Puncte de vedere IRDO


Punct de vedere la solicitarea Parlamentului privind desfășurarea examenelor de final de an

Examinând solicitarea formulată de Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități din cadrul Senatului României, constatăm că aspectele invocate în conținutul petițiilor transmise către Institutul Român pentru Drepturile Omului, se re ...mai mult


Punct de vedere privind drepturile revoluționarilor

Urmare a adresei din partea Secretariatului de Stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, înregistrată la Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO), prin care se solicit ...mai mult


Punct de vedere privind dreptul de vot al membrilor adunării generale a asociațiilor de proprietar

Examinând sesizarea formulată de domnul C.B. referitoare la lipsa corelării dispozițiilor Legii nr. 196/2018 cu dispozițiile Ordinului nr. 1058/2019 în materia dreptului la vot al membrilor adunării generale ai asociației de proprietari, Institutul Român pentru Drepturil ...mai mult


Punct de vedere privind aplicarea nediscriminatorie a libertății de circulație a capitalurilor

Primind sesizarea din partea doamnei E.S. având ca obiect lipsa de corelare dintre dispozițiile Legii nr. 69/2000 și normele europene, Institutul Român pentru Drepturile Omului formulează următorul Punct de vedere refer ...mai mult


Punct de vedere privind respectarea drepturilor persoanelor vârstnice

Standardele internaționale și legislația națională privind drepturile omului oferă cadrul normativ pentru situații de urgență. Unele drepturi au caracter absolut ceea ce semnifică faptul că nu pot fi afectate în nicio împrejurare (dreptul la viață, dreptul de a nu fi su ...mai mult


Punct de vedere al IRDO privind proiectul de modificare a Legii sănătăţii mintale

Dreptul la sănătate este strâns legat şi dependent de realizarea celorlalte drepturi ale omului, aşa cum este prevăzut în tratatele internaţionale cu privire la drepturile omului, precum dreptul la hrană, la locuinţă, la muncă, la educa ...mai mult


Punct de vedere al IRDO privind impactul transferurilor de arme asupra drepturilor omului

Transferurile internaționale de arme reprezintă o problemă de mare actualitate, cu atât mai mult cu cât în ultimul deceniu s-a constatat o tendință îngrijorătoare de amplificare a acestui fenomen.

...mai mult

Punct de vedere al IRDO pentru pregătirea rapoartelor periodice combinate 7 şi 8 la CEDAW

 L’Institut Roumain pour les Droits de l’Homme a participé et fourni une expertise dans le processus de consultation sur le projet de loi sur la résolution relative à l&r ...mai mult


Răspunsuri la Chestionarul privind Rezoluţia 32/L.25 a Consiliului Drepturilor Omului

In Romania specific detailed statistics are available especially for cases of violence in the family. According to the Romanian General Police Inspectorate, during the first six months of 2016 there were 9,000 cases of abuses and violence.

...mai mult

Consideraţii privind Raportul ONU pe probleme de sărăcie extremă şi drepturile omului

Situația în care se află România în prezent este, fără îndoială, una încărcată de dramatism, marcată de decalaje în raport cu alte state, mai dezvoltate din punct de vedere economic și social, în pofida unor ...mai mult