Semnal IRDO


Siguranța femeilor, accesul la justiție și curajul de a raporta abuzurile

Agenția Europeană pentru Drepturi Fundamentale a lansat la sfârșitul lunii februarie Raportul „Aspecte privitoare la infracțiuni, siguranța și drepturile victimelor” (”Crime, safety and victims’ rights”). Autorii raportului își propun ca acesta să reprezinte un ghid pentru politicieni, legislatori și pentru guvernele care trebuie să își îndeplinească angajamentele asumate în sensul promovării și protejării drepturilor femeii. În consens cu Strategia Europeană privind Drepturile Victimelor, prin intermediul acestei publicații, victimele sunt încurajate să raporteze mai frecvent abuzurile. Metodologia folosită pentru realizarea Raportului a constat în intervievarea, pe o perioadă de cinci luni, a victimelor din toate țările membre UE, printre care și România. Interviurile, desfășurate în cursul anului 2019, au avut loc fie online, fie față în față, după care analizele au fost completate cu date de ultimă oră. Din România au fost intevievate față în față 999 de femei.

Raportul lansează un îndemn către statele membre UE de a asigura accesul la justiție în contextul în care, în medie, între 3% și 18% dintre cetățeni  au suportat acte de violență în ultimii 5 ani, iar între 15% și 62% s-au confruntat cu diverse forme de hărțuire. Victimele trebuie să aibă dreptul de acces la informare, sprijin și protecție, precum dreptul de a participa la procedurile penale (care pot avea loc de multe ori online în contextul pandemiei). De asemenea, țările trebuie să acorde o atenție sporită grupurilor vulnerabile, tinerilor, minorităților, migranților, persoanelor cu dizabilități, celor din categoria LGBT.

Mai mult de o treime din actele de violență au loc la domiciliul victimelor și peste 69% dintre victime se confruntă după aceea cu traume psihologice. În 72% dintre cazurile de hărțuire sexuală împotriva femeilor autorul nu se cunoștea anterior cu victima și multe dintre aceste incidente au loc în public, se arată în Raport. De aceea guvernele UE trebuie să elaboreze politici pentru a acorda un sprijin mai eficient femeilor prin intermediul legislației care să prevadă sancțiuni în conformitate cu delictul comis și prin politici de educație preventivă având ca grup țintă bărbații, deorece majoritatea agresorilor sunt de sex masculin.

Raportul atrage atenția asupra faptului că doar 30% dintre victime raportează atacurile și abuzurile; numărul raportărilor diferă de la o țară la alta ceea ce reflectă diferențele culturale precum și niveluri variate de încredere. Victimele trebuie încurajate să raporteze, să comunice cu societatea civilă și cu serviciile de sănătate și îngrijire, iar acestea să le informeze mai bine cu privire la drepturile lor, recomandându-le serviciile de sprijin existente.

Au fost intervievate 35.000 de persoane din țări ale UE care s-au confruntat cu violența, hărțuirea, jaful sau cu fraude la adresa consumatorilor.

Concluziile Raportului se bazează și pe răspunsurile la chestionarul FRA privind drepturile fundamentale (FRA’s Fundamental Rights Survey) diseminat în toate statele membre ale UE, Macedonia de Nord și Marea Britanie.

Datele au fost colectate pentru FRA de Ipsos MORI, în cooperare cu Institutul de Statistică din Olanda, cu Centre des Technologies de l'Information de l'Etat (CTIE) din  Luxembourg și cu Institutul de Statistică din Austria.


...mai multe semnale