Femei

Evenimentele istorice și evoluțiile politice, sociale și culturale europene au creat abia în secolul al XIX-lea cadrul propice pentru afirmarea drepturilor femeilor. Două repere precursoare importante au fost gândirea iluministă și evoluția conceptului de drept al omului. În timpul Revoluției Franceze, a fost proclamată Declarația Drepturilor Omului și ale Cetățeanului care a inspirat activismul feminist al epocii. „Declarație cu privire la Drepturile Femeii și ale Femeii Cetățean” din 1791 (redactată de către Olympe de Gouges) a constituit unul din primele texte care revendica tratament egal pentru femei, atât în spațiul public cât și privat, și o proclamație a universalității drepturilor omului.

Pe parcursul secolului al XIX-lea, în contextul dezbaterilor privind libertatea religioasă, abolirea sclaviei, dreptul la vot ș.a., tema libertății femeilor și a drepturilor lor se impune în conștiința istorică modernă. Începând cu această perioadă și în primele decenii ale secolului XX, mișcările care au apărat cauza femeilor s-au structurat și afirmat progresiv. Evoluând diferit, în funcție de spațiul geografic, de specificul național, de originile intelectuale și de influența diferitelor curente politice (liberal, conservator, socialist), de modul de acțiune și formele de organizare, discursul feminist s-a manifestat în această epocă ca o mișcare cu revendicări variate, în special pentru dreptul la vot (acordat progresiv în majoritatea țărilor în prima jumătate a secolului al XX-lea), ameliorarea condițiilor de muncă și dreptul la educație al femeilor.

După cel de-al Doilea Război Mondial și până în anii 80 ai secolului trecut, mișcarea pentru drepturile femeilor a avut ca obiectiv central denunțarea inegalităților (economice, culturale) și repunerea în discuție a rolului femeii în societate. După 1990, în condițiile în care revendicările inițiale au fost incluse în sistemele juridice și aparțin domeniului convențional al drepturilor omului, mișcările feministe reclamă un ansamblu larg și divers de obiective: ameliorarea situației femeilor, în special a femeilor vulnerabile, egalitate profesională, libertate sexuală, dreptul de a dispune de propriul corp. Acestor exigențe paritare și a celor legate de dezvoltarea noțiunii de gen, noua generație a mișcărilor de promovare a drepturilor femeilor care se afirmă începând cu secolul al XXI-lea le adaugă noi teme de reflecție și forme de acțiune, care vizează în special lupta contra violenței, a sexismului și discriminării.

 
 
 

 

Evenimente

 
Conferința -  Fața ascunsă a violenței
 
În data de 28 noiembrie 2022, a avut loc la Universitatea „Titu Maiorescu” Conferința cu titlul Fața ascunsă a violenței - eveniment care se înscrie în prima etapă a campaniei cu același titlu lansate în contextul celor 16 zile de activism la nivel internațional pentru combaterea violenței împotriva femeilor (25 noiembrie - 10 decembrie). Evenimentul a fost organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului, în parteneriat cu Centrul pentru Drepturile Omului (CEDROM) - proiect informal comun al Universității Titu Maiorescu în parteneriat cu instituții și organizații de profil, respectiv IRDO, Juridice.ro, Editura Universul Juridic, CNCD, ANES, Salvați Copiii. 
 
Lucrările conferinței au fost moderate de domnul prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu - președinte CEDROM și au fost susținute de participanți din partea Institutului Român pentru Drepturile Omului, ai Asociației ANAIS și ai Agenției Naționale pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați. 
 
Conferința a constituit un forum de analiză cuprinzător al fenomenului violenței împotriva femeilor, fiind dezbătute aspecte precum: cauzele violenței de gen și formele sale diverse de manifestare, abordarea bazată pe drepturile omului în evaluarea fenomenului violenței împotriva femeilor, drepturile victimelor, mijloacele de surmontare a violenței, dar și reinserția socială a făptuitorilor.
 
Evenimentul a avut un caracter interactiv, reprezentanții autorităților și instituțiilor publice răspunzând întrebărilor formulate de audiență referitoare la modalități de sprijinire a victimelor violenței, posibile soluții de prevenire, gestionare și contracarare a violenței împotriva femeilor, strategii de colaborare interinstituțională (prezente și viitoare) menite să combată și să stopeze fenomenul violenței împotriva femeilor.
 
 
 
 
 
Fața ascunsă a violenței
Lansarea campaniei celor 16 zile de activism pentru combaterea violenței împotriva femeilor 25 noiembrie – 10 decembrie 2022
 
Cu ocazia Zilei Internaționale de Combatere a Violenței împotriva Femeilor 25 noiembrie 
 
 
 
În data de 24 noiembrie 2022, Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO) în parteneriat cu Asociația Femeilor din România - Împreună (AFRI) și cu Centrul pentru Drepturile Omului (CEDROM) din cadrul Universității Titu Maiorescu organizează dezbaterea Fața ascunsă a violenței, eveniment prilejuit de celebrarea Zilei Internaționale de Combatere a Violenței împotriva Femeilor. Cu acest prilej se lansează campania celor 16 zile de activism pentru combaterea violenței, 25 noiembrie -10 decembrie 2022
 
Barierele existente în calea exercitării depline a drepturilor și libertăților se regăsesc și în ceea ce privește atingerea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD), a căror îndeplinire este susținută de IRDO în cadrul activităților sale de promovare, cercetare, informare, formare și conștientizare în vederea consolidării unei culturi a drepturilor omului. Prin susținerea principiului de a nu lăsa pe nimeni în urmă, Institutul sprijină o abordare a atingerii ODD-urilor din prisma drepturilor omului, axându-se pe problematica ODD 5 - realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor femeilor și fetelor.   
 
