Puncte de vedere


Punct de vedere: Legalitatea obligării pacienților de a efectua teste COVID în centre private

Examinând solicitarea formulată de doamna A.R. referitoare la legalitatea solicitării pacienților de a efectua teste COVID-19 pentru accesibilitatea în centre private, Institutul Român pentru Drepturile Omului elaborează următorul Punct de vedere: Pe fondul manifestării pandemiei de COVID-19, contextul social general a fost reconfigurat, autoritățile fiind nevoite să adopte măsuri specifice pentru a gestiona situația epidemiologică națională.

 

Luând în considerare amploarea deosebită a pandemiei COVID-19 și multitudinea sectoarelor sociale afectate de aceasta, la nivel național au fost adoptate acte normative având ca obiect al reglementării asigurarea unei protecții adecvate împotriva îmbolnăvirii populației cu  virusul SARS-CoV-2.

 

În procesul de reglementare aferent perioadei în care au fost instituite starea de urgență și starea de alertă o atenție specială a fost acordată modului de desfășurare a activităților la locul de muncă și implicit protecției salariaților față de riscul contaminării cu virusul SARS-CoV-2 precum și exercitării, în condiții de calitate, a  actului medical în unitățile sanitare publice și private

       Cu privire generală la raporturile de muncă, în privința protecției împotriva contaminării cu virusul SARS-CoV-2 la locul de muncă, conform art. 1 și 2 din Ordinului Ministerului Muncii și Protecției Sociale nr. 3577/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă sunt stabilite măsuri pentru prevenirea și combaterea virusului SARS-CoV-2 atât în sarcina angajatorilor cât și a angajaților.

În categoria măsurilor preventive care revin angajatorilorsunt incluse, inter alia,  desemnarea unui responsabil pentru verificarea temperaturii tuturor persoanelor care intră în unitate/instituţie și asigurarea triajului observaţional al angajaţilor prin verificarea temperaturii acestora la începerea programului de lucru şi ori de câte ori este necesar pe parcursul programului. În categoria măsurilor preventive care revin angajaților sunt incluse, inter alia, acceptarea verificării temperaturii corporale la intrarea în sediu, la începutul programului şi ori de câte ori revin în sediu.

Cu privire specială la domeniul sanitar, Recomandările referitoare la  prevenirea infecțiilor virale în perioada post stare de urgență elaborate de Autoritatea Națională de Management a Calității în Sănătate stabilesc conduita preventivă aplicabilă atât personalului medical cât și pacienților din unitățile sanitare publice și/sau private.

Pornind de la premisele conform cărora: (1) actul terapeutic în cabinetul medical nu trebuie să constituie o circumstanță de risc pentru infecțiile determinate de diverse categorii de agenți patogeni, inclusiv de virusul SARS-CoV-2 iar (2) în perioada anterioară pandemiei COVID-19 pacienții care se adresau cabinetelor medicale erau considerați a fi potențial infectați cu anumiți agenți patogeni, fiind bolnavi sau purtători (virusul HIV, virusurile hepatitelor virale, Mycobacterium tuberculosis etc)Autoritatea Națională de Management a Calității în Sănătate stabilește cerințele de conduită pentru pacienții care se prezintă la unitățile sanitare publice sau private.

În cadrul acestor recomandări sunt incluse următoarele: (1) se acceptă un singur însoțitor al pacientului care va respecta aceleași reguli de protecție valabile pentru pacient; (2) atât pacientul cât și echipa administrativă vor purta masca de protecție pe întreaga durată a prezenței lor în cabinetul medical; (3) accesul în sediul unității sanitare se face după ștergerea tălpilor încălțărilor pe un covor dezinfectant; (4) în incinta unității sanitare se respectă următoarele cerințe: - este permisă staționarea mai multor persoane în același timp, numai dacă se respectă distanța de 1,5 m între acestea; - se poartă masca facială personală; - se echipează cu botoși; - se dezinfectează mâinile, folosind soluție hidroalcoolică minim 20 secunde, din dispenserele puse la dispoziția lor la intrarea în cabinetul medical; - se înregistrează, de către un membru al personalului cabinetului, temperatura cu ajutorul unui termometru digital de frunte cu infraroșu; în caz că temperatura înregistrată depășește 37,3 grd.C și dacă reiese suspiciunea de infectare cu SARS-COV2, după rezolvarea solicitării consultului la cabinet, medicul urmează protocolul stabilit pentru suspecții simptomatici cu infecția SARS-CoV-2; dacă pacientul nu are temperatura determinată peste 37,3 grd.C și dacă nu reiese suspiciunea de infectare cu SARS-COV2, atunci pacientul intră în cabinetul de consultații.

