Mandatul Institutului Român pentru Drepturile Omului

 Conform legii de înfiinţare a Institutului Român pentru Drepturile Omului, mandatul institutului este: de a asigura o mai bună cunoaştere de către organismele publice, asociaţiile neguvernamentale şi cetăţenii Români a problematicii drepturilor omului, a modului în care drepturile omului sunt garantate în alte ţări, îndeosebi în ţările participante la Conferinţa pentru securitate şi cooperare în Europa precum şi de a informa opinia publică de peste hotare, organismele internaţionale, în legătură cu modalităţile practice prin care drepturile omului sunt asigurate şi respectate în România.
 În vederea îndeplinirii acestui scop, institutul va desfășura în principal următoarele activități:
 a) crearea, menţinerea şi funcţionarea pentru toţi utilizatorii a unui centru de documentare conţinând texte de convenţii internaţionale, legi, documente, studii şi publicaţii referitoare la drepturile omului, precum şi referinţe bibliografice;
 b) informarea organismelor publice, a organizaţiilor neguvernamentale şi a cetăţenilor, în special prin aducerea la cunoştinţa acestora a documentelor, practicilor şi uzanţelor internaţionale în domeniul drepturilor omului, inclusiv prin traducerea lor, atunci când este necesar;
 c) organizarea de programe de formare destinate îndeosebi acelor categorii de persoane care au răspunderi speciale pentru protecţia drepturilor omului sau pentru cunoaşterea problematicii drepturilor omului în rândurile unor largi categorii ale populaţiei;
 d) furnizarea, la cerere sau periodic, de informaţii privind eforturile guvernamentale şi neguvernamentale din România pentru a promova şi proteja drepturile omului, ca şi eforturile similare din alte ţări, precum şi angajamentele internaţionale asumate de România şi modul în care ele sunt îndeplinite;
 e) furnizarea de documentaţii, la cererea comisiilor Parlamentului, asupra aspectelor care privesc drepturile omului din proiectele de legi şi alte probleme examinate în Parlament;
 f) efectuarea de cercetări privind diverse aspecte ale promovării şi respectării drepturilor omului în România şi pe plan internaţional;
 g) publicarea unui buletin privind drepturile omului şi asigurarea unei largi difuzări a acestuia, inclusiv prin traducere în limbi străine;
 h) organizarea de sondaje de opinie publică pe diferite aspecte, privind protecţia drepturilor omului în România.