Campanie asupra dreptului la informare și exprimare: Rolul tinerilor în promovarea „dialogului democratic”
Motto-ul: Diversitate și toleranță: de la libertatea gândului la libertatea cuvântului
4 mai -15 iulie 2021
 
 
 
Notă de concept
 
Fundamentul campaniei
Având preocupări constante în domeniul protecției și promovării drepturilor tinerilor și urmărind să constituie o punte de legătură între autoritățile/instituțiile publice, organizațiile non- guvernamentale și societatea civilă, Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO) lansează, în perioada 4 mai-15 iulie 2021, în parteneriat cu ELSA (The European Law Students’ Association; Asociaţia Europeană a Studenţilor în Drept) campania cu titlul Rolul tinerilor în promovarea ”dialogului democratic”. Sub motto-ul diversitate și toleranță: de la libertatea gândului la libertatea cuvântului, campania are ca scop consolidarea exercitării libertății de exprimare și de informare în contextul societăților democratice. Pandemia COVID-19 a stabilit noi limitări în exercitarea acestor libertăți, indiferent de domeniile de manifestare: științific, artistic, jurnalistic. Dat fiind faptul că cercetarea științifică în materia drepturilor omului implică un puternic caracter interdisciplinar, campania se va desfășura luând în considerare circumstanțe sociale multiple, specifice domeniului mass-media, domeniului academic sau celui artistic.
 
Evoluțiile sociale reconfigurează domeniul drepturilor omului, stabilind noi paradigme de gândire, acțiune și relaționare. Noul tipar al relațiilor sociale se cuvine a fi supus unei atente analize din perspectiva drepturilor și a categoriilor sociale asupra cărora se produc repercusiuni. Fiind interesați de inovarea și reformarea societății, tinerii problematizează modul în care poate fi menținut pe coordonate dinamice spiritul analitic al societății prin raportare la libertatea de exprimare și de informare. Cele două libertăți sunt în strânsă conexiune, deoarece în temeiul explicațiilor avansate de articolul 10, paragraful 1 din Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale: Orice persoană are dreptul la libertate de exprimare. Acest drept include libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau a comunica informaţii ori idei fără amestecul autorităţilor publice şi fără a ţine seama de frontiere. În mod similar, aceleași coordonate juridice sunt conținute de articolul 11 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene sub denumirea marginală Libertatea de exprimare și de informare.
 
Scopul campaniei
Consolidarea gradului de conștientizare asupra importanței dreptului la libera exprimare corelată cu dreptul la informare în rândul studenților la Facultatea de Drept și în rândul tinerilor juriști.
 
Necesitatea desfășurării unei astfel de campanii
Evoluția noilor tehnologii are un impact din ce în ce mai puternic asupra lumii și, implicit, asupra modului de realizare a drepturilor omului, drepturi cum ar fi libertatea de exprimare sau dreptul la informare. Internetul și platformele de socializare au devenit atât principalul instrument de exprimare a opiniilor și gândurilor, cât și principala sursă de informare. Totuși, trebuie avut în vedere că tot ce ține de mediul online este mai dificil de gestionat. Astfel, pe de o parte, oamenii se pot folosi de internet pentru a incita la ură, violență, chiar terorism, depășind limitele libertății de exprimare sau, pe de altă parte, se pot folosi de rețelele de socializare pentru a dezinforma, oferind informații false, eronate. Ca atare, considerăm că modul în care evoluția rapidă a tehnologiilor influențează exercitarea acestor două drepturi reprezintă un subiect de actualitate ce merită analizat.
 
Calendarul campaniei
Campania va debuta la data de 4 mai 2021 în perspectiva marcării la nivelul comunității internaționale a Zilei Mondiale a Libertății Presei (World Press Freedom Day). Ziua Mondială a Libertății Presei a fost proclamată data de 3 mai de către Adunarea Generală a ONU în decembrie 1993, în urma recomandării Conferinței Generale a UNESCO. Celebrarea datei de 3 mai acționează ca o modalitate de a reaminti guvernelor necesitatea de a respecta angajamentul acestora față de valorile democratice și libertatea presei.
 
Coordonatele de desfășurare ale campaniei vor fi următoarele:
 
20 mai 2021 – Webinar ”Libertatea de exprimare și de informare în contextul provocărilor existente la nivel internațional și național”; evenimentul este proiectat în sensul cooptării reprezentanților autorităților/instituțiilor publice cu atribuții în domeniul drepturilor omului, a ONG-urilor de profil, a reprezentanților mediului academic în scopul constituirii, la nivelul webinarului, a unei platforme de discuții și analiză referitoare la consolidarea climatului național în vederea asigurării exercitării libertății de exprimare și de informare.
 
25 mai - 10 iulie 2021 - Concurs de eseuri "Cenzura și morala publică într-o lume distopică". Acest concurs se va baza pe analiza libertății de exprimare și a dreptului la informare prin raportare la cele două lumi distopice prezentate în romanele "1984" de George Orwell și "Fahrenheit 451" de Ray Bradbury. De asemenea, participanții vor putea să evidențieze care sunt cele mai importante aspecte legate de cenzură, care este relația dintre libertatea de exprimare, dreptul la informare și celelalte drepturi ale omului și să analizeze conceptul de morală publică.
 
Acest concurs va fi adresat în principal studenților la Facultatea de Drept, iar cei dornici sa participe vor trimite eseuri de 1500-3000 de cuvinte pe tematica prezentată. În redactarea eseurilor, aceștia vor utiliza ca instrumente de lucru atât Constituția, Declarația Universală a Drepturilor Omului, Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene cât și orice alte instrumente de informare considerate relevante. Participanții vor trimite eseurile în perioada 25 mai 2021 - 10 iulie 2021, pe adresele de e-mail a instituțiilor partenere: (office@irdo.ro; coordinatorhr.bucharest@ro.elsa.org).
 
Dacă vor fi trimise mai mult de 10 eseuri, se va face o selecție astfel încât să rămână doar 10, iar acestea vor fi prezentate de către participanți în cadrul Webinarului de follow up unde va avea loc și acordarea premiilor. În privința acestora, cele mai apreciate 3 eseuri (corespunzătoare locurilor 1, 2 si 3) vor fi recompensate cu un stagiu de practică de 2 săptămâni desfășurat în cadrul Institutului Român pentru Drepturile Omului precum și cu un premiu în publicații provenind de la IRDO și ELSA Bucharest. În decursul perioadei de practică, autorii eseurilor câștigătoare vor avea posibilitatea de a cunoaște specificul activităților desfășurate în domeniul drepturilor omului și de a interacționa cu experții din cadrul Institutului.
 
15 iulie 2021 – Webinar follow-up cu titlul “Diversitate și toleranță: de la libertatea gândului la libertatea cuvântului” care va avea ca obiect dezbateri asupra rezultatelor acțiunilor întreprinse în cadrul campaniei și identificarea de noi direcții de acțiuni comune în domeniul asigurării libertății de exprimare și de informare. De asemenea, în cadrul acestui webinar participanții la concursul de eseuri își vor prezenta lucrările și va avea loc jurizarea și decernarea premiilor.