Considerând că recunoaşterea demnităţii inerente tuturor membrilor familiei umane şi a drepturilor lor egale şi inalienabile constituie fundamentul libertăţii, dreptăţii şi păcii în lume... (Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Preambul)

Considerând că ignorarea şi dispreţuirea drepturilor omului au condus la acte de barbarie care revoltă conştiinţa omenirii şi că făurirea unei lumi în care fiinţele umane vor beneficia de libertatea cuvântului şi a convingerilor, eliberate de teroare şi de mizerie, a fost proclamată drept cea mai înaltă aspiraţie a omului... (Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Preambul)

Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Ele sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de celelalte în spiritul fraternităţii. (Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Articolul 1)


 
Lansarea campaniei celor 16 zile de activism pentru combaterea violenței împotriva femeilor 25 noiembrie – 10 decembrie 2022
 
În data de 24 noiembrie 2022, Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO) în parteneriat cu Asociația Femeilor din România - Împreună (AFRI) și cu Centrul pentru Drepturile Omului (CEDROM) din cadrul Universității Titu Maiorescu organizează dezbaterea Fața ascunsă a violenței, eveniment prilejuit de celebrarea Zilei Internaționale de Combatere a Violenței împotriva Femeilor. Cu acest prilej se lansează campania celor 16 zile de activism pentru combaterea violenței, 25 noiembrie -10 decembrie 2022
 
 
 

Săptămânile europene de combatere a rasismului

 
Institutul Român pentru Drepturile Omului lansează campania de prevenire și combatere a rasismului cu titlul: „Solidaritatea și pacea nu cunosc frontiere! Tinerii iau atitudine împotriva rasismului!”
 
Pornind de la premisa conform căreia rasismul reprezintă o gravă încălcare a drepturilor omului, având efecte asupra valorilor umane ale solidarității, egalității și demnității umane, Institutul Român pentru Drepturile Omului se alătură Săptămânilor Europene de Acțiune Împotriva Rasismului, în perioada 14 martie- 27 martie 2022.
 
Urmând îndemnul lansat de rețeaua United For Intercultural Action, Arată-ți inima! (Show Your Heart!), Institutul face apel la conectarea spirituală a tinerilor în scopul luării de atitudine împotriva rasismului. În acest context, campania de prevenire și combatere a rasismului „Solidaritatea și pacea nu cunosc frontiere! Tinerii iau atitudine împotriva rasismului!” are ca obiectiv creșterea nivelului de conștientizare în rândul tinerilor a efectelor negative ale rasismului prin cultivarea empatiei, a păcii și toleranței. 
 
Împreună cu școlile și liceele colaboratoare și partenere, Institutul îndeamnă tinerii să contribuie la crearea unui climat de egalitate și nediscriminare prin transmiterea de mesaje împotriva rasismului cu ajutorul afișelor, desenelor, videoclipurilor sau a unor scurte eseuri. Creațiile artistice ale tinerilor pot fi transmise pe parcursul Săptămânilor Europene de Acțiune Împotriva Rasismului pe pagina de Facebook a evenimentului sau la adresa de e-mail office@irdo.ro.
 
Prin mesaje de pace și solidaritate, tinerii își deschid inima, creând premisele necesare pentru prevenirea și combaterea rasismului.  

 

În contextul actual, Ziua Internațională a Femeii reprezintă o zi a pledoariei pentru pace și securitate. Institutul Român pentru Drepturile Omului, în parteneriat cu Asociația Femeilor din România - Împreună, Asociația Femeilor de Carieră Juridică din Republica Moldova, Asociația ANAIS, PATRIR, CEDROM au lansat o scrisoare deschisă pentru a recunoaște și susține rolul femeilor în menținearea unui climat de pace și securitate. Organismele semnatare inițiază un hub al mesajelor pentru pace și al consemnării experiențelor trăite. Mesajele de  pace și solidaritate,  precum și consemnarea experiențelor trăite în aceste zile vor fi trimise către office@afr.ro / lilianapagu281@gmail.com  și pe pagina de Facebook a președintei Asociației Femeilor din România-Împreună.

