SLAPP

Acțiuni strategice în justiție împotriva mobilizării publice - SLAPP

Începând cu anul 2023, Institutul Român pentru Drepturile Omului este punct focal pentru punerea în aplicare a Recomandării (UE) 2022/758 privind protecția jurnaliștilor și a apărătorilor drepturilor omului implicați în acțiuni de mobilizare publică împotriva procedurilor judiciare vădit nefondate sau abuzive („acțiuni strategice în justiție împotriva mobilizării publice”) (SLAPP).

Având în vedere prevederile cu privire la rolul instituțiilor naționale cu atribuții în domeniul drepturilor omului din Recomandare și mandatul IRDO potrivit Legii nr. 9/1991, Institutul are în plus următoarele atribuții:

  • organizarea de programe de formare pentru jurnaliști și apărătorii drepturilor omului;
  • organizarea de campanii de informare cu privire la procedurile SLAPP;
  • colectarea de date statistice cu privire la procedurile SLAPP.

Institutul face un apel pentru colectarea de date. Acestea vor putea fi transmise pe adresa de e-mail: slapp@irdo.ro (prin transmiterea de date vă exprimați consimțământul cu privire la prelucrarea acestora de către IRDO).

 

Ce sunt acțiunile tip SLAPP?

Colectarea de date

Instrumente

Studii și rapoarte relevante

 

Evenimente

Întâlnire Punct focal - Recomandarea (UE) 2022/758 

În data de 14 iulie 2023, Institutul Român pentru Drepturile Omului a organizat o primă întâlnire în calitate de Punct focal în temeiul Recomandării (UE) 2022/758 a Comisiei privind protecția jurnaliștilor și a apărătorilor drepturilor omului implicați în acțiuni de mobilizare publică împotriva procedurilor judiciare vădit nefondate sau abuzive („acțiuni strategice în justiție împotriva mobilizării publice” - SLAPP).
 
Recomandarea acoperă toate tipurile de cauze (civile, penale, administrative), atât la nivel național, cât și transfrontalier și completează propunerea de Directivă în materie. Alături de reprezentanți ai instituțiilor și ai organizațiilor societății civile, precum și avocați, au fost dezbătute elemente precum, definiția conceptului de acțiuni strategice în justiție împotriva mobilizării publice și atribuțiile care revin Punctului focal în ceea ce privește informarea părților interesate cu privire la conținutul Recomandării și la colectarea de date cu privire la astfel de acțiuni. În același timp s-au făcut referiri la importanța derulării de campanii de informare atât la nivelul jurnaliștilor și organizațiilor societății civile, cât și la nivelul populației cu privire la Recomandare, pentru a aduce în atenția acestora măsurile de sprijin care se au în vedere. 
 
De asemenea, au fost prezentate posibilitățile de finanțare propuse de Comisia Europeană pentru a sprijini activitățile în domeniul SLAPP, respectiv programul „Cetățeni, Egalitate, Drepturi și Valori”.