Concursuri

Educarea tinerei generaţii în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi toleranţei, al schimbului liber de opinii este un obiectiv care constituie obiectul unui parteneriat între Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Ministerul Educaţiei Naţionale care se concretizează prin desfăşurarea unor activităţi devenite tradiţionale: concursurile şcolare naţionale „Olimpiada de educaţie civică şi cultură civică” şi „Democraţie şi toleranţă”, precum şi „Concursul de creativitate didactică în domeniul realizării de materiale auxiliare utilizabile în educaţia pentru drepturile omului”.

Concursuri cu periodicitate anuală

Olimpiada Naţională de Ştiinţe Socio-Umane

Concursul se adresează elevilor cu aptitudini în domeniul ştiinţelor socio-umane, având ca obiectiv educaţia în vederea cunoaşterii şi aplicării valorilor fundamentale ale drepturilor omului, a deprinderii de comportamente care respectă aceste drepturi esenţiale, dar  şi de competenţe de participare la viaţa publică.

Discipline: educaţie civică, cultură civică, logică, psihologie, sociologie, economie şi filozofie

La disciplina educaţie civică echipele formate din doi elevi din clasele a III-a sau a IV-a din cadrul aceleiaşi unităţi şcolare, elaborează o lucrare scrisă şi un afiş (desen, colaj, pictură) în legătură cu problematica drepturilor omului, iar la disciplina cultură civică elevii participă în aceeaşi formulă (de data aceasta din clasele a VII-a sau a VIII-a) și elaborează un proiect care își propune soluţionarea unei probleme în şcoala din care provin, prin identificarea cauzelor, a drepturilor încălcate, identificarea unor soluţii posibile de rezolvare şi analiza lor comparativă, motivarea soluţiilor propuse de grup şi realizarea unui plan de acţiune care să cuprindă etape, acţiuni, factori implicaţi.

2024  2023  2019  2018  2017  2016 

 

Concursul naţional „Democraţie şi toleranţă”

Concursul reprezintă o formă complexă de educaţie civică în care sunt implicaţi elevii din ciclul primar şi gimnazial.

Obiective:

 • asumarea rolului şi statutului de cetăţean în cadrul unei societăţi democratice,
 • formarea şi dezvoltarea spiritului civic constructiv,
 • cunoaşterea de către elevi a unor concepte esenţiale specifice unei societăţi democratice şi a unui stat de drept: democraţie, toleranţă, drepturile omului, drepturile copilului,
 • cunoaşterea reglementărilor naţionale şi internaţionale referitoare la aceste concepte,
 • exersarea de către elevi a atitudinilor şi comportamentelor democratice, tolerante şi a spiritului civic,
 • formarea şi dezvoltarea deprinderilor de participare la viaţa comunităţii educaţionale,
 • formarea motivaţiei în vederea promovării şi apărării drepturilor omului şi ale copilului


Etape:

 • teoretică (constă într-o lucrare scrisă),
 • practic-aplicativă (elaborarea unui proiect pentru soluţionarea uneia dintre problemele şcolii sau comunităţii locale căreia îi aparţin elevii, proiectul având forma unui portofoliu)
 • artistică (realizarea unei lucrări plastice – desen, grafică, pictură, colaj, sculptură etc.,  care să ilustreze modul de soluţionare a problemei prezentate în cadrul proiectului la nivelul probei practic-aplicative), cu participarea unor echipe alcătuite din câte 3 membri, dintre care unul din învăţământul primar

2023  2019   2018   2017   2016

 

Olimpiada de Altruism, ediţia 2021

Partenerii Institutul Român pentru Drepturile Omului şi Universitatea de Vest Timişoara, Departamentul de Asistență Socială din cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie, lansează ediţia 2021 a concursului „Olimpiada de Altruism”. Adresat elevilor din clasele a XII-a de la nivelul ţării, concursul îşi propune să încurajeze, promoveze şi recompenseze comportamentele şi atitudinile proactive, prosociale şi altruiste în rândul tinerilor.

În acest an, Olimpiada se adaptează creativ condiţiilor pandemice şi propune participanţilor o nouă abordare a activităţilor, menţinând aceeaşi viziune asupra importanţei implicării tinerei generaţii în crearea şi dezvoltarea unei societăţi incluzive şi coezive.

