Instrumente relevante aflate în etapa de elaborare
 
Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme armonizate privind inteligența artificială (Legea privind inteligența artificială) și de modificare a anumitor acte legislative ale Uniunii
 
Propunerea de regulament al Uniunii Europene are în vedere o abordare bazată pe riscuri, care sunt împărțite în patru categorii: risc inacceptabil, risc ridicat, risc scăzut sau minim. Este prevăzută o listă cu sisteme a căror utilizare este inacceptabilă, întrucât acestea contravin valorilor Uniunii, prin încălcarea drepturilor fundamentale. Utilizările inacceptabile se referă la social scoring (punctaj social), identificare biometrică în timp real (cu unele excepții), sisteme care manipulează sau exploatează anumite vulnerabilități. Evaluarea riscurilor sau a conformității cu reglementările se realizează de furnizorii de sisteme de inteligență artificială, fiind axată pe aspecte tehnice. Se prevede și că agențiile naționale pentru drepturi fundamentale au acces la date și documentații și participă șa evaluarea conformității atunci când sunt identificate riscuri asupra drepturilor fundamentale de către autoritatea de supraveghere a pieței. 
 
 
Convenția Consiliului Europei cu privire la inteligența artificială, drepturile omului, democrație și stat de drept 
 
La nivel regional, respectiv la nivelul Consiliului Europei, a fost înființată Comisia pentru Inteligență Artificială (CAI), organism care elaborează în prezent o Convenție cu privire la inteligența artificială, drepturile omului, democrație și stat de drept. Comisia este formată din reprezentanți din cele 46 de state membre cu expertiză în domeniu, reprezentanți ai statelor cu statut de observator, reprezentanți ale altor organisme și sectoare ale Consiliului Europei, și ale altor organizații regionale și internaționale (UE, UNESCO, OCDE ș.a.), reprezentanți ai sectorului privat, precum și reprezentanți ai societății civile, instituții academice și de cercetare, cu rol de observator. Printre reprezentanții cu rol de observator se numără și Rețeaua Europeană a Instituțiilor pentru Drepturile Omului (ENNHRI), care susține o abordare bazată pe drepturile omului în elaborarea textului Convenției. Prin participarea ENNHRI la ședințele organizate de CAI crește capacitatea instituțiilor naționale de drepturile omului de a avea un punct de vedere cu privire la prevederile viitoarei Convenției, având în vedere grupul de lucru al rețelei în domeniul inteligenței artificiale.