Semnal IRDO


Monitorizarea educației pentru drepturile omului

Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat la un eveniment online organizat de Institutul Danez pentru Drepturile Omului și Misiunea Permanentă a Danemarcei pe lângă Oficiul Națiunilor Unite de la Geneva și cosponsorizat de Misiunea Permanentă a Republicii Slovene pe lângă Oficiul Națiunilor Unite de la Geneva. Evenimentul a avut ca scop sărbătorirea a 10 ani de la Declarația ONU cu privire la educație și formare în domeniul drepturilor omului, precum și lansarea unui nou instrument care poate ajuta statele să monitorizeze progresul în punerea în aplicare a educației pentru drepturile omului și ținta ODD 4.7 privind educația pentru dezvoltare durabilă și promovarea cetățeniei globale.

În cadrul întâlnirii s-a reamintit că asigurarea educației pentru drepturile omului este de importanță deosebită în vederea dezvoltării unor societăți democratice, tolerante și durabile. S-a amintit că pandemia de COVID-19 a avut un impact negativ asupra a 1,6 miliarde de elevi și studenți, având în vedere închiderea școlilor. În plus, s-a constatat faptul că în această perioadă inegalitățile în domeniul educației au crescut și mai mult. În acest context, este necesar să se pună accentul pe educație incluzivă și de calitate. Educația pentru drepturile omului permite dezvoltarea păcii, a toleranței și înțelegerii și creșterea rezilienței societăților.

În ceea ce privește instrumentul dezvoltat de Institutul Danez pentru Drepturile Omului, acesta permite instituțiilor naționale pentru drepturile omului și/sau statelor părți să monitorizeze progresul înregistrat în realizarea țintei ODD 4.7, fiind de asemenea util inclusiv pentru raportările în cadrul Mecanismului internațional de evaluare periodică universală (UPR). Indicatorii utilizați în cadrul instrumentului de monitorizare se bazează atât pe obiectivele țintei 4.7, cât și pe Programul mondial privind educația pentru drepturile omului.


...mai multe semnale