Astfel că, pentru ediţia 2021, invităm participanţii să ne împărtăşească propria viziune cu privire la două teme percepute ca interdependente: modul în care ar trebui să arate o societate mai bună, mai dreaptă, mai coezivă și mai incluzivă şi, respectiv, care ar fi contribuţia personală la dezvoltarea acestei societăți.

Povestea care va ilustra aceste două aspecte poate fi prezentată sub forma unei compoziţii originale literare, a unei picturi/desen sau a unui material video.

Vă aşteptăm să intraţi într-o competiţie a ideilor şi faptelor bune, trimiţând povestea personală la adresa de e-mail elena.baciu@e-uvt.ro, până pe 20 aprilie 2021.

Mai multe detalii despre condiţiile de participare, calendar şi premii regăsiţi în Regulamentul şi Afişul de mai jos. Nu uitaţi să completaţi Formularul de înscriere!

Formular de înscriere

Regulament

Afișul olimpiadei

 

Olimpiada de Altruism, ediția 2020

Departamentul de Asistenţă Socială din cadrul Facultăţii de Sociologie şi Psihologie a Universităţii de Vest din Timişoara, în parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului lansează concursul intitulat „Olimpiada de altruism”.

Având ca scop promovarea şi recompensarea comportamentelor pro-active şi valorilor de cooperare şi întrajutorare la nivelul comunităţilor, concursul se adresează elevilor claselor a XII-a, din oricare dintre unităţile de învăţământ din România, acreditate de către Ministerului Educaţiei Naţionale, care contribuie la dezvoltarea unei societăţi incluzive.

Elevii vor participa cu un document (text, colaj, foto, video) care să relateze povestea unei activităţi de voluntariat întreprinse de ei.

Calendar concurs

15 februarie 2019 – Lansare concurs

15 februarie-15 aprilie 2019 – Primirea materialelor

10 mai 2019 – Anunţarea rezultatelor; lucrările vor fi evaluate de un juriu format din cadre didactice din Departamentul de Asistenţă Socială şi din practicieni în domeniul asistenţei sociale.

21 mai 2019 – Premierea câştigătorilor, la sediul Universităţii de Vest Timişoara. Se vor acorda 6 premii. Pentru mai multe informaţii, accesaţi Afişul de concurs şi Regulamentul

15 aprilie
S-a încheiat perioada de trimitere a lucrărilor la concursul Olimpiada de Altruism, organizat de Departamentul de Asistență Socială din cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie a Universității de Vest din Timișoara, în parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului. Lucrările admise vor intra în etapa de jurizare, la care vor participa ca evaluatori cadre didactice ale Departamentul de Asistență Socială, practicieni din domeniul asistenței sociale și experți din cadrul Sectorului formare al IRDO.

Varietatea tipurilor de acțiuni voluntare la care au luat parte concurenții, modalitatea de prezentare a acestora, argumentele oferite pentru implicarea activă a elevilor în rezolvarea problemelor comunităților de unde provin, precum și reprezentativitatea la nivelul țării (Suceava, Dej, Filiași, Fălticeni, Timișoara, Vatra Dornei, Deva, Ploiești, Oradea, Cluj-Napoca etc.) sunt îmbucurătoare și arată că, din ce în ce mai mult, tinerii conștientizează valoarea gestului altruist.

 

Concursuri fără periodicitate

Concurs de desene dedicat Zilei Internaționale a Drepturilor Omului în format online
 
În perspectiva celebrării Zilei Internaționale a Drepturilor Omului, Institutul Român pentru Drepturile Omului a lansat, în format online, Concursul de desene având ca obiect ilustrarea unui drept din Declarația universală a drepturilor omului. Având în vedere că la nivel internațional, sistemul de protecție a drepturilor omului a fost fundamentat odată cu adoptarea de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a Declarației universale a drepturilor omului, Institutul a propus elevilor Școlii Gimnaziale „Prof. Ion Vișoiu” din Chitila să ilustreze, prin creații plastice, drepturi și libertăți conținute în Declarație. 
 
