Considerând că recunoaşterea demnităţii inerente tuturor membrilor familiei umane şi a drepturilor lor egale şi inalienabile constituie fundamentul libertăţii, dreptăţii şi păcii în lume... (Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Preambul)

Considerând că ignorarea şi dispreţuirea drepturilor omului au condus la acte de barbarie care revoltă conştiinţa omenirii şi că făurirea unei lumi în care fiinţele umane vor beneficia de libertatea cuvântului şi a convingerilor, eliberate de teroare şi de mizerie, a fost proclamată drept cea mai înaltă aspiraţie a omului... (Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Preambul)

Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Ele sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de celelalte în spiritul fraternităţii. (Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Articolul 1)


 
Mesajul Secretarului General ONU de Ziua Drepturilor Omului
 
„Lumea noastră se află la răscruce de drumuri.
 
Pandemia de COVID-19, criza climatică și expansiunea tehnologiei digitale în toate domeniile vieții noastre au creat noi amenințări la adresa drepturilor omului.
 
Excluziunea și discriminarea sunt generalizate.
 
Spațiul public se micșorează.
 
Sărăcia și foametea sunt în creștere pentru prima dată după zeci de ani.
 
Milioane de copii nu beneficiază de dreptul la educație.
 
Inegalitatea se adâncește.
 
Dar putem alege o cale diferită.
 
În urmă cu șaptezeci și trei de ani, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a adoptat astăzi Declarația universală a drepturilor omului.
 
Principiile enunțate în această simplă Declarație rămân cheia pentru realizarea tuturor drepturilor omului - civile, economice, culturale, sociale și politice - pentru toți oamenii, pretutindeni.
 
Redresarea în urma pandemiei trebuie să fie o oportunitate de a extinde drepturile și libertățile omului și de a reconstrui încrederea.
 
Încrederea în justiția și imparțialitatea legilor și instituțiilor.
 
Încrederea că o viață demnă este la îndemână.
 
Încrederea că oamenii pot fi ascultați în mod corect și își pot rezolva nemulțumirile în mod pașnic.
 
Organizația Națiunilor Unite apără drepturile fiecărui membru al familiei noastre umane.
 
Astăzi și în fiecare zi, vom continua să lucrăm pentru dreptate, egalitate, demnitate și drepturile omului pentru toți.
 
La mulți ani de Ziua Drepturilor Omului!”
António Guterres

Secretarul General al ONU

 
Mesajul poate fi urmărit aici
 
 
 
 
„Violența înseamnă întuneric. Spune-i NU luminându-ți viața!”, Campanie de conștientizare a fenomenului violenței împotriva femeilor 25 noiembrie - 10 decembrie 2021
 
IRDO și NAZARCEA GRUP se alătură campaniei internaționale a celor 16 zile de combatere a violenței și inițiază, între 25 noiembrie - 10 decembrie, Campania națională „STOP VIOLENȚEI ÎMPOTRIVA FEMEILOR!”, având ca scop conștientizarea fenomenului violenței împotriva femeilor. Pe parcursul acestei perioade vom trimite mesajul nostru comun:
 
 
În acest an, la inițiativa IRDO, NAZARCEA a ales să dedice tuturor femeilor, dar și celor care le prețuiesc, un obiect decorativ cu totul special adresând un gând bun celor care s-au confruntat cu violența. Vă invităm simbolic să aprindeți lumina eliberării și a încrederii în sine. 
 
Fondurile obținute de Nazarcea sunt direcționate către categoriile vulerabile.
 
 
 
 
 

Protocolul nr. 15 la CEDO (ETS 213) 

La data de 1 august 2021 a intrat în vigoare Protocolul nr. 15 la Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale. 
 
Punerea în aplicare a modificărilor aduse de Protocolul nr. 15 va fi realizată în acord cu cerințele temporale stabilite de articolul 8 din conținutul acestuia, după cum urmează:
 
- amendamentele privitoare la: (1) înlocuirea limitei de vârstă pentru începerea exercitării mandatului de judecător CEDO de la 70 la 65 de ani; (2)  eliminarea dreptului părților într-o cauză de a se opune desesizării unei Camere a Curții în favoarea Marii Camere, în caz de risc de divergență jurisprudențială vor fi puse în aplicare de la intrarea în vigoare a Protocolului; deci, în cazul amendamentului referitor la limita de vârstă pentru exercitarea mandatului de judecător la CEDO, acesta se va aplica candidaților propuși de Înaltele Părți Contractante prin listele care sunt transmise Adunării Parlamentare după intrarea în vigoare a Protocolului; de asemenea, în cazul amendamentului privind eliminarea dreptului părților într-o cauză de a se opune desesizării unei Camere a Curții în favoarea Marii Camere, în caz de risc de divergență jurisprudențială acesta nu se va aplica cauzelor pendinte, în cadrul cărora una dintre părți a exercitat acest drept înainte de intrarea în vigoare a Protocolului;
 
