Semnal IRDO


Cel de-al 20-lea Seminar ASEM privind drepturile omului

În perioada 22-24 februarie, Institutul Român Pentru Drepturile Omului a participat la cel de-al 20-lea Seminar ASEM privind drepturile omului (Asia-Europe Meeting, platformă unică, informală, de dialog și cooperare dintre Asia și Europa), care a avut ca temă centrală drepturile persoanelor vârstnice.

Tema a fost aleasă având în vedere că îmbătrânirea populației este un fenomen global a cărui amploare este fără precedent. Potrivit ONU, în 2017, populația mondială cu vârsta de peste 60 de ani reprezenta 960 de milioane de persoane, estimându-se că în anul 2050 această cifră va crește la 2,1 miliarde. Îmbătrânirea populației ar trebui privită ca o provocare importantă pentru partenerii ASEM, având în vedere că în Europa 25% din populație are vârsta de peste 60 de ani, iar în Asia 12% din populație are peste 60 de ani, potrivit cifrelor din anul 2017. De asemenea, s-a luat în considerare faptul că Organizația Mondială a Sănătății a declarat perioada 2021-2030 ca Decada Îmbătrânirii în Condiții Bune de Sănătate.

Un element important al îmbătrânirii populației este reprezentat de creșterea longevității, aspect care ar trebui privit ca oportunitate, însă nu trebuie ignorat faptul că acest fenomen poate prezenta provocări sociale, economice și culturale la nivelul statelor. Din acest punct de vedere este esențial să se acorde o mai mare atenție drepturilor persoanelor vârstnice. Așa cum a remarcat Secretarul General al ONU, António Guterres, în contextul pandemiei de COVID-19 disparitățile pre-existente în materie de drepturile omului și provocările socio-economice pentru persoanele vârstnice au fost exacerbate.

În cadrul Seminarului au fost analizate principalele instrumente existente în materia drepturilor persoanelor vârstnice și s-a discutat necesitatea existenței unei convenții internaționale pentru drepturile persoanelor vârstnice. La nivelul ONU s-a stabilit un Grup de lucru deschis privind îmbătrânirea, însă, până în prezent, nu s-a ajuns la un consens cu privire la necesitatea unui asemenea instrument. Grupul de lucru urmează să se reunească în perioada 29 martie-1 aprilie 2021.

Cea de-a doua zi a seminarului a fost dedicată discuțiilor în cadrul unor grupuri de lucru. Astfel, au fost constituite 4 grupuri de lucru cu teme diferite: Autonomia și independența persoanelor vârstnice, Protecția socială și drepturile persoanelor vârstnice, Discriminarea pe criteriul vârstei a persoanelor vârstnice cu atenție specială acordată pieței muncii, Abilitarea persoanelor vârstnice prin educație și formare.

IRDO a participat la grupul de lucru cu privire la abilitarea persoanelor vârstnice prin educație și formare, în cadrul căruia au fost discutate aspecte precum: îmbunătățirea punerii în aplicare a politicilor existente și alocarea de resurse suplimentare de către state pentru învățarea pe tot parcursul vieții, accesul la educație și informații, posibile strategii necesare pentru a ajuta persoanele vârstnice să devină mai independente, dar și îmbunătățirea accesului la educație al femeilor vârstnice. Participanții au subliniat că este necesar ca decidenții politici să acorde mai multă atenție educației și formării persoanelor vârstnice, că trebuie să se pună accent pe înlăturarea barierelor personale printr-o abordare diferită a mentalității privind ciclul vieții. În ceea ce privește înlesnirea procesului educativ și de formare a persoanelor vârstnice s-a remarcat că este important să se ia în considerare abordarea intergenerațională, precum și învățarea reciprocă.

În urma prezentărilor făcute de fiecare grup de lucru în parte s-a constatat că este necesară schimbarea paradigmei și a mentalităților existente la adresa persoanelor vârstnice, iar adoptarea unei Convenții dedicate acestei categorii ar reprezenta un pas important în vederea asigurării respectării drepturilor persoanelor vârstnice. În cadrul discuțiilor s-a pus accent pe aplicarea unei abordări bazate pe drepturile omului în ceea ce privește politicile adoptate pentru persoanele vârstnice.


...mai multe semnale