Creațiile plastice ale elevilor din ciclul primar și gimnazial s-au remarcat prin îmbinarea inedită a tehnicii de lucru și a culorilor, rezultând imagini sugestive ale drepturilor și libertăților prevăzute de Declarație (menționăm, cu titlu exemplificativ, dreptul la viață, libertatea religioasă, dreptul la cetățenie, dreptul la recunoașterea personalității juridice, etc.). Dintre drepturile și libertățile cuprinse în Declarație elevii au manifestat un interes aparte pentru ilustrarea dreptului la educație, dreptului la sănătate și a dreptului la familie
 
Având în vedere implicarea deosebită a elevilor în realizarea lucrărilor plastice, toți participanții au obținut premii ca urmare a înregistrării creațiilor lor la Concursul de desene.  

 

Concurs de creaţie plastică „Ilustrează un proverb!”

Pentru a sărbători 21 de ani de la adoptarea la nivelul Adunării Generale a ONU a Convenţiei cu privire la Drepturile Copilului şi a 20 de ani de la ratificarea documentului de către România, Institutul Român pentru Drepturile Omului a lansat un concurs de creaţie plastică pentru copii, cu o temă specială, intitulat „Ilustrează un proverb!”. Cum tema a fost una aniversară, subiectul a presupus o provocare suplimentară, pe care elevii au depăşit-o cu talent şi imaginaţie: proverbul românesc ales trebuia să reflecte un drept al copilului prevăzut în Convenţie. 

Lucrările au îmbinat liniile de ghidaj ale normelor sociale, comportamentale şi morale sintetizate în înţelepciunea străveche şi, respectiv, drepturile copilului aşa cum apar acestea structurate la nivel internaţional în dispoziţii obligatorii. Desenele participante la concurs în perioada 9-20 noiembrie şi realizate de elevi ai Liceului Pedagogic „Anastasia Popescu” Bucureşti, ai Liceului Tehnologic Special nr. 3 Bucureşti şi ai Liceului „Mircea Eliade” din Întorsura Buzăului s-au remarcat printr-un concept original, prin propunerea unor compoziții de o expresivitate aparte și prin selectarea unor proverbe adecvate subiectului. Dintre acestea, amintim câteva: „Câte bordeie, atâtea obiceuri”; „Învaţă azi, ca să ştii mâine”; „O carte e o grădină purtată în buzunar”; „Nu haina face pe om”, „Respectă-ţi copilul, ca să fii respectat la bătrâneţe!”; „Copiii sunt cea mai de preţ avere”, „Câţi oameni, atâtea păreri” etc.

O atenţie deosebită şi un premiu de simpatie aparte merită elevii Liceului Tehnologic Special nr. 3 care au arătat că, prin talent, răbdare şi creativitate, au transformat obstacolul dizabilităţii în oportunitate.

 

Concurs de afişe privind promovarea Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene

În perioada 2-12 noiembrie, studenţi ai Facultăţii de Litere din Universitatea Bucureşti au participat, la invitaţia IRDO, la un concurs de afişe pentru promovarea Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene. Concursul a avut ca temă prezentarea pe înţelesul colegilor de generaţie, într-o manieră cât mai dinamică şi mai aplicată, a istoricului, a conținutului și/sau a utilității Cartei.

Studenţii au lucrat în echipe, fiecare membru având trasată câte o responsabilitate specifică: documentare, selectare a informaţiilor, concept şi realizare grafică. Afișele realizate, exprimă design şi o viziune proprii ale tinerilor, acestea evidenţiind într-un mod personal drepturile, libertăţile, beneficiile şi obligaţiile din cuprinsul Cartei, adresate în mod direct tinerilor. Dintre subiectele de interes alese de tineri se evidențiază: viitorul educațional și profesional, comportamentele civice într-o societate democratică, predictibilitatea parcursului vieții socio-economice, responsabilitățile tinerilor. Lucrările s-au remarcat prin abordări diferite, transpunerea în imagini și cuvinte a prevederilor Cartei, trimiteri către aplicații online, scopul urmărit fiind acela de creștere a gradului de interes pentru acest document de importanța majoră la nivel european și de promovare a drepturilor și libertăților fundamentale.