Pornind de la semnificația și relevanța Zilei Internaționale a Violenței împotriva Femeilor, IRDO își reafirmă angajamentul față de combaterea acestui fenomen raliindu-se Campaniei ONU a celor 16 zile de activism împotriva violenței, prin inițierea și lansarea campaniei naționale cu titlul Fața ascunsă a violenței. Campania se desfășoară pe trei segmente: universități, colegii și școli gimnaziale. La nivel universitar, Campania va fi lansată în cadrul unei conferințe ce va avea loc la Universitatea Titu Maiorescu în data de 28 noiembrie 2022. La nivel preuniversitar (colegii și școli gimnaziale), tinerii vor trimite lucrări inedite (eseuri și creații plastice) pe tema campaniei cu privire la modul în care percep violența și la cum își propun să schimbe mentalitățile cu privire la acest fenomen.
 
Evenimentul reprezintă un preambul la Conferința Anuală a Drepturilor Omului care va fi organizată de IRDO în data de 10 decembrie având ca temă Dreptul la siguranță și pace. Educație, Schimbare, Emancipare.
 
 
 
17 mai 2022
 
Masă rotundă - „Egalitate de șanse pe bune”, Senatul României
 
IRDO a participat în data de 17 mai 2022 la masa rotundă „Egalitate de șanse pe bune”. Evenimentul a fost găzduit de Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități din cadrul Senatului României. Organizatorii dezbaterii și-au propus să abordeze cele mai stringente probleme din domeniul asigurării egalității de șanse atât în Romania, cât și la nivel european, în contextul disfuncționalităților privind respectarea în practică a dreptului la șanse egale, precum și dificultatea accesării serviciilor sociale pentru categoriile defavorizate și vulnerabile. Dezbaterile s-au axat pe identificarea unor soluții și direcții prioritare pentru îmbunătățirea asigurării egalității de șanse în toate domeniile și la toate nivelurile societății. 
 
Așa cum a precizat Anca Dragu, președinta Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități, „evenimentul a venit ca răspuns la numeroasele situații în care mulți dintre noi ne-am întrebat dacă există într-adevăr această egalitate de șanse sau dacă este doar un concept de multe ori ignorat. Nu vom discuta despre privilegii acordate pe criterii de gen, ci vom aborda ideea de egalitate în toate formele ei, indiferent dacă suntem femei sau bărbați, dacă ne confruntăm sau nu cu anumite probleme care îi determină pe alții să aibă prejudecăți. Vom insista pe faptul că toți avem dreptul la o viață trăită cât mai armonios, lipsită de orice formă de discriminare.”
 
Consilierul prezidențial Luminița Odobescu a declarat că, deși societatea românească a progresat în asigurarea egalității de șanse, femeile sunt în continuare „ținta abuzurilor”. „Mai sunt multe de făcut. (...) Sunt în continuare foarte multe de făcut la nivel de politici, la nivel de societate pentru reprezentarea doamnelor în viața publică, în procesul de decizie. Ele continuă să fie ținta abuzurilor, a hărțuirilor fizice, sexuale, iar cele care au afaceri, câteodată, se văd dezavantajate în accesul la fonduri europene sau în diversele măsuri de susținere a activității lor. (...) Știm că s-au făcut progrese, dar știm că trebuie să continuăm”, a precizat domnia sa.
 
Luminița Popescu, secretar de stat, Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse, a prezentat activitatea ANES în domeniul implementării principiilor Convenției de la Istanbul și al asigurării egalității de șanse între femei și bărbați, precizând că în prezent în România femeile sunt încă discriminate pe piața muncii, iar violența domestică reprezintă nu numai o încălcare a drepturilor omului și a drepturilor femeilor, ci și un impediment major în realizarea egalității de șanse. „Nu putem discuta despre egalitatea de șanse fără a discuta despre violența domestică”. Pentru realizarea egalității de șanse sunt necesare atât expertiza, cât și accesarea de fonduri europene în vederea implementării de programe concrete. Luminița Popescu a precizat că victimele violenței domestice nu apelează la ajutor specializat din cauza neîncrederii și a lipsei de informații. Deși se vorbește despre faptul că serviciile pentru victime nu sunt îndeajuns de numeroase, problema reală rămâne accesarea acestora de către victime. 
 
Andreea Marin, președinta Fundației Prețuiește viața a vorbit despre rolul și importanța ONG-urilor în schimbarea societății, despre necesitatea ca acestea să fie invitate la dezbateri și consultări privind măsurile și politicile publice în mod frecvent și constant. A vorbit pe scurt despre campaniile umanitare internaționale întreprinse ca voluntar și ambasador UNICEF, precum și despre rezultatele unei campanii naționale de amploare privind identificarea și prevenirea depresiei care s-a desfășurat în cadrul Fundației Prețuiește Viața. Depresia este o barieră în calea afirmării și realizării unei femei, putând avea cauze multiple, printre care și violența.
 
Vicepreședinta Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități, Irina Elisabeta Kovacs a vorbit despre reprezentarea echitabilă a femeilor în politică precizând că „feminismul, ca mișcare, va exista atâta vreme cât misoginismul va continua să existe în sensul de a nu prețui valoarea femeilor”. Totodată a subliniat faptul că „nicio societate nu se va ridica la nivelul provocărilor actuale dacă va folosi doar jumătate din resursele sale” continuând să neglijeze rolul și importanța femeilor.
 
Președintele Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, Asztalos Csaba, le-a recomandat organizațiilor neguvernamentale să se adreseze Justiției când constată că există liste de partid în care nu este respectat principiul egalității de gen. Legea 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați are prevederi „foarte clare” în acest sens. Domnia sa a precizat că „Partidele politice au obligația de a asigura reprezentarea de gen, dar până acum nicio listă de partid nu a fost contestată în instanță pe acest subiect.”  
 
