Femei

Evenimentele istorice și evoluțiile politice, sociale și culturale europene au creat abia în secolul al XIX-lea cadrul propice pentru afirmarea drepturilor femeilor. Două repere precursoare importante au fost gândirea iluministă și evoluția conceptului de drept al omului. În timpul Revoluției Franceze, a fost proclamată Declarația Drepturilor Omului și ale Cetățeanului care a inspirat activismul feminist al epocii. „Declarație cu privire la Drepturile Femeii și ale Femeii Cetățean” din 1791 (redactată de către Olympe de Gouges) a constituit unul din primele texte care revendica tratament egal pentru femei, atât în spațiul public cât și privat, și o proclamație a universalității drepturilor omului.

Pe parcursul secolului al XIX-lea, în contextul dezbaterilor privind libertatea religioasă, abolirea sclaviei, dreptul la vot ș.a., tema libertății femeilor și a drepturilor lor se impune în conștiința istorică modernă. Începând cu această perioadă și în primele decenii ale secolului XX, mișcările care au apărat cauza femeilor s-au structurat și afirmat progresiv. Evoluând diferit, în funcție de spațiul geografic, de specificul național, de originile intelectuale și de influența diferitelor curente politice (liberal, conservator, socialist), de modul de acțiune și formele de organizare, discursul feminist s-a manifestat în această epocă ca o mișcare cu revendicări variate, în special pentru dreptul la vot (acordat progresiv în majoritatea țărilor în prima jumătate a secolului al XX-lea), ameliorarea condițiilor de muncă și dreptul la educație al femeilor.

După cel de-al Doilea Război Mondial și până în anii 80 ai secolului trecut, mișcarea pentru drepturile femeilor a avut ca obiectiv central denunțarea inegalităților (economice, culturale) și repunerea în discuție a rolului femeii în societate. După 1990, în condițiile în care revendicările inițiale au fost incluse în sistemele juridice și aparțin domeniului convențional al drepturilor omului, mișcările feministe reclamă un ansamblu larg și divers de obiective: ameliorarea situației femeilor, în special a femeilor vulnerabile, egalitate profesională, libertate sexuală, dreptul de a dispune de propriul corp. Acestor exigențe paritare și a celor legate de dezvoltarea noțiunii de gen, noua generație a mișcărilor de promovare a drepturilor femeilor care se afirmă începând cu secolul al XXI-lea le adaugă noi teme de reflecție și forme de acțiune, care vizează în special lupta contra violenței, a sexismului și discriminării.

 
 

 

Evenimente

 

SĂPTĂMÂNA EGALITĂȚII DE ȘANSE
 
12 mai 2021: Reuniunea Comisiei Naționale a Egalității de Șanse
Lansarea celei de-a doua etape a Campaniei naționale privind hărțuirea morală la locul de muncă
 
 
Cu prilejul săptămânii egalității de șanse între bărbați și femei, în data de 12 mai, Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat la invitația Agenției Naționale pentru Egalitate de șanse la reuniunea Comisiei Naționale în domeniul Egalității de Șanse (CONES), în calitate de nou membru. CONES, ca organism interministerial, are drept obiective identificarea celor mai bune soluții pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a politicilor publice ale ANES, precum și promovarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați în toate domeniile vieții publice.
 
Doamna Secretar de Stat Luminița Popescu a prezentat principalele aspecte ale Raportului de Activitate al ANES pentru anul 2020, precum și exemple de bune practici și rezultate ale finalizării unor proiecte de succes, precizând că „egalitatea de șanse între femei și bărbați reprezintă un pilon de bază al democrației și al consolidării unei societăți incluzive” și subliniind faptul că „depășirea unei perioade de criză înseamnă coeziune și solidaritate umană, dar și noi oportunități pentru ajustarea politicilor publice și identificarea unor măsuri punctuale care să ofere un răspuns concret problemelor actuale cu care se confruntă societatea românească.” De asemenea, a menționat faptul că Strategia Națională pentru Egalitate Șanse între Femei și Bărbați 2021-2027 este în curs de avizare interministerială, urmând a fi aprobată.
 