 

Concurs „Cvintetul drepturilor”

În colaborare cu Şcoala Gimnazială „Toma Caragiu” din Ploieşti, Institutul Român pentru Drepturile Omului a organizat un concurs de creaţie literară intitulat „Cvintetul drepturilor”, în care au fost implicaţi elevi de clasa a VI-a. Dată fiind perioada actuală atipică pe care o traversăm, scopul concursului a fost acela de a permite elevilor să-şi exprime opiniile şi emoţiile cu privire la două teme foarte actuale, educaţia şi sănătatea, în contextul desfăşurării cursurilor într-o modalitate schimbată, care poate transforma percepţia asupra actului educaţional.

Cvintetul, o poezie cu formă fixă şi reguli stricte de elaborare, a fost ales pentru a valorifica în mod creativ capacitatea de sinteză a elevilor, precum şi abilitatea acestora de a se raporta obiectiv la o problemă care-i implică direct.

La nivelul şcolii partenere, concursul a presupus desfăşurarea mai multor etape (în perioada 12-26 octombrie), în care cunoştinţele elevilor despre drepturi şi obligaţii au fost rediscutate şi completate, cu accent pe dreptul la educaţie şi la sănătate al copilului.

Câteva citate din lucrările primite demonstrează nu numai originalitatea şi creativitatea elevilor, ci şi conştientizarea faptului că depăşirea perioadei dificile actuale depinde de asumarea responsabilităţilor fiecăruia: „Luptând, învăţând, ajutând/Copiii sunt adevăraţi eroi”; „Educaţia este în pandemie/Speranţă”; „Dorim să avem parte/De carte”; „Purtaţi masca, păstraţi distanţa! Sănătatea e Importantă!”. 

 

Concurs de creaţie plastică Tablou de familie

Institutul Român pentru Drepturile Omului, în colaborare cu Asociaţia EcoMondia, lansează copiilor şi cadrelor didactice din învăţământul preşcolar, respectiv primar, invitaţia de a participa la competiţia de creaţie plastică având tema Tablou de familie, organizată cu prilejul Zilei Internaţionale a Familiei, celebrate pe 15 mai.

Lucrările participante vor fi selectate de un juriu compus din cadre didactice şi reprezentanţi ai celor doi parteneri, iar cele mai bune lucrări vor face obiectul unei expoziţii. Cadrele didactice îndrumătoare vor primi diplome din partea IRDO, EcoMondia şi a Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați regulamentul concursului

 