Directorul IRDO a lansat un apel la colaborare interinstituțională în domeniul promovării și protecției drepturilor femeilor și a prezentat acțiunile întreprinse de Institut în acest domeniu din perspectiva unei abordări bazate pe drepturile omului, prin urmărirea atingerii Obiectivului de Dezvoltare Durabilă nr. 5 al Agendei 2030. A prezentat pe scurt activitatea Grupului de lucru pentru promovarea drepturilor femeilor și combaterea violenței înființat în cadrul Institutului încă din 2017, având ca obiect promovarea și protejarea drepturilor femeilor în raport cu cele mai stringente problematici sociale. Experții în domeniul egalității de șanse din cadrul Grupului de lucru evaluează modul în care legea – ca instrument fundamental în protecția și promovarea drepturilor femeii- răspunde barierelor și limitelor sociale cu care acestea se confruntă. Unul dintre obiectivele constante ale Grupului de lucru îl constituie identificarea de măsuri concrete pentru garantarea drepturilor femeilor în mod efectiv prin elaborarea unor mijloace de îmbunătățire a legislației aplicabile în domeniu. Dezbaterile din cadrul Grupului de lucru au avut în vedere legislația în domeniul asigurării egalității de șanse și tratament între femei și bărbați precum și legislația privind prevenirea și combaterea violenței domestice. Astfel, s-au făcut propuneri de îmbunătățire a legislației în domeniul egalității de gen din perspectiva formării și educației parentale pe componentă de gen, a instituirii unor standarde educaționale privind calificările și competențele formatorilor în domeniul egalității de gen, a introducerii în sfera ilicitului penal a unor practici/tradiții vătămătoare drepturilor femeilor, precum și a îmbunătățirii legislației privind pedepsele pentru acte sexuale cu minori  și sancționarea persoanelor care comit acte de hărțuire și violență împotriva femeilor sub toate formele și la toate nivelurile societății.
 
Silviu Vexler, Președinte al Federației Comunității Evreiești din România exprimându-și scepticismul cu privire la implementarea cotelor de gen impuse politic prin lege a afirmat că „sunt atâtea exemple de oameni politici femei care au reușit, fără acea cotă, subliniind că ” educația și mentalitatea trebuie schimbate, cu siguranță”. Totodată, deputatul a evidențiat rolul central al femeilor atât în iudaism ca religie, cât și în istoria poporului evreu.
 
Gelu Duminică, doctor în sociologie și profesor asociat al Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea București, a declarat „Noi uităm, de fapt, că schimbarea începe cu noi înșine și că schimbarea se produce de jos în sus și de sus în jos”. De asemenea a subliniat necesitatea educației pentru diversitate. 
La dezbatere au participat reprezentanți ai mediului academic, reprezentante ale administrației  publice locale și centrale, reprezentanți ai societății civile, ai cultelor și minorităților.
 
Linkuri utile: 
 
 
12 mai 2022
 
Conferința Internațională Gender Equality. Global Challenges and Perspectives
 
În data de 12 mai 2022 conducerea Institutului Român pentru Drepturile Omului a participat la Conferința Internațională cu tema „Gender Equality. Global Challenges and Perspectives” organizată în parteneriat de către Univeristatea Creștină Dimitrie Cantemir și Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați. Desfășurată în perioada 12-14 mai 2022, Conferința a constituit un important forum de dezbateri care s-a fundamentat pe principiul cooperării științifice și intelectuale în materia promovării egalității și nediscriminării. Au participat peste 30 de reprezentanți ai comunității internaționale care au analizat aspectele culturale și sociale aferente promovării egalității, diversității, incluziunii în scopul garantării unei reprezentativități echitabile între genuri. Institutul și-a asumat angajamentul activ de participare la lucrările Conferinței ca instituție parteneră alături de alți actori precum Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, Institutul Francez din România, Comisia Națională a României pentru UNESCO etc. 
 
Reprezentând un forum al dezbaterilor efective în domeniul egalității de gen, Conferința a avut ca scop analiza dintr-o perspectivă multi și trans disciplinară a unor tematici complexe precum: egalitatea de gen în procesele transnaționale; influența egalității de gen în construcția identităților de gen; intersecționalitatea dintre gen și rasă, sexualitate, vârstă, clasă, naționalitate etc. 
 
Domnul director Adrian Bulgaru, a subliniat relevanța și actualitatea temei egalității de șanse și tratament în condițiile provocărilor actuale și emergente care produc impact asupra societății naționale și internaționale. Evidențiind rolul Institutului în activitatea de promovare a drepturilor femeii, acesta a amintit cele trei abordări teoretice pe care se fundamentează analiza problematicii drepturilor femeii în activitățile de educație, cercetare, formare, informare, lobby și advocacy: abordarea bazată pe drepturile omului, abordarea bazată pe intersecționalitate, abordarea prin prisma Obiectivelor de dezvoltare durabile ale Agendei 2030.
 
Abordarea bazată pe drepturile omului reprezintă cadrul conceptual de referință al Institutului care aduce în prim-plan ideea conform căreia, în acțiunile instituționale de promovare și protejare a drepturilor femeilor sunt luate în considerare particularitățile fizice/psihice, participarea în procesul decizional, precum și nevoile sociale ale femeilor. Din perspectiva abordării bazate pe intersecționalitate, Institutul ia în considerare criterii de discriminare multiplă a femeilor printre care se numără apartenența la o etnie, statutul de migrant sau refugiat, vârsta.
 
Acțiunile întreprinse de Institut în domeniul promovării și protejării drepturilor femeii sunt realizate prin urmărirea atingerii Obiectivului de Dezvoltare Durabilă nr. 5 Egalitate de gen – Realizarea egalităţii de gen şi împuternicirea tuturor femeilor şi a fetelor prevăzut de Agenda 2030 – Transformarea lumii noastre, document programatic al ONU.
 
 
 
17 martie 2022
 
 
Masă rotundă „(In)egalitate de gen în sport”, inițiativă a proiectului PROGRES
 
În data de 17 martie 2022, IRDO a participat la masa rotundă în format hibrid (la sediul Federației Române de Fotbal și online pe platforma Zoom) cu tema „(In)egalitate de gen în sport”. Evenimentul a fost organizat de Centrul Filia alături de Federația Malteză de Fotbal, Federația Norvegiană de Fotbal, Federația de Fotbal a Macedoniei de Nord, TREK Development, Asociația Europeană a Sportului Universitar (EUSA) și Universitatea din Modena și Reggio Emilia, cu sprijinul Federației Române de Fotbal.
 