Domnul Adrian Bulgaru, Directorul Institutului Român pentru Drepturile Omului, a prezentat acțiunile întreprinse de IRDO în materia promovării drepturilor femeilor, accentuând aspectele referitoare la Campania națională privind combaterea hărțuirii morale la locul de muncă inițiată în parteneriat cu ANES în 2020. A fost prezentată în cadrul reuniunii lansarea celei de-a doua etape a Campaniei naționale privind hărțuirea morală la locul de muncă. Prin această a doua etapă ANES și IRDO și-au propus ca obiective accesibilizarea (simplificarea pe înțelesul publicului larg) a formularelor adresate victimelor și organizațiilor în scopul de a încuraja raportarea actelor de hărțuire, precum și realizarea unui mecanism eficient de colectare a datelor de la victimele hărțuirii morale (persoane fizice și/sau organizații în care au fost semnalate astfel de cazuri). Datele obținute vor fi sintetizate și analizate în cadrul unui studiu empiric privind hărțuirea morală la locul de muncă care va servi drept instrument de lucru pentru o aplicare mai eficientă a legislației în domeniu. 
 
Totodată, Directorul IRDO a subliniat că având în vedere preocupările Institutului în domeniul promovării drepturilor femeilor și, în special în domeniul prevenirii și combaterii tuturor formelor de violență împotriva femeilor și ținând cont de faptul că Strategia națională pentru perioada 2021-2027 declară prevenirea și combaterea violenței domestice ca pilon de acțiune, IRDO își manifestă disponibilitatea de a fi i cooptat ca partener și menționat în cadrul acestei Strategii conform mandatului său asumat în temeiul Legii nr. 9/1991 – exercitarea de activități în domeniul promovării drepturilor omului prin acțiuni specifice (cercetare, formare, informare, educație pentru drepturile omului). 
 
În cadrul reuniunii au fost abordate teme precum importanța sprijinirii unor inițiative legislative care să contribuie la accelerarea echilibrului de gen și accesul femeilor în posturi de conducere, rolul promovării economiei sociale și al educației în sprijinul categoriilor vulnerabile. De asemenea, a fost evidențiată frecvent importanța legiferării cotei de gen în vederea obținerii unei egalități de șanse reale.
 
La reuniune au participat reprezentanți ai guvernului (Cabinetul Primului Ministru, Ministerul Economiei, Ministerul Muncii, Ministerul de Interne, Minsterul Apărării Naționale) și ai societățtii civile (Centrul FILIA, Asociația Femeilor din România, Asociația Professional Women Network, Asociația ARIADNA, Romanian Women’s Lobby). 
 

 

Siguranța femeilor în spațiul public și în spațiul privat

Ziua Internațională a Combaterii Violenţei Împotriva Femeilor

Webinar al Grupului de Lucru pentru Combaterea Violenței Domestice

26 noiembrie 2020

Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO) în parteneriat cu Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) și cu Asociaţia Femeilor din România – Împreună (AFRI) a organizat în data de 26 noiembrie 2020, webinarul cu tema Siguranța femeilor în spațiul public și în spațiul privat”, în contextul agravării fenomenului violenței, generată de pandemia COVID-19. Evenimentul s-a desfășurat cu prilejul  Zilei internaționale pentru combaterea violenței împotriva femeilor și al demarării Campaniei anuale internaționale a ONU,  denumită și campania celor 16 zile portocalii de activism pentru conștientizarea fenomenului violenței. Instituții și organizații din toată lumea inițiază acțiuni de conștientizare privind violența împotriva femeilor și efectele ireversibile ale acesteia asupra familiei și comunității. IRDO, împreună cu partenerii săi, s-a alăturat ca în fiecare an acestei Campanii care începe în data de 25 noiembrie, (zi proclamată de Adunarea Generală a ONU prin rezoluția 54/134 din 1999 drept Ziua internațională pentru combaterea violenței împotriva femeilor) și se încheie în 10 decembrie, de Ziua internațională a Drepturilor Omului.

