Considerând că recunoaşterea demnităţii inerente tuturor membrilor familiei umane şi a drepturilor lor egale şi inalienabile constituie fundamentul libertăţii, dreptăţii şi păcii în lume... (Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Preambul)

Considerând că ignorarea şi dispreţuirea drepturilor omului au condus la acte de barbarie care revoltă conştiinţa omenirii şi că făurirea unei lumi în care fiinţele umane vor beneficia de libertatea cuvântului şi a convingerilor, eliberate de teroare şi de mizerie, a fost proclamată drept cea mai înaltă aspiraţie a omului... (Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Preambul)

Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Ele sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de celelalte în spiritul fraternităţii. (Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Articolul 1)


Standard Image

Notă:

În 1999, Adunarea Generală a ONU a proclamat ziua de 25 noiembrie drept Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor. Tema celor 16 zile de activism internațional pentru combaterea violenței 2023 este:  SĂ NE UNIM! – mai multe investiții  pentru prevenirea violenței împotriva femeilor și fetelor.

Violența împotriva femeilor și fetelor este una dintre cele mai  răspândite  încălcări ale drepturilor omului din lume și este un fenomen care se agravează la nivel global. În ciuda faptului că multe țări adoptă legi pentru combaterea violenței împotriva femeilor, aplicarea slabă și normele sociale discriminatorii rămân probleme semnificative. Violența împotriva femeilor se intensifică  la locul de muncă, în unități de învățământ și în mediul online. Violența psihologică, discursul motivat de ură se propagă cu rapiditate online prin intermediul rețelelor de socializare și al mijloacelor actuale de comunicare și informare.  

Această campanie este destinată conștientizării, prevenirii și combaterii violenței online.

 
 
Pe parcursul anului 2022, la invitația Comisiei de anchetă a Senatului privind investigarea cazurilor de abuzuri sexuale sau a oricăror abuzuri fizice împotriva minorilor din serviciile de tip rezidențial aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului, Institutul a participat la o serie de întâlniri privind protecția copiilor și tinerilor din centrele rezidențiale. În urma acestor dezbateri IRDO a considerat ca fiind importantă elaborarea unui Ghid care să cuprindă informații necesare și utile pentru prevenirea situațiilor de violență destinat copiilor, tinerilor și persoanelor care lucrează în domeniul protecției speciale.
 
 
Raportul Comisiei Europene privind statul de drept 2023
 
În data de 5 iulie, Comisia Europeană a publicat Raportul privind statul de drept 2023. Documentul, elaborat anual, are la bază surse diferite: contribuții ale statelor membre, întâlnirile Comisiei Europene cu diferite instituții și organizații avute în cadrul vizitelor de țară și contribuții ale părților interesate, precum Raportul privind statul de drept elaborat de ENNHRI. În acest sens, precizăm faptul că reprezentanții Institutului Român pentru Drepturile Omului s-au întâlnit cu reprezentanții Comisiei în luna martie a acestui an.
 
Reamintim faptul că începând cu 2022, prima parte a capitolelor de țară cuprinde recomandările Comisiei pentru statul respectiv. În cazul României, ca și anul trecut, printre acestea se numără intensificarea eforturilor pentru obținerea acreditării unei instituții naționale pentru drepturile omului ținând seama de Principii ONU referitoare la Statutul Instituțiilor Naționale (Principiile de la Paris). Documentul menționează că „ar fi necesare schimbări în ceea ce privește legea de funcționare a IRDO pentru ca instituția să fie în conformitate cu principiile” sus-menționate, fiind descrisă situația actuală a Institutului.
 
În același timp, printre recomandările Comisiei se numără:
Finalizarea procedurilor inițiate în vederea luării în considerare a recomandărilor cuprinse în avizul Comisiei de la Veneția privind legile justiției, în special prin  finalizarea evaluării efectuate de grupul de experți la nivel înalt.
Luarea de măsuri, în special la nivel operațional, pentru a răspunde aspectelor îngrijorătoare rămase cu privire la investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor în sistemul judiciar, inclusiv în ceea ce privește infracțiunile de corupție, ținând seama de standardele europene. 
Continuarea eforturilor pentru a asigura resurse umane adecvate în sistemul judiciar, inclusiv în serviciile de urmărire penală, ținând seama de standardele europene privind resursele pentru sistemul judiciar.
Introducerea, fără întârziere, de norme privind activitatea de lobby pentru membrii Parlamentului.
Intensificarea eforturilor de consolidare a independenței editoriale a serviciilor publice de media, ținând seama de standardele europene privind serviciile publice de media.
Intensificarea eforturilor pentru a asigura consultări publice eficiente înainte de adoptarea legislației.

 

Raportul ENNHRI privind statul de drept

Rețeaua Europeană a Instituțiilor Naționale de Drepturile Omului (ENNHRI) a publicat raportul anual privind statul de drept în Uniunea Europeană, cu referire la perioada martie 2022 – martie 2023. Ca și anul trecut, raportul cuprinde o serie de recomandări principale în materie de drepturile omului, printre care se numără și asigurarea unui cadru corespunzător pentru desfășurarea activităților instituțiilor naționale pentru drepturile omului, dar și pentru apărătorii drepturilor omului și spațiul societății civile.
 