Discriminarea femeilor în sport continuă să fie o problemă și în prezent. Consorțiul din cadrul proiectului PROGRES a realizat o cercetare intitulată Analizarea și abordarea decalajelor de gen în sport privind inegalitățile de gen. Analizând repartizarea de gen în fotbal, studiul își propune consolidarea capacității celor care activează în domeniul sportului (federații și asociații), precum și promovarea participării și reprezentării femeilor în fotbal. Un alt obiectiv al studiului a fost de a capta exemple de bune practici pentru a oferi contribuții la strategiile viitoare privind egalitatea de gen în fotbal. Studiul a fost coordonat de cercetători academici experți în sport și egalitate de gen, angajați temporar de Federația Norvegiană de Fotbal pentru a ghida cercetarea. În realizarea acestuia au participat 25 de federații sportive din Italia, România, Norvegia, Malta, Macedonia de Nord, Grecia și Slovenia. Acest studiu a fost întreprins în cadrul proiectului PROGRES - Promovarea egalității de gen în sport. Integrarea în cadrul federațiilor și asociațiilor de fotbal – proiect cofinanțat de programul Erasmus și de Uniunea Europeană.
 
Obiectivul general al proiectului PROGRES este promovarea egalității de gen și incluziunea socială în sport, îmbunătățirea nivelului de participare a femeilor în managementul și administrarea asociațiilor/federațiilor de fotbal și promovarea unei atitudini de integrare perspectivei de gen în fotbal. Proiectul propune o abordare formată din patru etape în sfera identificării și abordării includerii femeilor în managementul federațiilor de fotbal, din perspectiva egalității de șanse în sport: Identificare, Consolidare a capacităților, Metodologii și instrumente, Conștientizare, replicabilitate și durabilitate.
 
Andreea Rusu, director executiv al organizației Filia, a subliniat că egalitatea de gen reprezintă o problemă importantă în sportul românesc, având în vedere că stereotipurile de gen nu au fost abordate suficient în România. În cadrul studiului realizat s-au identificat diferențe mari între statele implicate în proiect. De exemplu, în Norvegia repartizarea de gen este de aproximativ 50-50%, în Grecia 97% dintre angajați sunt de sex masculin, iar în Malta, România și Macedonia de Nord în jur de 60% dintre angajați sunt bărbați. De asemenea, potrivit studiului, bărbații angajați în funcții de conducere în asociațiile de fotbal au un venit mediu mai mare decât femeile.
 
Ca participant la această masă rotundă și promotor al egalității de gen, IRDO a evidențiat activitatea FILIA în domeniul drepturilor femeilor precum și în calitate de membru al grupului de lucru al IRDO pentru combaterea violenței domestice. IRDO și FILIA pledează pentru realizarea egalității de gen printr-o abordare bazată pe drepturile omului a obiectivului de dezvoltare durabilă 5 din Agenda 2030. Institutul a subliniat și importanța în domeniul educației timpurii pentru reducerea inegalităților și asigurarea participării și reprezentativității femeilor la toate nivelurile societății. Ca răspuns la întrebările din cadrul dezbaterii cu privire la impactul acestui proiect, reprezentanții IRDO au precizat că astfel de proiecte reprezintă catalizatori pentru evoluția politicilor publice în domeniul realizării egalității de gen.
 
 
 
 
 
25 noiembrie 2021
 
Webinarul:  Coeziune instituțională pentru promovarea drepturilor femeilor și combaterea violenței. 
 
Acțiune circumscrisă obiectivului 5 al Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă.  
 
 
 
Cu prilejul Zilei internaționale pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor,  Secretarul General al ONU a subliniat în mesajul din acest an rolul acțiunilor comune în garantarea siguranței femeilor și fetelor: 
 
„(…) violența împotriva femeilor nu este inevitabilă. Politicile și programele potrivite aduc rezultate. Aceasta înseamnă strategii cuprinzătoare, pe termen lung, care abordează cauzele fundamentale ale violenței, protejează drepturile femeilor și fetelor și promovează mișcări puternice și autonome pentru drepturile femeilor”
 
Pentru a marca această zi și a demara perioada celor 16 zile de activism împotriva violenței, Institutul Român pentru Drepturile Omului a organizat în data de 25 noiembrie webinarul cu titlul Coeziune instituțională pentru promovarea drepturilor femeilor și combaterea violenței
 
Webinarul a reprezentat o platformă de dezbateri a fenomenului violenței împotriva femeilor, în cadrul acestuia realizându-se o analiză multidisciplinară a problematicii violenței din perspectiva specificului activității desfășurate de partenerii și colaboratorii invitați. În contextul atingerii obiectivului 5 al Agendei 2030, Egalitate de gen – Realizarea egalității de gen și împuternicirea tuturor femeilor și a fetelor, au fost analizate și problemele cu care se confruntă femeile în sfera publică și privată, combaterea hărțuirii morale la locul de muncă, necesitatea participării egale a femeilor și a respectării egalității de șanse în ocuparea posturilor de conducere la toate nivelurile de luare a deciziilor în viața politică, economică și publică.
 
Evenimentul a fost organizat pe 3 coordonate: (1) Secțiunea I – Modele de cooperare interinstituțională în problematica promovării și respectării drepturilor femeilor, inițiate de IRDO; (2) Secțiunea a II-a – Exemple de bune practici în realizarea coeziunii instituționale identificate în activitatea colaboratorilor și partenerilor IRDO; (3) Secțiunea a III-a – Dezbatere cu tema „Probleme stringente în protecția și promovarea drepturilor femeilor în contextul pandemiei COVID-19” și concluziile webinarului.
 
IRDO a lansat un nou apel la coeziune și solidaritate interinstituțională, invitând actori reprezentativi la nivel național cu atribuții în domeniul drepturilor femeilor și egalității de șanse să își expună punctele de vedere asupra diverselor forme de manifestare a violenței împotriva femeilor, să identifice cele mai stringente probleme cu care se confruntă femeile din societatea românească în exercitarea drepturilor lor, formulând recomandări pentru măsuri concrete.
 
