Semnal IRDO


Conferința „Drepturile fetelor şi femeilor în societatea românească modernă”

În data de 23 aprilie 2024, Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat la conferinţa „Drepturile fetelor şi femeilor în societatea românească modernă”. Evenimentul a fost organizat de Comisia pentru Drepturile Omului, Egalitate de Şanse, Culte şi Minorităţi a Senatului României şi Asociaţia Moaşelor Independente şi s-a desfășurat la Palatul Parlamentului.

Președintele Comisiei a deschis lucrările conferinței subliniind că „educația obligatorie pentru sănătate este primul pas pe care trebuie să-l facă Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Educaţiei  prin implementarea acesteia începând cu următorul an şcolar”.

Printre subiectele abordate în cadrul conferinței s-au numărat: egalitatea de gen și rolul statului în asigurarea sănătății educației și prevenției, îmbunătățirea accesului la servicii de planificare familială, condițiile și piedicile privind avortul la cerere în societatea românească, modalități de asigurare a sprijinului pentru mamele minore și prevenirea sarcinilor la adolescente.

În cadrul dezbaterilor care au urmat în partea a doua a conferinței, Institutul Român pentru Drepturile Omului a prezentat activitatea Grupului de lucru pentru drepturile femeilor, egalitate de gen și combaterea violenței, precum și cea mai recentă publicație a IRDO „Drepturile femeilor. O viață fără violență este dreptul fiecărei femei”, care cuprinde sinteza activității, propunerilor, recomandărilor și concluziilor membrilor Grupului de lucru privind exercitarea drepturilor femeilor în societatea românească.

În încheiere au fost propuse posibile soluții pentru accesul femeilor la servicii medicale fără discriminare, precum și necesitatea urgentă de modificare a curriculumului educațional în vederea schimbării statutului disciplinei „educație pentru sănătate” de la disciplină opțională la disciplină obligatorie.

La eveniment au participat reprezentanţi ai guvernului, ai societății civile, profesionişti din domeniul medical și activişti pentru drepturile femeilor.


...mai multe semnale