Institutul Român pentru Drepturil ...mai mult

Punct de vedere privind aplicarea nediscriminatorie a libertății de circulație a capitalurilor

Primind sesizarea din partea doamnei E.S. având ca obiect lipsa de corelare dintre dispozițiile Legii nr. 69/2000 și normele europene, Institutul Român pentru Drepturile Omului formulează următorul Punct de vedere refer ...mai mult