IRDO și a Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse au prezentat rezultatele campaniei privind hărțuirea morală la locul de muncă, desfășurată în două etape. Printre rezultatele campaniei se numără și realizarea Ghidului practic privind hărțuirea morală la locul de muncă, - instrument de sprijin pentru victime și document orientativ pentru activitatea organizațiilor/autorităților și instituțiilor publice, care a fost lansat cu acest prilej. 
 
Președinta ANAIS (asociație membră a rețelei pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor (VIF)) a expus principalele provocări în domeniul drepturilor femeilor identificate de către asociație, sugerând instrumente de surmontare a acestora. Reprezentanta E-Romnja (asociație membră VIF) a prezentat o analiză a situației comunității rome sub aspectul discriminării pe criterii etnice și culturale, lansând un apel la cooperare din partea instituțiilor statului. Reprezentantele Fundației Sensiblu (membră rețea VIF) au subliniat rolul educației și formării în prevenirea și combaterea violenței prin prisma activităților desfășurate de Fundație și au expus problemele concrete cu care se confruntă societatea civilă în activitățile de sprijin pentru victime, precum și impactul violenței asupra dreptului la sănătate al femeilor. Președinta Asociației Femeilor din România - Împreună-, partener tradițional al IRDO, a evidențiat necesitatea unei abordări integrate a violenței împotriva femeilor, atât de către societatea civilă, cât și de către autorități, sub deviza „Ajută-mă să te ajut!”
 
Luând în considerare elementul intersecțional al violenței, tinerii din mediul universitar (ELSA București) au transmis mesajele campaniei comune IRDO-ELSA de prevenire și combatere a violenței, iar reprezentanta NAZARCEA GRUP a subliniat implicațiile psihologice ale violenței asupra victimelor.
 
Ca în fiecare an, IRDO s-a alăturat Campaniei internaționale a celor 16 zile de activism pentru combaterea violenței împotriva femeilor (care debutează la data de 25 noiembrie -Ziua internațională a combaterii violenței împotriva femeilor și se finalizează pe data de 10 decembrie - Ziua internațională a drepturilor omului). 
 
De asemenea,  în cadrul webinarului au fost prezentate și lansate cele 3 Campanii naționale inițiate și coordonate de IRDO, respectiv :
 
 
Campania IRDO-CEDROM și Campania IRDO-ELSA au ca obiect formularea și diseminarea de mesaje de combatere a violenței de către tinerii din mediul universitar atât pentru generația lor, cât și la nivelul întregii societăți urmărindu-se creșterea gradului de conștientizare cu privire la consecințele grave ale acestui fenomen. 
 
Campania IRDO-NAZARCEA GRUP s-a concretizat sub forma unui mesaj artistic dedicat conștientizării fenomenului violenței împotriva femeilor. NAZARCEA a confecționat un obiect decorativ din ceramică care simbolizează chipul unei femei evidențiat în două culori: culoarea întunecată reprezintă suferințele generate de fenomenul violenței, în timp ce nuanța deschisă simbolizează eliberarea femeii-victimă de repercusiunile violenței.
 
În cadrul celei de-a treia secțiuni a fost susținută dezbaterea cu tema „Probleme stringente în protecția și promovarea drepturilor femeilor generate sau agravate în contextul pandemiei de COVID-19”, în vederea unor viitoare acțiuni publice în domeniul drepturilor femeilor și a formulării de strategii comune pentru viitor. 
 
Evenimentul a reprezentat un preambul la Conferința anuală a drepturilor omului, care va fi organizată de IRDO în data de 10 decembrie având ca temă consolidarea coeziunii instituționale în vederea reconstrucției post-pandemie.
 
 
Link comunicat de presă Webinar: 
https://www.agerpres.ro/comunicate/2021/11/25/retransmitere-comunicat-de-presa-institutul-roman-pentru-drepturile-omului--821658 
 
https://www.instagram.com/stories/highlights/17974767736455128/?hl=ro
 
https://www.facebook.com/nazarceagrup

 

 

 

„Violența înseamnă întuneric. Spune-i NU luminându-ți viața!”
Campanie de conștientizare a fenomenului violenței împotriva femeilor 25 noiembrie - 10 decembrie 2021
 
IRDO și NAZARCEA GRUP se alătură campaniei internaționale a celor 16 zile de combatere a violenței și inițiază, între 25 noiembrie - 10 decembrie, Campania națională „STOP VIOLENȚEI ÎMPOTRIVA FEMEILOR!”, având ca scop conștientizarea fenomenului violenței împotriva femeilor. Pe parcursul acestei perioade vom trimite mesajul nostru comun:
 
 
În acest an, la inițiativa IRDO, NAZARCEA a ales să dedice tuturor femeilor, dar și celor care le prețuiesc, un obiect decorativ cu totul special adresând un gând bun celor care s-au confruntat cu violența. Vă invităm simbolic să aprindeți lumina eliberării și a încrederii în sine. 
 
Fondurile obținute de Nazarcea sunt direcționate către categoriile vulerabile.
 
 
CAMPANIE PENTRU CONȘTIENTIZAREA VIOLENȚEI ÎMPOTRIVA FEMEILOR ÎN RÂNDUL TINERILOR, LA NIVEL UNIVERSITAR
 
În perioada 25 noiembrie - 10 decembrie 2021, Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO) și Centrul pentru Drepturile Omului din cadrul Universității Titu Maiorescu (CEDROM) se alătură demersurilor internaționale din cadrul Campaniei celor „16 zile de activism; Pune Stop Violenței!” și subliniază importanța reunirii, demersurilor de conștientizare și sensibilizare cu privire la fenomenul violenței împotriva femeilor.
 
Celebrând  a 25 noiembrie Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor, este important să conjugăm în spiritul și conștiința noastră dezideratul asigurării unui climat corespunzător realizării demnității femeilor și să identificăm mijloacele și instrumentele concrete care pot susține cristalizarea acestuia.
 