 • Concurs de desene cu tema „Numai în întuneric suntem la fel?”, organizat în cadrul manifestărilor dedicate Săptămânii Europene de Acţiune Împotriva Rasismului de Fundaţia Adolescenţa, Casa Corpului Didactic Prahova, Colegiul Naţional „Jean Monnet” şi Institutul Român pentru Drepturile Omului (2015)
 • Concursul de creaţie plastică pentru elevii din învăţământul primar a fost organizat în cadrul manifestărilor dedicate „Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului” în parteneriat cu Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” şi Colegiul Naţional „Jean Monnet” din Ploieşti (2016)
 • Concursul de eseuri, poveşti şi lucrări plastice pentru elevii din învăţământul primar având ca temă „Drepturile omului – universalitate sau privilegiu?” a fost un eveniment organizat în parteneriat cu Şcoala Gimnazială „Ion Vişoiu” din Chitila, judeţul Ilfov (2016)
 • Concursul „Drepturi şi Responsabilităţi”
  Desfăşurat în perioada 30 octombrie-10 noiembrie şi adresat copiilor cu vârste cuprinse între 12 şi 14 ani, concursul organizat de Institutul Român pentru Drepturile Omului, în colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 6, a presupus ca, pentru câteva dintre drepturile cuprinse în Convenţia Internaţională a Drepturilor Copilului şi prezentate în afişul de concurs, copiii să formuleze în scris minimum trei responsabilităţi ce le revin în raport cu prietenii, colegii, familia, şcoala, comunitatea.
  La concurs au participat în jur de 30 de copii, dintre care premianţii au fost: Duţă Daria-Maria, 10 ani, Şcoala gimnazială nr. 197, Samson Ferdinand Mild, 13 ani, Şcoala gimnazială nr. 153, SisanYunusAmiri, 13 ani, Şcoala gimnazială nr. 169.
 • Concursurile de poezii şi desene ale Şcolii gimnaziale „Prof. Ion Vişoiu”
  Pentru a sărbători Ziua Internaţională a Drepturilor Copilului, Şcoala gimnazială „Prof. Ion Vişoiu”, în colaborare cu Sectorul formare al IRDO, a desfăşurat un concurs de poezii având ca subiect drepturilor celor mici. Jurizarea şi premierea s-au făcut de către Institut, iar cinci (Spiru Ştefan - clasa a V-a, Scorici Denisa Maria - clasa a VI-a, Muntianu Ştefan - clasa a VI-a, Pîrva Lavinia - clasa a V-a, Eren Cristea - clasa a V-a) dintre cei 24 de participanţi de la clasele a V-a şi a VI-a au primit premii din partea IRDO constând din cărţi pentru copii.
  Concursul de desene, la care au participat 17 copii, a prezentat, prin culoare talent şi imaginaţie, o gamă largă de drepturi (la un mediu sănătos, la identitate naţională, la joc, educaţie şi protecţie). Un juriu compus din şeful Sectorului formare IRDO, copii, părinţi şi cadre didactice a răsplătit cu premii  în cărţi cei trei câştigători.
 • Concursurile de creaţie literară şi plastică ale Şcolii gimnaziale „Take Ionescu”
  Cu ocazia Săptămânii Educaţiei Globale, în perioada 18-26 noiembrie 2017, Şcoala gimnazială „Take Ionescu”, având ca partener Institutul Român pentru Drepturile Omului, două concursuri. Cel de creaţii literare a fost intitulat ,,Cuvinte şi atitudini pentru o copilărie fericită”, iar cel de creaţii plastice s-a numit ,,Chipul şi culorile copilăriei”.  
  Premierea elevilor câştigători ai celor două concur suri amintite s-a realizat cu ocazia Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului, pe 10 decembrie, cu sprijinul Institutului Român pentru Drepturile Omului.
 • Concurs de afişe „E timpul pentru toleranţă”  
  Desfăşurat la Şcoala gimnazială „Mihai Viteazul” din Pucioasa, acesta a avut ca temă „toleranţa” şi s-a adresat atât elevilor din ciclul primar cât şi gimnazial.
  În cele 80 de lucrări realizate, copiii au exprimat prin imaginaţie şi culoare conceptul de “toleranţă” atât ca valoare definitorie a personalităţii umane cât şi interpretat în sensul larg, prin capacitatea de a-i accepta, a-i înţelege şi a relaţiona cu cei din jur indiferent de naţionalitate, culoare, etnie, limbă, religie, cultură etc.
  Premierea celor opt lucrări câştigătoare ale concursului (Bănescu Daria, VIII-C, Mituţă Daria, IV-B; Butcă Andreea, V-C; Mărculescu Teodora / Toma Ştefania,   VII-B; Ioniţă Elena, VIII-B; Pântea Alexia / Nechita Ioana, VII-C; Măntescu Bianca, V-A; Negoiţescu Arina / Poşchină Andreea,  VIII-A)  s-a făcut de către Institut cu ocazia „Zilei Internaţionale a Toleranţei”, 16 noiembrie 2018, oferindu-se  enciclopedii şi cărţi de la editurile Corint şi Epica, în baza parteneriatului încheiat între acestea şi IRDO.
 • Concurs de desene
  Cu ocazia Zilei Internaţionale a Drepturilor Copilului, sărbătorită  în fiecare an pe 20 noiembrie, pentru a marca ziua când a fost adoptată Convenţia Internaţională cu privire la Drepturile Copilului (20 noiembrie 1989), Şcoala Gimnazială „Radu Stanian” – Ploieşti, în colaborare cu Institutul Român pentru Drepturile Omului, a organizat un concurs de desene cu tema „Sunt copil, am drepturi”, unde copiii clasei a V-a au ilustrat prin desenele lor pline de imaginaţie şi talent unele din drepturile lor (dreptul la o familie, dreptul la educaţie, dreptul la sănătate, dreptul la opinie, dreptul la joacă şi recreere, dreptul la libera exprimare etc.) care sunt înscrise în Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului. Un juriu format din reprezentantul IRDO şi un cadru didactic din şcoală a răsplătit cu diplome pe câştigătorii lucrărilor premiate. Mai mult...
 • Concurs de creativitate plastică „Drepturile copiilor văzute de copii”
  Cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaţionale a Drepturilor Copilului (20 noiembrie), în parteneriat cu Şcoala Gimnazială nr. 117, Institutul Român pentru Drepturile Omului a desfăşurat un concurs de creativitate plastică, intitulat „Drepturile copiilor văzute de copii”. Desenele, creative şi originale, au abordat mai multe tipuri de drepturi: la familie, la sănătate, la informare, la educaţie, la protecţie împotriva violenţei etc.
  Unii dintre elevi au lăsat şi mesaje scrise pe desenele lor: „Drepturile copiilor trebuie respectate”, „Oamenii au aceleaşi drepturi, dar gusturi diferite”, „Unele drepturi sunt încălcate”.
  Desenele câştigătoare vor fi incluse într-o expoziţie tematică dedicată Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului (10 decembrie), alături de desenele altor copii, din Bucureşti şi din ţară.
 • Concurs de eseuri de Ziua Culturii Naţionale
  Articolul 29 al Convenţiei Internaţionale privind Drepturile Copilului aminteşte că procesul educativ trebuie să vizeze „educarea copilului în spiritul respectului faţă de părinţii, limba sa, de identitatea şi valorile sale culturale, faţă de valorile naţionale ale ţării în care acesta locuieşte, ale ţării de origine, precum şi faţă de civilizaţii diferite de a sa”.
  Pornind de la aceste deziderate şi în perspectiva sărbătoririi Zilei Culturii Naţionale, Institutul Român pentru Drepturile Omului, împreună cu partenerii săi, Grupul Editorial Corint şi Muzeul Municipiului Bucureşti, îşi propun să readucă în atenţia copiilor şi adolescenţilor figurile emblematice ale culturii române, printr-un concurs de minieseuri.
  Acesta se va desfăşura în perioada 20 noiembrie-20 decembrie 2018, urmând ca 10 dintre participanţi să fie premiaţi cu pachete de cărţi oferite de Grupul Editorial Corint şi cu o vizită a muzeului, în cadrul unei festivităţi care va avea loc pe 15 Ianuarie, la Muzeul Municipiului Bucureşti – Palatul Şuţu.
  Minieseurile, intitulate „De ce îmi place…” (numele personalităţii sau figurii istorice alese), se vor trimite pe adresa de email office@irdo.ro şi vor trebui să argumenteze în ½ -1 pagină alegerea din titlu.
  Spor la scris şi mult succes!
  Mai multe detalii aici şi aici.
         