- amendamentul privitor la reducerea de la 6 luni la 4 luni a termenului în care reclamanții pot sesiza Curtea de la data deciziei interne definitive va intra în aplicare de la expirarea unei perioade de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului Protocol;  acest amendament nu se va aplica cererilor în privința cărora decizia internă definitivă – astfel cum este înțeleasă conform articolului 35 paragraful 1 din Convenție a fost adoptată înainte de intrarea în aplicare a amendamentului (respectiv înainte de expirarea termenului de 6 luni de la data intrării în vigoare a Protocolului); 
 
- toate celelalte amendamente reglementate de Protocolul nr. 15 se vor aplica de la data intrării în vigoare a acestuia. 
 
 
Raportul Comisiei Europene privind statul de drept 2021
 
În data de 20 iulie, Comisia Europeană a lansat Raportul privind statul de drept 2021. La realizarea raportului, Comisia a utilizat surse diverse, inclusiv contribuții ale statelor membre, vizite de țară și contribuții ale părților interesate. Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO) a contribuit la Raportul privind statul de drept al ENNHRI (Rețeaua Europeană a Instituțiilor Naționale de Drepturile Omului), informații din acesta fiind preluate în Raportul Comisiei Europene.
 
Capitolul privind situația din România prezintă o serie de aspecte referitoare la evoluțiile în domeniul justiției (precum independența judiciară, discuțiile privind desființarea Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, deficitul de resurse umane din cadrul sistemului de justiție), aspecte privind cadrul legislativ anti-corupție, pluralismul și libertatea mass-media. De asemenea, documentul abordează și alte elemente instituționale privind mecanismul de verificare și control arătând că numărul de consultări publice anterior adoptării legislației rămâne limitat, menționând că o decizie a Curții Constituționale prezintă îngrijorare având în vedere că pune sub semnul întrebării principiul supremației legislației UE. În plus, raportul menționează existența unui proiect legislativ la Senat prin care se urmărește comasarea IRDO cu Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, chiar dacă mandatele celor două instituții sunt diferite (mandatul CNCD acoperind doar aspecte privind nediscriminarea, mandatul IRDO vizând toate drepturile și libertățile fundamentale ale omului).
 
Raportul privind statul de drept reprezintă o parte integrantă a identității democratice a UE și a statelor membre, fiind esențial pentru funcționarea UE și pentru a crește încrederea cetățenilor și mediului de afaceri în instituțiile publice. Printre principiile cheie ale statului de drept se numără legalitatea, securitatea juridică, interzicerea exercitării arbitrare a puterii executive, protecție juridică eficientă oferită de instanțe independente și imparțiale care respectă integral drepturile fundamentale, separarea puterilor în stat, egalitatea în fața legii. Raportul integral poate fi consultat aici.
 
 
Lansarea Etapei a II-a a Campaniei IRDO - ANES pentru conștientizarea hărțuirii morale la locul de muncă
 
Săptămâna Egalității de Șanse care a debutat în data de 8 mai – proclamată la nivel național, prin Legea nr. 23/2015 drept Ziua Națională a Egalității de Șanse între Femei și Bărbați – este un prilej de a atrage atenția asupra accesului la șanse, tratamente și oportunități egale. Într-o societate democratică și incluzivă, respectarea demnității umane și exercitarea deplină a drepturilor și libertăților fundamentale reprezintă obiective care pot fi atinse prin prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență, abuz sau hărțuire. 
 
În acest context, IRDO și ANES au relansat în parteneriat cea de-a doua etapă a Campaniei  privind hărțuirea morală la locul de muncă, fenomen care afectează ființa umană indiferent de gen, rasă, naționalitate, religie, convingeri politice, vârstă, statut social ș.a.  Mai multe detalii privind campania găsiți aici.
 
 
Recomandarea CM/Rec(2021)1 a Comitetului de Miniștri către statele membre
 
În data de 31 martie Consiliul de Miniștri al Consiliului Europei a adoptat o nouă recomandare cu privire la dezvoltarea și consolidarea instituțiilor naționale pentru drepturile omului eficiente, pluraliste și independente, CM/Rec(2021)1. Acest nou instrument subliniază importanța instituțiilor pentru respectarea drepturilor omului, statului de drept și democrației. În același timp, amintește de rolul acestora în ceea ce privește legătura dintre autoritățile publice și societatea civilă și cetățeni. Textul recomandării în limba română poate fi accesat aici