Protecția drepturilor femeilor trebuie să preocupe conștiința comunității internaționale având în vedere că dimensiunea de gen este un aspect integrat în toate politicile și acțiunile elaborate în domeniul drepturilor omului. 
 
Particularitățile genului feminin sunt aspecte care interesează comunitatea umană în ansamblul său, cultivând prin intermediul lor valorile empatiei, toleranței și solidarității. Asumându-și multiple roluri atât în societate, cât și în familie, femeia este mamă, soție, de multe ori ocrotitoare a tuturor membrilor familiei/comunității de apartenență, dar adesea are și resursele necesare pentru parcurgerea unei cariere de succes în domeniul de competență pentru care a optat. Prin toate aceste atribute, femeile au demonstrat de-a lungul timpului că pot reprezenta o sursă de inspirație pentru societate și introduc spiritul comuniunii în acțiunile umane. Așadar, limitările sau restricționările drepturilor femeilor sunt aspecte care produc efecte asupra drepturilor și libertăților tuturor categoriilor sociale – fie că ne raportăm la drepturile copiilor și tinerilor, drepturile persoanelor vârstnice, drepturile persoanelor cu dizabilități – dar și asupra unor problematici distincte precum nediscriminare, incluziune, adaptabilitate.
 
Rezonând la valorile și principiile promovate în discursul internațional asupra drepturilor omului, reiterăm mesajul conform căruia drepturile femeii sunt drepturi ale omului iar violența este un factor perturbator în exercitarea drepturilor femeilor, umanitatea fiind responsabilizată în sensul sprijinirii femeilor pentru ca ele să își poată exercita în mod deplin și în siguranță drepturile și libertățile.
 
Violența împotriva femeilor nu se răsfrânge exclusiv asupra populației de gen feminin ci este o problemă a tuturor membrilor societății care afectează destinul fiecărui individ și poate crea dezechilibre la nivel de macrosistem social. 
 
Ținând cont de relevanța problematicii violenței împotriva femeilor, este important să acționăm în mod comprehensiv pentru a preveni și combate acest fenomen. 
 
Diversitatea formelor de violență împotriva femeilor (fizică, verbală, emoțională, spirituală, economică), precum și multiplele contexte de manifestare ale actelor de violență și recurența aplicării acestora, reprezintă factori care subliniază actualitatea fenomenului violenței de gen, dar și necesitatea mobilizării tuturor vectorilor sociali relevanți pentru a răspunde în mod adecvat provocărilor adiacente violenței.
 
Schimbarea atitudinală poate fi produsă prin acțiune comună, responsabilitate și implicare, iar rezultatul acesteia va schimba personalități și destine. 
 
În cadrul Campaniei IRDO-CEDROM ne propunem să subliniem puterea mesajului ca instrument de modelare a personalității umane în scopul prevenirii și combaterii violenței împotriva femeilor.
 
Pornim de la mesajul Organizației Națiunilor Unite: STOP VIOLENȚEI ÎMPOTRIVA FEMEILOR!
 
În decursul celor 16 zile de activism (25 noiembrie-10 decembrie), IRDO și CEDROM comunică asupra violenței împotriva femeilor prin diseminarea următoarelor mesaje:
 
25 noiembrie 2021: Violența este umbra spiritului…Împreună putem aduce victimele în lumină!
26 noiembrie 2021: Sufletul feminin vibrează la iubire, nu la violență!
27 noiembrie 2021: O femeie – un destin fără violență
28 noiembrie 2021: Coeziunea feminin-masculin pentru un viitor lipsit de violență
29 noiembrie 2021: Responsabilizare și acțiune comună pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor
30 noiembrie 2021: Ia atitudine și spune NU violenței: schimbarea pornește de la puterea exemplului personal
1 decembrie 2021: Și agresorii se pot schimba! Oprește violența!
2 decembrie 2021: Nu accepta lipsa de demnitate! Violența îți distruge spiritul!
3 decembrie 2021: Dacă reconcilierea nu e posibilă, părăsește relația toxică. Să privim împreună către un viitor al păcii!
4 decembrie 2021: Ieși din umbră: violența nu te definește!
5 decembrie 2021: Violența împotriva femeilor este un afront la adresa umanității!
6 decembrie, 2021: Fă-ți vocea auzită și comunică experiența ta! Violența face victime prin tăcere!
7 decembrie 2021: Să ne restabilim încrederea în umanitate: violența nu trebuie să facă parte din experiența umană comună!
8 decembrie 2021: Privesc, ascult, observ – ACȚIONEZ împotriva violenței față de femei!
9 decembrie 2021: Să eliberăm femeile de violență prin iubire și respect!
10 decembrie 2021: Violența împotriva femeilor este o încălcare a drepturilor omului! 
 

 

Campania IRDO-ELSA Stop violenței împotriva femeilor
25 noiembrie - 10 decembrie 2021
 
IRDO în parteneriat cu ELSA lansează la nivel național Campania Stop violenței împotriva femeilor cu prilejul celor 16 zile de activism pentru prevenirea violenței împotriva femeilor, alăturându-se demersului Organizației Națiunilor Unite desfășurat în fiecare an în perioada 25 noiembrie (Ziua internațională privind combaterea violenței împotriva femeilor) - 10 decembrie ( Ziua internațională a drepturilor omului). Tema campaniei globale din acest an este „Orange the World: End Violence against Women Now!”. 
 
Vă invităm să conștientizăm împreună care este realitatea zilelor noastre în ceea ce privește situația respectării drepturilor femeilor din România și să lansăm mesaje de încurajare și sprijin pentru victimele violenței. De-a lungul timpului au existat diverse semnale de alarmă din partea victimelor și a organizațiilor care le reprezintă, cu privire la paradoxul unei legislații naționale eficiente și multiplele piedici care apar în implementarea acestora. Din nefericire acestea se intensifică tot mai mult în contextul pandemiei, care a adâncit criza de sănătate, creând și premisele unei crize economice, ambele afectând în special categoriile vulnerabile. Deși România a făcut progrese în ceea ce privește armonizarea legislației naționale cu standardele europene și internaționale cu privire la drepturile femeilor și egalitatea de șanse, mai sunt încă multe de făcut. 
 