 
 
 
 

 

Protocolul nr. 15 la CEDO (ETS 213) 

La data de 1 august 2021 a intrat în vigoare Protocolul nr. 15 la Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale. 
 
Punerea în aplicare a modificărilor aduse de Protocolul nr. 15 va fi realizată în acord cu cerințele temporale stabilite de articolul 8 din conținutul acestuia, după cum urmează:
 
- amendamentele privitoare la: (1) înlocuirea limitei de vârstă pentru începerea exercitării mandatului de judecător CEDO de la 70 la 65 de ani; (2)  eliminarea dreptului părților într-o cauză de a se opune desesizării unei Camere a Curții în favoarea Marii Camere, în caz de risc de divergență jurisprudențială vor fi puse în aplicare de la intrarea în vigoare a Protocolului; deci, în cazul amendamentului referitor la limita de vârstă pentru exercitarea mandatului de judecător la CEDO, acesta se va aplica candidaților propuși de Înaltele Părți Contractante prin listele care sunt transmise Adunării Parlamentare după intrarea în vigoare a Protocolului; de asemenea, în cazul amendamentului privind eliminarea dreptului părților într-o cauză de a se opune desesizării unei Camere a Curții în favoarea Marii Camere, în caz de risc de divergență jurisprudențială acesta nu se va aplica cauzelor pendinte, în cadrul cărora una dintre părți a exercitat acest drept înainte de intrarea în vigoare a Protocolului;
 
- amendamentul privitor la reducerea de la 6 luni la 4 luni a termenului în care reclamanții pot sesiza Curtea de la data deciziei interne definitive va intra în aplicare de la expirarea unei perioade de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului Protocol;  acest amendament nu se va aplica cererilor în privința cărora decizia internă definitivă – astfel cum este înțeleasă conform articolului 35 paragraful 1 din Convenție a fost adoptată înainte de intrarea în aplicare a amendamentului (respectiv înainte de expirarea termenului de 6 luni de la data intrării în vigoare a Protocolului); 
 
- toate celelalte amendamente reglementate de Protocolul nr. 15 se vor aplica de la data intrării în vigoare a acestuia. 
 
 
 
Lansarea Etapei a II-a a Campaniei IRDO - ANES pentru conștientizarea hărțuirii morale la locul de muncă
 
Săptămâna Egalității de Șanse care a debutat în data de 8 mai – proclamată la nivel național, prin Legea nr. 23/2015 drept Ziua Națională a Egalității de Șanse între Femei și Bărbați – este un prilej de a atrage atenția asupra accesului la șanse, tratamente și oportunități egale. Într-o societate democratică și incluzivă, respectarea demnității umane și exercitarea deplină a drepturilor și libertăților fundamentale reprezintă obiective care pot fi atinse prin prevenirea și combaterea tuturor formelor de violență, abuz sau hărțuire. 
 
În acest context, IRDO și ANES au relansat în parteneriat cea de-a doua etapă a Campaniei  privind hărțuirea morală la locul de muncă, fenomen care afectează ființa umană indiferent de gen, rasă, naționalitate, religie, convingeri politice, vârstă, statut social ș.a.  Mai multe detalii privind campania găsiți aici.
 
 
Recomandarea CM/Rec(2021)1 a Comitetului de Miniștri către statele membre
 
În data de 31 martie Consiliul de Miniștri al Consiliului Europei a adoptat o nouă recomandare cu privire la dezvoltarea și consolidarea instituțiilor naționale pentru drepturile omului eficiente, pluraliste și independente, CM/Rec(2021)1. Acest nou instrument subliniază importanța instituțiilor pentru respectarea drepturilor omului, statului de drept și democrației. În același timp, amintește de rolul acestora în ceea ce privește legătura dintre autoritățile publice și societatea civilă și cetățeni. Textul recomandării în limba română poate fi accesat aici