În cadrul webinarului a fost subliniată implicarea Institutului în promovarea drepturilor femeilor și în activități de conștientizare și formare privind prevenirea și combaterea fenomenului violenței la nivelul familiei și societății. Din partea ANES, au fost prezentate măsurile legislative adoptate în domeniul hărțuirii morale la locul de muncă, în contextul campaniei comune ANES-IRDO desfășurată în perioada 15 septembrie –15 octombrie 2020 sub sloganul Hărțuirea morală este ilegală! Pune stop relațiilor de muncă disfuncționale!

Doamna Liliana Pagu, președinta Asociației Femeilor din România-Împreună,  a subliniat celebrarea, în acest an, a 25 de ani de la adoptarea Declarației de la Beijing și a Platformei de Acțiune, precizând că în momentul de față dezideratele lansate prin aceste documente nu au fost îndeplinite decât parțial de către statele lumii. De asemenea, a mai adăugat că Asociația promovează parteneriatele și acțiunile comune pentru schimbarea mentalității cu privire la condiția femeii în societate,  suținând prin activitatea sa obiectivul 5 al Agendei 2030 „obținerea egalității de gen și abilitarea tuturor femeilor și fetelor”.

Atât fenomenul hărțuirii stradale, cât și cel al efectelor violenței domestice asupra unor victime colaterale precum copiii au fost abordate de experți din mass-media (dr. Simona-Maria Chirciu), UNICEF (Corina Popa) sau din învățământul liceal (prof. Cristina Ștefan ). Leo van Doesburg, Director Afaceri Europene ECPM Bruxelles a prezentat relația dintre violența domestică și traficul de ființe umane la nivel european.

Participanții au analizat atât problemele cu care se confruntă cei care lucrează în domeniul combaterii violenței, cât și direcțiile de acțiune pentru viitor, în vederea asigurării drepturilor fiecărei femei la o viață fără violență prin prisma legislației existente și a recomandărilor societății civile pentru îmbunătățirea acesteia. În acest sens, au fost evidențiate o serie de modificări legislative privind prevenirea și combaterea violenței și a fost prezentat Ghidul metodologic care urmează să furnizeze entităților publice și private informații, instrumente de lucru și proceduri pentru implementarea Planurilor de acțiune privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați.

Dezbaterea a avut ca scop analizarea implicaţiilor şi consecinţelor actelor de violenţă domestică, a modului în care acestea sunt percepute în familie şi în comunitate, precum și evidențierea unor bune practici de prevenire și combatere a violenței.  

De asemenea, a fost prezentat studiul IRDO Drepturile femeilor. O viață fără violență este dreptul fiecărei femei – rezultat al analizelor și recomandărilor grupului de lucru pentru drepturile femeilor, inițiat de Institut încă din 2017.

S-a concluzionat că IRDO, împreună cu partenerii săi, va continua promovarea recomandărilor societății civile în privința îmbunătățirii legislației în domeniu, implicarea în campanii de combatere a violenței domestice și de promovare a egalității de șanse între femei și bărbați, și  inițierea  unor sesiuni de formare la nivel național în rândul tinerilor, cu privire la drepturile femeilor și fetelor, precum și la egalitatea de șanse între femei și bărbați, împreună cu partenerii săi din școlile și colegiile din țară.