Institutul Român pentru Drepturile Omului a contribuit la realizarea capitolului privind România din raport, amintind principalele obstacole din activitatea sa, în special cele privind statutul institutului, precum și principalele evoluții care vor contribui la îmbunătățirea spațiului apărătorilor drepturilor omului, jurnaliștilor și societății civile. Totodată, se face referire la desemnarea institutului ca punct focal în contextul Recomandării (UE) 2022/758 a Comisiei privind protecția jurnaliștilor și a apărătorilor drepturilor omului implicați în acțiuni de mobilizare publică împotriva procedurilor judiciare vădit nefondate sau abuzive („acțiuni strategice în justiție împotriva mobilizării publice”). Raportul conține și informații referitoare la legile justiției, diferite observații cu privire la obstacolele cu care se confruntă apărătorii drepturilor omului, dar și elemente privind respectarea drepturilor omului în contextul utilizării inteligenței artificiale.
 
 
Mecanismul internațional de evaluare periodică universală (UPR) – al patrulea ciclu

Grupul de lucru pentru evaluarea periodică universală va examina dosarele privind drepturile omului din 14 state în cadrul celei de-a patruzeci și treia sesiuni, care se va desfășura în perioada 1-12 mai 2023, la Geneva. Printre cele 14 state se numără și România. Dosarul României va fi analizat Marți, 2 mai (10h00 - 13h30 București), iar dezbaterea se va transmite online. În cadrul celui de-al patrulea ciclu (noiembrie 2022 – februarie 2027), axat pe o mai bună punere în aplicare și monitorizare, România (și celelalte state) trebuie să precizeze măsurile adoptate pentru a pune în aplicare recomandările primite în evaluările anterioare,  precum și să prezinte evoluțiile care au avut loc de la evaluarea anterioară și să aducă la cunoștință provocările cu care se confruntă în acțiunile de monitorizare. Rapoartele care stau la baza evaluării României sunt disponibile aici

Contribuția Institutului Român pentru Drepturile Omului la procesul de evaluare a României din cadrul celui de-al patrulea ciclu UPR s-a realizat pe două paliere: I. Raportare către Grupul de lucru privind evaluarea periodică universală, în calitate de instituție națională cu atribuții în domeniul drepturilor omului și II. Contribuție la raportul național, cu privire la activitatea desfășurată de Institut pentru a răspunde la recomandările primite de statul român, în raport cu mandatul IRDO.

Mai multe informații privind mecanismul UPR găsiți aici.

 

Rule of Law for Lawyers (ROLL)
 
Institutul Român pentru Drepturile Omului este partener asociat în proiectul „Rule of Law for Lawyers (ROLL)” (Statul de drept pentru avocați). Proiectul este implementat de organizația ICJ-EI începând cu data de 16 ianuarie 2023, pentru o perioadă de doi ani și urmărește promovarea unui sistem judiciar independent și eficient pentru protejarea drepturilor fundamentale, prin consolidarea cunoștințelor și capacității avocaților și a organizațiilor societății civile (OSC) în ceea ce privește litigarea strategică la nivel național și european. 
 
 
Institutul Român pentru Drepturile Omului, Agenția ONU pentru Refugiați, Inspectoratul General pentru Imigrări și Consiliul Național Român pentru Refugiați lansează Campania națională - Integrarea refugiaților și migranților în societate prin educația pentru drepturile omului 
 
 
Întâlnirea anuală a Alianței Globale a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului (GANHRI) - 30 de ani de la adoptarea Principiilor de la Paris
 
În perioada 14-16 martie 2023 are loc întâlnirea anuală a Alianței Globale a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului, eveniment în care sunt dezbătute problemele stringente de drepturile omului cu care se confruntă comunitățile de pe tot globul (impactul profund și continuu al pandemiei COVID-19; efectele devastatoare ale unor conflicte și războaie noi și prelungite în diferite regiuni; impactul schimbărilor climatice asupra drepturilor omului; șocurile crizei economice actuale și impactul acestora asupra celor mai vulnerabili) și rolul instituțiilor naționale pentru drepturile omului (INDO). Ediția din acest an este marcată de aniversarea a 30 de ani de când Adunarea Generală a Națiunilor Unite a susținut puternic înființarea și consolidarea instituțiilor naționale pentru drepturile omului în conformitate cu Principiile de la Paris. Totodată, în acest an se aniversează 75 de ani de la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului, document care oferă fundamentul activității INDO în toate regiunile. Institutul Român pentru Drepturile omului participă anual la conferințele și reuniunile GANHRI în calitate de observator și membru asociat al ENNHRI.
 
 
 
Lansarea campaniei celor 16 zile de activism pentru combaterea violenței împotriva femeilor 25 noiembrie – 10 decembrie 2022 
 
În data de 24 noiembrie 2022, Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO) în parteneriat cu Asociația Femeilor din România - Împreună (AFRI) și cu Centrul pentru Drepturile Omului (CEDROM) din cadrul Universității Titu Maiorescu organizează dezbaterea Fața ascunsă a violenței, eveniment prilejuit de celebrarea Zilei Internaționale de Combatere a Violenței împotriva Femeilor. Cu acest prilej se lansează campania celor 16 zile de activism pentru combaterea violenței, 25 noiembrie -10 decembrie 2022
 
 
 
 
Recomandarea CM/Rec(2021)1 a Comitetului de Miniștri către statele membre
 
În data de 31 martie Consiliul de Miniștri al Consiliului Europei a adoptat o nouă recomandare cu privire la dezvoltarea și consolidarea instituțiilor naționale pentru drepturile omului eficiente, pluraliste și independente, CM/Rec(2021)1. Acest nou instrument subliniază importanța instituțiilor pentru respectarea drepturilor omului, statului de drept și democrației. În același timp, amintește de rolul acestora în ceea ce privește legătura dintre autoritățile publice și societatea civilă și cetățeni. Textul recomandării în limba română poate fi accesat aici