Conform RecomandărilorAutorității Naționale de Management a Calității în Sănătate, în cazul în care sunt întrunite cerințele evaluării prealabile, actul medical propriu-zis se desfășoară, în privința pacientului, în acord cu următorul protocol:  pacientul este invitat să intre în cabinetul de consultații/sala de tratament, purtând în continuare masca facială și fără obiecte personale nenecesare; pacientul se dezinfectează pe mâinii la intrarea în cabinet; dacă este cazul pacientul este rugat să îndepărteaze masca facială pe care o va depozita în containerul pentru deșeuri biologice, aflat în proximitatea canapelei de consultații. La finalul actului pentru care i-a fost solicitată îndepărtarea măștii, pacientul aplică o nouă mască facială simplă; înainte de părăsirea cabinetului, pacientul aplică o nouă mască facială simplă, dacă masca nu a fost înlocuită pe parcursul consultului; la ieșirea din sală de așteptare, pacientul introduce botoșii utilizați în containerul dedicat și își dezinfectează mâinile cu soluție hidroalcoolică.

Contextul oportun pentru testarea infectării cu virusul COVID-19 și ordinea de prioritizare a testării pentru detectarea infectării cu acest virus sunt aspecte stabilite potrivit documentului Definițiile de caz pentru Sindromul respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19) și Recomandări de prioritizare a testării pentru COVID-19, document actualizat (cel mai recent la momentul elaborării prezentului punct de vedere) la data de 19.06.2020 și elaborat de Institutul Național de Sănătate Publică.

Potrivit documentului citat anterior, ordinea de testare și contextul în care operează testarea pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 se prezintă astfel: (1) Persoane simptomatice, inclusiv personal medico-sanitar și auxiliar, conform definiţiei de caz; (2) Contacți apropiaţi simptomatici ai cazurilor confirmate; (3) Pacienţi cu maximum 48 de ore înaintede procedura de transplant (asimptomatici) şi donatorii de organe, ţesuturi şi celule stem hematopoietice înainte de donare; pacienți cu transplant de organe, ţesuturi şi celule stem hematopoietice aflați în tratament imunosupresor, înaintea fiecărei internări din perioada de monitorizare post-transplant – 2 teste la 24 de ore interval; (4) Pacienţi asimptomatici cu imunosupresie în contextul bolii sau indusă medicamentos, cu maximum 48 de ore înaintede internarea în spital; (5) Pacienți oncologici asimptomatici aflați în curs de chimioterapie și/sau radioterapie: - Pacienți oncologici asimptomatici aflați în curs de chimioterapie – cu maximum 48 de ore înaintede fiecare cură, respectiv de fiecare prezentare la spital pentru monitorizare; - Pacienți oncologici asimptomatici aflați în curs de radioterapie – înainte de prima ședință și apoi la 14 zile, până la terminarea curei; (6) Pacienți oncologici asimptomatici înainte de intervenții operatorii sau manevre invazive, cu maxim 48 de ore înaintea intervenției/manoperei; (7) Pacienți hemodializaţi asimptomatici - de 2 ori pe lună; - Pacienți hemodializați asimptomatici contacţi cu caz confirmat, 2 testări la 6-7 zile interval între ele; pe durata acestei perioade aceștia vor fi dializați în sesiuni separate de restul pacienților; (8) Pacienți hemodializaţi simptomatici; (9) Persoane instituționalizate asimptomatice – de 2 ori pe lună; (10) Personalul de îngrijire din centre rezidențiale – de 2 ori pe lună; (11) Gravidele asimptomatice care se află în carantină/izolare la domiciliu sau au fost contact apropiat cu un caz confirmat – în ziua 14, dacă nu au devenit simptomatice; (12) Personal medico-sanitar și auxiliar asimptomatic contact direct cu caz confirmat, în a 6-7 zi de la ultimul contact posibil infectant.

Direcțiile de acțiune stabilite pe calea recomandărilor sunt orientative și instituie în competența unităților medicale posibilitatea de a stabili și alte protocoale de testare pentru personalul medical și/sau pacienți (...) suplimentar față de recomandările citate; cu alte cuvinte, este lăsată la aprecierea unităților sanitare, în funcție de evoluția stării epidemiologice, posibilitatea de a institui noi protocoale de testare în relațiile cu pacienții și cadrele medicale.


Vedeți întreg punctul de vedere aici

...mai multe puncte de vedere