Puncte de vedere IRDO


Punct de vedere privind respectarea drepturilor persoanelor vârstnice

Standardele internaționale și legislația națională privind drepturile omului oferă cadrul normativ pentru situații de urgență. Unele drepturi au caracter absolut ceea ce semnifică faptul că nu pot fi afectate în nicio împrejurare (dreptul la viață, dreptul de a nu fi su ...mai mult

Punct de vedere al IRDO privind proiectul de modificare a Legii sănătăţii mintale

Dreptul la sănătate este strâns legat şi dependent de realizarea celorlalte drepturi ale omului, aşa cum este prevăzut în tratatele internaţionale cu privire la drepturile omului, precum dreptul la hrană, la locuinţă, la muncă, la educa ...mai mult

Punct de vedere al IRDO privind impactul transferurilor de arme asupra drepturilor omului

Transferurile internaționale de arme reprezintă o problemă de mare actualitate, cu atât mai mult cu cât în ultimul deceniu s-a constatat o tendință îngrijorătoare de amplificare a acestui fenomen.

...mai mult

Punct de vedere al IRDO pentru pregătirea rapoartelor periodice combinate 7 şi 8 la CEDAW

 L’Institut Roumain pour les Droits de l’Homme a participé et fourni une expertise dans le processus de consultation sur le projet de loi sur la résolution relative à l&r ...mai mult

Răspunsuri la Chestionarul privind Rezoluţia 32/L.25 a Consiliului Drepturilor Omului

In Romania specific detailed statistics are available especially for cases of violence in the family. According to the Romanian General Police Inspectorate, during the first six months of 2016 there were 9,000 cases of abuses and violence.

...mai mult

Consideraţii privind Raportul ONU pe probleme de sărăcie extremă şi drepturile omului

Situația în care se află România în prezent este, fără îndoială, una încărcată de dramatism, marcată de decalaje în raport cu alte state, mai dezvoltate din punct de vedere economic și social, în pofida unor ...mai mult

Punct de vedere al IRDO privind Legea vaccinării

Institutul Român pentru Drepturile Omului, deşi consideră oportună campania de vaccinare, nu consideră oportună impunerea obligativităţii vaccinării.

...mai mult