IRDO promovează exemplele de bune practici atât la nivel internațional cât și național, iar în acest context  scopul webinarului a fost și identificarea unor posibile noi nișe de colaborare interinstituțională comună.

https://www.agerpres.ro/comunicate/2020/11/26/comunicat-de-presa-institutul-roman-pentru-drepturile-omului--617287

 

8 martie

În contextul provocărilor actuale privind drepturile femeilor la nivelul societății românești și cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii, Institutul Român pentru Drepturile Omului, în colaborare cu societatea civilă, a organizat o dezbatere cu tema „Emanciparea femeilor”. Astfel, reprezentanții IRDO, alături de Liliana Pagu, președinta Asociației Femeilor din România - Împreună și de reprezentanți ai Asociației Femeilor Creștine, au analizat obstacolele existente în domeniul promovării și protecției drepturilor femeilor, propunând strategii care să îmbunătățească rezultatele în această direcție. Cu această ocazie, au fost în centrul discuțiilor aspecte precum dificultățile cu care se confruntă categoriile de femei vulnerabile (femei refugiate, femei cu dizabilităţi, femei aparţinând unor minorităţi etnice ș.a), respectarea drepturilor acestora, accesul femeilor la justiţie și la servicii de sănătate precum și modalități de combatere a violenței împotriva femeilor și fetelor.

În cadrul evenimentului, a fost prezentată și publicația IRDO „Drepturile Femeilor – o viață fără violență este dreptul fiecărei femei”, dedicată împlinirii a 25 de ani de la adoptarea Declarației de la Beijing și a Platformei de Acțiune. În cadrul acestor documente de referință au fost identificate cele 12 domenii-cheie care reclamă intervenții concrete pentru asigurarea egalității de tratament și de șanse egale pentru femei și bărbați, fete și băieți. În multe dintre țările membre ONU au avut loc schimbări post Beijing, însă și în prezent cele 12 domenii cheie rămân de actualitate deoarece mai sunt încă foarte multe de făcut pentru ca femeile să se poată bucura de drepturi depline. În acord cu aceste măsuri necesare, Secretarul General al ONU, în mesajul său din acest an transmis cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii, menționează că „Egalitatea de gen este un mijloc de redefinire și transformare a puterii, care va aduce beneficii pentru toți. Este timpul să încetăm [...] să schimbăm femeile și să începem să schimbăm sistemele și dezechilibrele de putere care le împiedică să își atingă potențialul.” Potrivit raportului privitor la normele sociale publicat recent de ONU, „91% dintre bărbați și 86% dintre femei arată cel puțin o reticențăclară împotriva egalității de gen în domenii precum politică, economie, educație, violență domestică și drepturile de reproducere ale femeilor. Aproximativ 50% dintre bărbații și femeile intervievate în 75 de țări consideră că bărbații pot fi lideri politici mai buni decât femeile, în timp ce mai mult de 40% au considerat că bărbații sunt manageri de afaceri mai buni.” Mai îngrijorător este faptul că nivelul de discriminare împotriva femeilor a crescut în ultimul deceniu, în ciuda eforturilor depuse. Pe lângă aspectul egalității de gen, o altă problematică abordată în cadrul evenimentului s-a referit la unul dintre cele 12 domenii-cheie, și anume violența împotriva femeilor. Acum, în anul 2020, România are o legislație amplă în domeniul combaterii violenței și se întreprind eforturi considerabile de armonizare a acesteia cu cadrul legislativ european. Cu toate acestea, există paradoxul unei legislații specializate, pe de o parte, și agravarea fenomenului violenței domestice, pe de altă parte.

În încheiere, participanții au conchis că data de 8 martie reprezintă mai mult decât un simbol pentru femeile de pretutindeni.

Linkuri utile :  http://irdo.ro/irdo/pdf/Drepturile%20Femeilor.pdf

 

Întâlnirea delegației Grupului de lucru ONU privind discriminarea împotriva femeilor și fetelor

În data de 26 februarie 2020, IRDO a participat la reuniunea de lucru cu delegația Grupului de lucru ONU privind discriminarea împotriva femeilor și fetelor, desfășurată la Palatul Parlamentului.

