Semnal IRDO


Masă rotundă pe tema incluziunii persoanelor cu dizabilități

Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat la masa rotundă organizată de Biroul de Diplomație Publică al Ambasadei SUA la București pe tema incluziunii persoanelor cu dizabilități. La discuții au participat diplomați ai SUA, precum și atleți paralimpici americani și reprezentanți ai unor ONG-uri americane pentru persoane cu dizabilități. Totodată, la discuții au participat reprezentanți ai sistemului public din România, sportivi paralimpici, precum și cadre universitare și reprezentanți ai ONG-urilor dedicate.

Discuțiile au vizat colaborarea dintre cele două state, având în vedere experiența și expertiza celor din SUA în ceea ce privește implicarea persoanelor cu dizabilități în activități sportive de performanță. Totodată, s-au avut în vedere diferențele de mentalitate și de accesibilitate, menționându-se faptul că Europa poate prezenta dificultăți din punctul de vedere al accesibilizării clădirilor, unele dintre acestea fiind clădiri vechi, de patrimoniu, remarcându-se însă și lipsa de infrastructură la nivelul clădirilor noi sau moderne. În același timp, s-a subliniat importanța creșterii nivelului de conștientizare cu privire la dificultățile cu care se pot confrunta persoanele cu dizabilități fizice din perspectiva locurilor de parcare și al implicării autorităților în dezvoltarea unor infrastructuri și mentalități incluzive.

În ceea ce privește implicarea persoanelor cu dizabilități în activități sportive s-a arătat necesitatea unor antrenori specializați pe adaptabilitate și pe dezvoltarea de abilități și competențe specifice, iar schimbul de bune practici și experiențe poate contribui semnificativ la creșterea numărului de persoane cu dizabilități implicate în activități sportive.


...mai multe semnale