European Network of National Human Rights Institutions

ENNHRI este Reţeaua Europeană a Instituţiilor Naţionale de Drepturile Omului. Scopul său este de a întări promovarea şi protecţia drepturilor omului pe întreg cuprinsul Europei, reunind toate instituţiile naţionale de drepturile omului în vederea conlucrării pe un larg spectru al problematicii drepturilor omului şi pentru a le sprijini să se dezvolte.

Instituţiile naţionale de drepturile omului (INDO) sunt organisme independente cu mandatul stabilit prin constituţie sau prin lege de a promova şi proteja drepturile omului. Ele constituie elementul cheie al unui cadru puternic şi eficient al drepturilor omului la nivel internaţional, regional şi naţional.

ENNHRI reuneşte 42 de INDO din întreaga Europă, având în componenţă instituţii ale Ombudsmanului, comisii şi institute pentru drepturile omului. Accesați site-ul ENNHRI.