Grupul de lucru, înființat în cadrul celei de-a 15-a sesiuni a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului din septembrie 2010, reprezintă o inițiativă importantă în domeniul egalității dintre femei și bărbați. Grupul de lucru se concentrează pe identificarea, promovarea și schimbul de opinii, în consultare cu statele membre și alți actori, asupra bunelor practici privind eliminarea legilor care discriminează femeile. Grupul are, de asemenea, sarcina de a dezvolta un dialog cu statele membre și alți actori cu privire la legile care au impact discriminatoriu în ceea ce privește femeile.

În conformitate cu Rezoluțiile nr. 15/23, 23/7 și 32/4 care stabilesc mandatul Grupului de lucru ONU privind discriminarea împotriva femeilor și fetelor, acesta cuprinde următoarele aspecte:dezvoltarea unui dialog cu statele, entitățile relevante ale Organizației Națiunilor Unite, instituțiile naționale pentru drepturile omului, experți în diferite sisteme de drept și organizații ale societății civile pentru a identifica, promova și schimba opinii cu privire la cele mai bune practici privind eliminarea legislației care discriminează femeile sau este discriminatorie pentru femei prin prisma punerii în aplicare sau a impactului, și alcătuirea unui compendiu de bune practici în acest sens. De asemenea, se are în vedere cooperarea strânsă, în contextul îndeplinirii mandatului său, cu alte proceduri speciale și organisme subsidiare ale Consiliului ONU, entități relevante ale Organizației Națiunilor Unite, inclusiv Comisia ONU pentru statutul femeilor și, în special, Comitetul pentru eliminarea discriminării față de femei (CEDAW) și alte organisme; prezentarea unui raport anual Consiliului, începând cu cea de-a douăzecea sa sesiune, cu privire la problematica discriminării împotriva femeilor în drept și în practică, precum și asupra bunelor practici de eliminare a acestui tip de discriminare, bazându-se pe concluziile mecanismelor Națiunilor Unite pentru drepturile omului și pe sistemul mai extins al Națiunilor Unite. O altă componentă a mandatului Grupului de lucru este reprezentată de acordarea de sprijin inițiativelor statelor pentrua a aborda mai multe forme de discriminare împotriva femeilor și fetelor atunci când își pun în aplicare obligațiile de State Părți la tratatele internaționale relevante pentru drepturile omului în ceea ce privește drepturile civile, culturale, economice, politice și sociale și angajamentele conexe.

Institutul Român pentru Drepturile Omului, având în vedere mandatul său, a prezentat experților din cadrul Grupului de lucru ONU evenimentele și acțiunile realizate printr-o abordare bazată pe drepturile omului și pe dimensiunea de gen. IRDO a evidențiat punctual modul în care recomandările Comitetului CEDAW, formulate ca urmare a examinării rapoartelor de țară combinate nr. 7 și nr. 8, au fost avute în vedere în acțiunile Institutului.

În acest sens, Institutul a realizat: sesiuni de cursuri de formare având ca obiect principiile egalității și nediscriminării destinate specialiștilor în domeniul dreptului; campanii de informare și sensibilizare a opiniei publice, dar și a femeilor și fetelor, cu privire la flagelul violenței; un grup de lucru ce are ca obiect analiza aspectelor juridice, sociale, psihologice conexe discriminării și violenței, redactarea de studii de specialitate care includ opiniile partenerilor din Grupul de lucru (ONG-uri, reprezentanți ai autorităților și instituțiilor având competențe în promovarea egalității de gen - ANES fiind organismul din cadrul administrației publice centrale implicat activ în acest sens, reprezentanți ai poliției, consilieri, psihologi).

Cu ocazia acestei întâlniri, reprezentanții IRDO au prezentat experților ONU concluziile studiului Drepturile femeilor. O viață fără violență este dreptul fiecărei femei, care reflectă activitatea desfășurată de grupul de lucru creat de Institut, în perioada 2017-2019.

 

Arhiva: 2017 - 2018 - 2019

Înapoi la cuprins