Digitalizare
 
Prin digitalizare ne referim la transformarea informațiilor analogice în format digital sau la utilizarea tehnologiei digitale pentru automatizarea și îmbunătățirea proceselor. Această revoluție tehnologică a transformat multe aspecte ale vieții noastre, inclusiv comunicarea, căutarea informațiilor sau educația.
 
Cu toate acestea, digitalizarea are efecte asupra drepturilor omului. Pe de o parte, tehnologia digitală a permis un acces mai mare la informații, a îmbunătățit comunicarea și a furnizat o platformă pentru exprimarea opiniilor. De asemenea, facilitează accesul la educație, îngrijire medicală și alte servicii esențiale, mai ales pentru cei care se află în zone îndepărtate sau care, din diverse motive, nu le pot accesa fizic. Pe de altă parte, digitalizarea a creat și noi amenințări la adresa drepturilor omului, inclusiv erodarea intimității, răspândirea discursului de ură și dezinformării și apariția unor forme noi de supraveghere și control. Tehnologiile digitale pot fi folosite pentru a monitoriza și manipula persoane, pentru a le urmări mișcările și pentru a le restricționa accesul la informații.
 
În plus, diviziunea digitală, sau decalajul dintre cei care au acces la tehnologiile digitale și cei care nu, a accentuat inegalitățile în educație, îngrijire medicală și oportunități economice. Așadar, este important să se asigure că beneficiile digitalizării sunt distribuite echitabil și că drepturile omului sunt protejate în era digitală.