 • Concurs de eseuri “Democraţie şi toleranţă“
  La propunerea Institutului Român pentru Drepturile Omului, concursul de eseuri s-a desfăşurat la Școala gimnazială nr. 113 cu prilejul Zilei Internaţionale a Toleranţei. Elevii participanţi au abordat în eseurile lor tematica toleranţei în contextul problematicii valorilor umane din perspectivă proprie. Aceștia au scris despre acceptarea diversităţii, despre înţelegerea celorlalţi oameni fără prejudecăţi  din considerente de rasă, culoare, naţionalitate, etnie, convingeri religioase, obiceiuri, tradiţii, pornind de la întâmplări şi experienţe trăite. S-a ţinut cont în jurizare de tuşa personală şi de capacitatea de-a avea o viziune de ansamblu asupra fenomenului de intoleranţă şi a consecinţelor pe care le poate avea asupra societăţii. Institutul Român a premiat eseurile câştigătoare, acestea au constat în diplome şi publicaţii IRDO, un exemplar al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului ilustrată pentru copii şi tradusă în limba română. Toţi participanţii la concurs au primit  din partea IRDO publicaţii  având ca temă drepturile omului. Cu acest prilej IRDO a încheiat un parteneriat de colaborare cu Şcoala Gimnazială 113, Bucureşti.  Link-uri utile Blog şcoala 113: http://educativ113.weebly.com/educativ-113/drepturile-omului