Din perspectiva obiectivului 5 al Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, Campania noastră comună își propune să ajungă la întreaga comunitate, dar în special la victime, și de ce nu la agresori pentru a-i determina să reflecteze la comportamentul lor. Victimele trebuie să își cunoască drepturile, iar agresorii să fie nu numai sancționați prin lege, ci și îndrumați psihologic spre o recuperare/redresare, acolo unde este posibil.
 
În această perioadă, vă invităm și pe voi să postați aici în timpul Campaniei, mesajele sau poveștile voastre de viață. Pandemia a favorizat violența, multe femei și-au pierdut locul de muncă. Petrecând mai mult timp la domiciliu, problemele familiilor s-au adâncit, iar atribuțiile femeilor au crescut, acestea confruntându-se cu presiuni din partea partenerului, a copiilor care învață online de acasă, a tuturor grijilor zilnice și de multe ori a lipsei de independență financiară. Pentru victime violența este o a doua pandemie și lupta împotriva acesteia rămâne complexă, în condițiile în care cele mai grave cazuri de violență s-au soldat cu decesul victimei. Să le ajutăm să rupă tăcerea, să iasă din umbră și să își cunoască drepturile. 
 
 
SCOPUL CAMPANIEI:
• Conștientizarea problemei violenței împotriva femeilor la nivelul societății 
 
OBIECTIVELE CAMPANIEI:
• Sensibilizarea societății în scopul prevenirii și stopării manifestărilor de violență
• Îmbunătățirea calității vieții femeilor 
• Schimbare prin conștientizare și participare
 
 Mai multe informații despre campanie găsiți aici.

 

SĂPTĂMÂNA EGALITĂȚII DE ȘANSE
 
12 mai 2021: Reuniunea Comisiei Naționale a Egalității de Șanse
Lansarea celei de-a doua etape a Campaniei naționale privind hărțuirea morală la locul de muncă
 
 
Cu prilejul săptămânii egalității de șanse între bărbați și femei, în data de 12 mai, Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat la invitația Agenției Naționale pentru Egalitate de șanse la reuniunea Comisiei Naționale în domeniul Egalității de Șanse (CONES), în calitate de nou membru. CONES, ca organism interministerial, are drept obiective identificarea celor mai bune soluții pentru dezvoltarea și punerea în aplicare a politicilor publice ale ANES, precum și promovarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați în toate domeniile vieții publice.
 
Doamna Secretar de Stat Luminița Popescu a prezentat principalele aspecte ale Raportului de Activitate al ANES pentru anul 2020, precum și exemple de bune practici și rezultate ale finalizării unor proiecte de succes, precizând că „egalitatea de șanse între femei și bărbați reprezintă un pilon de bază al democrației și al consolidării unei societăți incluzive” și subliniind faptul că „depășirea unei perioade de criză înseamnă coeziune și solidaritate umană, dar și noi oportunități pentru ajustarea politicilor publice și identificarea unor măsuri punctuale care să ofere un răspuns concret problemelor actuale cu care se confruntă societatea românească.” De asemenea, a menționat faptul că Strategia Națională pentru Egalitate Șanse între Femei și Bărbați 2021-2027 este în curs de avizare interministerială, urmând a fi aprobată.
 
Domnul Adrian Bulgaru, Directorul Institutului Român pentru Drepturile Omului, a prezentat acțiunile întreprinse de IRDO în materia promovării drepturilor femeilor, accentuând aspectele referitoare la Campania națională privind combaterea hărțuirii morale la locul de muncă inițiată în parteneriat cu ANES în 2020. A fost prezentată în cadrul reuniunii lansarea celei de-a doua etape a Campaniei naționale privind hărțuirea morală la locul de muncă. Prin această a doua etapă ANES și IRDO și-au propus ca obiective accesibilizarea (simplificarea pe înțelesul publicului larg) a formularelor adresate victimelor și organizațiilor în scopul de a încuraja raportarea actelor de hărțuire, precum și realizarea unui mecanism eficient de colectare a datelor de la victimele hărțuirii morale (persoane fizice și/sau organizații în care au fost semnalate astfel de cazuri). Datele obținute vor fi sintetizate și analizate în cadrul unui studiu empiric privind hărțuirea morală la locul de muncă care va servi drept instrument de lucru pentru o aplicare mai eficientă a legislației în domeniu. 
 
Totodată, Directorul IRDO a subliniat că având în vedere preocupările Institutului în domeniul promovării drepturilor femeilor și, în special în domeniul prevenirii și combaterii tuturor formelor de violență împotriva femeilor și ținând cont de faptul că Strategia națională pentru perioada 2021-2027 declară prevenirea și combaterea violenței domestice ca pilon de acțiune, IRDO își manifestă disponibilitatea de a fi i cooptat ca partener și menționat în cadrul acestei Strategii conform mandatului său asumat în temeiul Legii nr. 9/1991 – exercitarea de activități în domeniul promovării drepturilor omului prin acțiuni specifice (cercetare, formare, informare, educație pentru drepturile omului). 
 
În cadrul reuniunii au fost abordate teme precum importanța sprijinirii unor inițiative legislative care să contribuie la accelerarea echilibrului de gen și accesul femeilor în posturi de conducere, rolul promovării economiei sociale și al educației în sprijinul categoriilor vulnerabile. De asemenea, a fost evidențiată frecvent importanța legiferării cotei de gen în vederea obținerii unei egalități de șanse reale.
 
La reuniune au participat reprezentanți ai guvernului (Cabinetul Primului Ministru, Ministerul Economiei, Ministerul Muncii, Ministerul de Interne, Minsterul Apărării Naționale) și ai societățtii civile (Centrul FILIA, Asociația Femeilor din România, Asociația Professional Women Network, Asociația ARIADNA, Romanian Women’s Lobby). 
 
