Semnal IRDO


Webinar privind procedura de monitorizare a Cartei Sociale Europene

Pe 22 și 24 februarie, Institutul Român pentru Drepturile Omului participă la webinarul organizat de Departamentul tematic al Cartei Sociale Europene, în colaborare cu ENNHRI și Equinet, cu privire la modalitatea prin care instituțiile naționale pentru drepturile omului (INDO) și organismele pentru egalitate pot colabora cu Comitetul European pentru Drepturi Sociale în cadrul procedurii de monitorizare a Cartei Sociale Europene.

Printre obiectivele acestui webinar se numără: consolidarea cunoștințelor INDO-urilor și a organismelor pentru egalitate cu privire la procedura de monitorizare a Cartei Sociale Europene, în special cu privire la procedura de raportare și a procedurii reclamațiilor colective, pentru a le încuraja să devină actori activi în cadrul acestor proceduri; examinarea posibilităților INDO-urilor și a organismelor pentru egalitate de a transmite informații suplimentare Comitetului European pentru Drepturi Sociale pentru concluziile din 2021 cu privire la grupul tematic „sănătate, securitate socială și protecție socială”.

Menționăm că până în prezent, România nu a adoptat procedura reclamațiilor colective.


...mai multe semnale