30 de ani de la adoptarea Principiilor de la Paris

Anul 2023 marchează 30 de ani de la adoptarea Principiilor de la Paris care guvernează la nivel internațional statutul instituțiilor naționale de drepturile omului (INDO). Această aniversare este promovată de Alianța Globală a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului prin intermediul principalelor caracteristici și efecte ale Principiilor de la Paris. Deși România nu are în prezent nicio instituție recunoscută în temeiul acestor principii, este important ca toate instituțiile cu mandat în domeniul drepturilor omului să depună toate eforturile pentru a se apropia cât mai mult de cerințele acestora pentru a asigura realizarea drepturilor omului pentru fiecare persoană care se află pe teritoriul său.
 
1. Instituțiile naționale pentru drepturile omului sprijină statele să își respecte angajamentele în domeniul drepturilor omului
 • Statele au obligația de a respecta, proteja și realiza deplina exercitare a drepturilor omului pentru toate persoanele aflate în interiorul granițelor lor. Acestea își asumă această responsabilitate atunci când devin parte la un tratat privind drepturile omului și în temeiul dreptului internațional cutumiar.
 • Statele sunt considerate responsabile pentru performanțele lor în domeniul drepturilor omului în diferite moduri, inclusiv prin intermediul Mecanismului Evaluării Periodice Universale a Consiliului ONU pentru Drepturile Omului și prin evaluări periodice efectuate de către organismele însărcinate cu respectarea tratatelor privind drepturile omului
 • Consilierea pe care INDO o oferă statelor cu privire la impactul legilor, politicilor și practicilor asupra drepturilor omului ajută statele să își îndeplinească responsabilitățile care le revin în temeiul dreptului internațional.

2. Principiile de la Paris stabilesc punctul de referință pentru NHRI independente și eficiente

 • Principiile de la Paris stabilesc standardele minime pe care trebuie să le îndeplinească INDO-urile pentru a fi considerate independente și credibile. Acestea impun ca astfel de instituții să aibă un mandat larg; pluralism în ceea ce privește componența; mandate largi; competențe adecvate; resurse adecvate; metode de cooperare; și să se angajeze cu organismele internaționale.
 • GANHRI desfășoară un proces de acreditare riguros pentru a evalua măsura în care INDO-urile respectă Principiile de la Paris. Fiecare instituie de acest tip este evaluată la fiecare cinci ani și atunci când există circumstanțe excepționale. Scopul este de a sprijini INDO-urile să se conformeze și mai mult Principiilor de la Paris.
 • Instituțiile naționale care respectă Principiile de la Paris sunt acreditate cu „statut A”, iar cele care le respectă parțial sunt acreditate cu „statut B”. GANHRI are în prezent 120 de membri: 89 de INDO cu „statut A” și 31 cu „statut B”.

3. Instituțiile naționale pentru drepturile omului creează parteneriate constructive și strategice pentru a aborda problemele urgente legate de drepturile omului

 • Problemele legate de drepturile omului sunt complexe și, din ce în ce mai mult, multe dintre cele mai stringente probleme depășesc granițele naționale. Parteneriatele sunt esențiale pentru a aborda aceste provocări și pentru a determina schimbări pe termen lung, în special pentru a sprijini comunitățile vulnerabile la încălcarea drepturilor omului.
 • Principiile de la Paris solicită instituțiilor naționale pentru drepturile omului să lucreze în cooperare și să coopereze cu o gamă variată de grupuri din întreaga comunitate, inclusiv cu instituții de stat și organizații ale societății civile. De asemenea, multe INDO-uri colaborează cu mediul de afaceri, organizațiile internaționale, mediul academic și mass-media.
 • Aceste parteneriate pot lua mai multe forme, inclusiv colaborarea în domeniul educației privind drepturile omului, al cercetării, al asistenței în cadrul investigațiilor și al promovării comune a reformei legilor, politicilor și practicilor.

4. Instituțiile naționale de drepturile omului promovează transparența, responsabilitatea și dezvoltarea durabilă

 • Instituțiile naționale de drepturile omului lucrează pentru a construi comunități echitabile, juste și incluzive pentru toți. Cu toate acestea, este esențial să acorde prioritate acelor grupuri care se confruntă cu un risc sporit de încălcare a drepturilor omului.
 • Instituțiile care respectă Principiile de la Paris joacă un rol esențial în monitorizarea situației persoanelor private de libertate (Protocolul opțional la Convenția împotriva torturii și a altor tratamente sau pedepse crude, inumane sau degradante, art. 18) și în monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități (Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, art. 33). Acestea promovează transparența și responsabilitatea în numele celor aflați în situații de vulnerabilitate.
 • Instituțiile naționale de drepturile omului ajută statele să se asigure că drepturile omului sunt integrate în abordările naționale pentru realizarea Obiectivelor de dezvoltare durabilă. Înființarea și consolidarea unei instituții naționale de drepturile omului care respectă Principiile de la Paris este, de asemenea, un indicator pentru ODD 16 („Pace, justiție și instituții puternice”), în funcție de care se măsoară progresele statelor.

5. Instituțiile naționale de drepturile omului sunt parteneri de încredere ai comunității internaționale

 • Instituțiile naționale pentru drepturile omului sunt parteneri de încredere ai sistemului internațional al drepturilor omului, având credibilitate și autoritate în cadrul Consiliului ONU pentru Drepturile Omului, în unele organisme ale Adunării Generale și într-un număr tot mai mare de forumuri ale ONU.
 • INDO contribuie, de asemenea, la evaluarea periodică universală (UPR) și la activitatea organismelor instituite în temeiul tratatelor de drepturile omului și a procedurilor speciale instituite de Consiliul ONU pentru Drepturile Omului.
 • Instituțiile naționale de drepturile omului asigură monitorizarea la nivel național pentru a promova punerea în aplicare a recomandărilor făcute de organismele ONU. Acest lucru ajută statele să își îndeplinească obligațiile privind drepturile omului.
 • Prin intermediul GANHRI, INDO au o voce puternică și unită în ceea ce privește problemele stringente legate de drepturile omului - inclusiv schimbările climatice, migrația și apărătorii drepturilor omului - și militează pentru schimbări pozitive la nivel național, regional și internațional.

6. Statele au responsabilitatea de a înființa, consolida și proteja instituțiile naționale de drepturile omului

 • Instituțiile naționale pentru drepturile omului sunt organisme unice și independente, înființate de stat prin legislație sau în temeiul Constituției, cu mandat și competențe de promovare și protecție a drepturilor omului.
 • Prin recomandările din cadrul Evaluării periodice universale și prin rezoluțiile Consiliului pentru Drepturile Omului și ale Adunării Generale, ONU încurajează în mod constant statele să înființeze și să consolideze INDO în conformitate cu Principiile de la Paris.
 • GANHRI și partenerii săi pe termen lung din cadrul ONU - OHCHR și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD)- sprijină statele oferind consultanță privind înființarea și consolidarea NHRI.
 • Statele au responsabilitatea de a proteja instituțiile naționale de drepturile omului împotriva amenințărilor și represaliilor, care sunt în creștere în toate regiunile, pentru activitatea desfășurată în conformitate cu mandatul lor. ONU încurajează în mod constant statele să își îndeplinească această obligație.