Semnal IRDO


Dezbatere organizată de Federația Europeană a Părinților și Îngrijitorilor la domiciliu

În data de 12 aprilie 2024, Institutul Român pentru Drepturile Omului în parteneriat cu Asociația Femeilor din România – Împreună (AFRI) a participat la evenimentul online organizat de Federația Europeană a Părinților și Îngrijitorilor la domiciliu. Federația reunește 19 organizații naționale din diferite state europene și militează pentru recunoașterea muncii neplătite, a muncii informale, pentru protecția socială a părinților, a tinerilor lucrători, precum și a însoțitorilor și îngrijitorilor persoanelor vârstnice. Cu această ocazie s-a constatat faptul că îngrijitorii sunt expuși riscului de a fi marginalizați, mulți dintre ei trăind la limita sărăciei, deși ar trebui să beneficieze de drepturi egale și de protecție în aceeași măsură ca restul cetățenilor.

Dezbaterea s-a axat pe necesitatea recunoașterii drepturilor acestei categorii de persoane și totodată a importanței eforturilor pe care le depun în munca lor. Au fost prezentate cele mai noi evoluții în domeniu din țările participanților (Belgia, Finlanda, Danemarca, Italia, România) și au fost explorate posibile căi de acțiune viitoare pentru exercitarea deplină a drepturilor părinților și îngrijitorilor la domiciliu.

Abordând problematica dreptului la muncă și a efectelor muncii nedeclarate asupra societății și a economiei, IRDO a prezentat cele mai recente recomandări (din martie 2023) ale Comitetului ONU pentru drepturile Economice, Sociale și Culturale pe această temă, adresate României, în special în ceea ce privește munca informală, munca neplătită, decalajele salariale și protecția socială. Totodată, s-au subliniat activitățile și campaniile desfășurate în parteneriat cu AFRI privind combaterea fenomenului muncii neplătite, al economiei informale, dar și al violenței în familie.


...mai multe semnale