Copii, tineri

 
Pe parcursul anului 2022, la invitația Comisiei de anchetă a Senatului privind investigarea cazurilor de abuzuri sexuale sau a oricăror abuzuri fizice împotriva minorilor din serviciile de tip rezidențial aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului, Institutul a participat la o serie de întâlniri privind protecția copiilor și tinerilor din centrele rezidențiale. În urma acestor dezbateri IRDO a considerat ca fiind importantă elaborarea unui Ghid care să cuprindă informații necesare și utile pentru prevenirea situațiilor de violență destinat copiilor, tinerilor și persoanelor care lucrează în domeniul protecției speciale.
 
Ghidul are o secțiune dedicată copiilor și tinerilor și o altă secțiune destinată personalului din sistemul de protecție. Distincția a fost necesară având în vedere că ambele părți trebuie să cunoască modul în care să se raporteze la drepturile copilului din perspectiva abordării bazate pe drepturile omului. Pe de o parte este esențial ca beneficiarii să își cunoască drepturile și să știe cum să și le revendice, dar este necesar ca și personalul din sistemul de protecție să înțeleagă importanța acestor acțiuni în contextul respectării prevederilor internaționale în materie de drepturile copilului, dar și al asigurării dreptului la opinie al beneficiarilor, care are rolul de a asigura participarea acestora în procesul de luare a deciziilor care îi privesc.
 
Documentul pune accent pe prevederile Convenției ONU cu privire la drepturile copilului, făcându-se o paralelă cu prevederi din Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială, accentuând faptul că respectarea acestora va duce la îndeplinirea obligațiilor care izvorăsc din prevederile Convenției. În același timp, s-a făcut referire la diferența dintre drepturile absolute și relative, deoarece este important să se cunoască felul în care acestea din urmă pot face obiectul unor restrângeri. De asemenea, au fost amintite prevederile Cartei drepturilor fundamentale ale Uniunii Europene, având în vedere importanța acesteia la nivel regional.
 
Ghidul a fost elaborat în colaborare cu Consiliul Tinerilor și cu consultarea instituțiilor cu atribuții privind protecția drepturilor copilului și a unor experți în domeniu.
 
În vederea asigurării unei diseminări largi a ghidului, Institutul se va axa pe campanii de promovare și informare, transmiterea acestuia în centrele rezidențiale, campanii de formare, dar și realizarea unui sondaj de opinie în vederea actualizării ghidului în funcție de nevoile beneficiarilor.