Considerând că recunoaşterea demnităţii inerente tuturor membrilor familiei umane şi a drepturilor lor egale şi inalienabile constituie fundamentul libertăţii, dreptăţii şi păcii în lume... (Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Preambul)

Considerând că ignorarea şi dispreţuirea drepturilor omului au condus la acte de barbarie care revoltă conştiinţa omenirii şi că făurirea unei lumi în care fiinţele umane vor beneficia de libertatea cuvântului şi a convingerilor, eliberate de teroare şi de mizerie, a fost proclamată drept cea mai înaltă aspiraţie a omului... (Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Preambul)

Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Ele sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de celelalte în spiritul fraternităţii. (Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, Articolul 1)


 
Întâlnirea anuală a Alianței Globale a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului (GANHRI) - 30 de ani de la adoptarea Principiilor de la Paris
 
În perioada 14-16 martie 2023 are loc întâlnirea anuală a Alianței Globale a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului, eveniment în care sunt dezbătute problemele stringente de drepturile omului cu care se confruntă comunitățile de pe tot globul (impactul profund și continuu al pandemiei COVID-19; efectele devastatoare ale unor conflicte și războaie noi și prelungite în diferite regiuni; impactul schimbărilor climatice asupra drepturilor omului; șocurile crizei economice actuale și impactul acestora asupra celor mai vulnerabili) și rolul instituțiilor naționale pentru drepturile omului (INDO). Ediția din acest an este marcată de aniversarea a 30 de ani de când Adunarea Generală a Națiunilor Unite a susținut puternic înființarea și consolidarea instituțiilor naționale pentru drepturile omului în conformitate cu Principiile de la Paris. Totodată, în acest an se aniversează 75 de ani de la adoptarea Declarației Universale a Drepturilor Omului, document care oferă fundamentul activității INDO în toate regiunile. Institutul Român pentru Drepturile omului participă anual la conferințele și reuniunile GANHRI în calitate de observator și membru asociat al ENNHRI.
 
 
 
Lansarea campaniei celor 16 zile de activism pentru combaterea violenței împotriva femeilor 25 noiembrie – 10 decembrie 2022 
 
În data de 24 noiembrie 2022, Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO) în parteneriat cu Asociația Femeilor din România - Împreună (AFRI) și cu Centrul pentru Drepturile Omului (CEDROM) din cadrul Universității Titu Maiorescu organizează dezbaterea Fața ascunsă a violenței, eveniment prilejuit de celebrarea Zilei Internaționale de Combatere a Violenței împotriva Femeilor. Cu acest prilej se lansează campania celor 16 zile de activism pentru combaterea violenței, 25 noiembrie -10 decembrie 2022
 
 
 
 
Recomandarea CM/Rec(2021)1 a Comitetului de Miniștri către statele membre
 
În data de 31 martie Consiliul de Miniștri al Consiliului Europei a adoptat o nouă recomandare cu privire la dezvoltarea și consolidarea instituțiilor naționale pentru drepturile omului eficiente, pluraliste și independente, CM/Rec(2021)1. Acest nou instrument subliniază importanța instituțiilor pentru respectarea drepturilor omului, statului de drept și democrației. În același timp, amintește de rolul acestora în ceea ce privește legătura dintre autoritățile publice și societatea civilă și cetățeni. Textul recomandării în limba română poate fi accesat aici