 

Dezbatere - Un spațiu mai sigur pentru exercitarea drepturilor femeilor în Uniunea Europeană

În contextul celebrării la nivel internațional, pe parcursul lunii martie, a evenimentelor dedicate valorilor umaniste ale egalității, nediscriminării, solidarității, (1 martie – Ziua Toleranței 0 pentru Fenomenul Discriminării; 8 martie – Ziua Internațională a Drepturilor Femeilor; 21 martie – Ziua Internațională pentru Eliminarea Discriminării Rasiale; 24 martie – Ziua Internațională a Dreptului la Adevăr privind Încălcările Sistematice ale Drepturilor Omului și a Demnității Victimelor; (25 martie – Ziua Internațională a Comemorării Victimelor Sclaviei și a Comerțului Transatlantic de Sclavi), IRDO a organizat, în data de 17 martie, dezbaterea online cu titlul „Un spațiu mai sigur pentru exercitarea drepturilor femeilor în Uniunea Europeană.

Discuțiile concretizate în cadrul evenimentului au avut ca obiect principalele problematici aferente exercitării drepturilor femeilor (violență, reprezentativitate și participare, acces la justiție, acces la servicii, constructul imagistic de gen în spațiul public, online și în mass-media, discriminarea intersecțională ș.a.) asigurând, pe această cale, continuitatea activităților Grupului de lucru IRDO având ca obiect promovarea drepturilor femeilor. Particularitatea dezbaterii rezidă în evaluarea problematicilor menționate anterior în contextul specific creat de manifestarea pandemiei COVID-19.

Suportul teoretic al dezbaterii a fost constituit, în principal, de standardele și garanțiile cuprinse în Raportul FRA „Aspecte privitoare la infracțiuni, siguranța și drepturile victimelorÎn subsidiar, discuțiile au punctat și alte direcții de acțiune în materia egalității de gen inițiate la nivel european și conținute în instrumente juridice/programatice reprezentative precum „Rezoluția Parlamentului European din 21 ianuarie 2021 referitoare la Strategia UE privind egalitatea de gen.

Având ca moderatori reprezentanții IRDO, evenimentul a asigurat un forum relevant de discuții asupra subiectului egalității de gen și a prilejuit identificarea unor noi căi de acțiune pentru promovarea și protecția drepturilor femeilor. Au participat  experți în domeniu, ONG-uri și reprezentanți ai unor instituții naționale: doamna Veronica Lupu – avocat pentru drepturile femeilor și vicepreședinte a Platformei pentru Drepturile Femeilor din Republica Moldova; domnul prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu – membru supleant din partea României în cadrul Consiliului de Administrație al Agenției Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale (FRA), Director al Consiliului pentru studiile universitare de doctorat din cadrul Universității Titu Maiorescu; doamna Oana Motea – reprezentant UNICEF;  doamna Aurora Martin – consilier superior ANES; doamna Andreea Rusu – Director Executiv Centrul de Dezvoltare Curriculara și Studii de Gen Centrul FILIA; doamna Liliana Pagu – Asociația Femeilor din România-Împreună; doamna Georgiana Epure – Președinte Asociația ALEG; doamna Carmen Gheorghe – Președinte Asociația E-Romnja; doamna Cristina Horia – Președinte Fundația Sensiblu; doamna comisar Simona Mariana Osman – reprezentanta Poliției Române.

Domnul Director IRDO a evidențiat valoarea solidarității în realizarea unui spațiu de egalitate de șanse și tratament pentru femei la nivel național, deziderat fezabil prin responsabilizarea principalilor actori cu atribuții în domeniu.

Luând în considerare auspiciile sub care a fost proiectat evenimentul, IRDO a lansat, cu acest prilej și Campania de combatere a discriminării rasiale (16-21 martie 2021) desfășurată în parteneriat cu școli gimnaziale și licee din București și din țară.

 

 

 

Siguranța femeilor în spațiul public și în spațiul privat

Ziua Internațională a Combaterii Violenţei Împotriva Femeilor

Webinar al Grupului de Lucru pentru Combaterea Violenței Domestice

26 noiembrie 2020

Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO) în parteneriat cu Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați (ANES) și cu Asociaţia Femeilor din România – Împreună (AFRI) a organizat în data de 26 noiembrie 2020, webinarul cu tema Siguranța femeilor în spațiul public și în spațiul privat”, în contextul agravării fenomenului violenței, generată de pandemia COVID-19. Evenimentul s-a desfășurat cu prilejul  Zilei internaționale pentru combaterea violenței împotriva femeilor și al demarării Campaniei anuale internaționale a ONU,  denumită și campania celor 16 zile portocalii de activism pentru conștientizarea fenomenului violenței. Instituții și organizații din toată lumea inițiază acțiuni de conștientizare privind violența împotriva femeilor și efectele ireversibile ale acesteia asupra familiei și comunității. IRDO, împreună cu partenerii săi, s-a alăturat ca în fiecare an acestei Campanii care începe în data de 25 noiembrie, (zi proclamată de Adunarea Generală a ONU prin rezoluția 54/134 din 1999 drept Ziua internațională pentru combaterea violenței împotriva femeilor) și se încheie în 10 decembrie, de Ziua internațională a Drepturilor Omului.

În cadrul webinarului a fost subliniată implicarea Institutului în promovarea drepturilor femeilor și în activități de conștientizare și formare privind prevenirea și combaterea fenomenului violenței la nivelul familiei și societății. Din partea ANES, au fost prezentate măsurile legislative adoptate în domeniul hărțuirii morale la locul de muncă, în contextul campaniei comune ANES-IRDO desfășurată în perioada 15 septembrie –15 octombrie 2020 sub sloganul Hărțuirea morală este ilegală! Pune stop relațiilor de muncă disfuncționale!

Doamna Liliana Pagu, președinta Asociației Femeilor din România-Împreună,  a subliniat celebrarea, în acest an, a 25 de ani de la adoptarea Declarației de la Beijing și a Platformei de Acțiune, precizând că în momentul de față dezideratele