Semnal IRDO


Adaptarea comunităților la schimbările climatice – o abordare bazată pe drepturile omului

Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat, în data de 3 februarie, la webinarul cu tema „Adaptarea comunităților la schimbările climatice – o abordare bazată pe drepturile omului”, organizat de Human Right 2 Water.

Cu această ocazie s-a discutat pe marginea Raportului Națiunilor Unite pentru anul 2020 privind dezvoltarea apei în lume, apă și schimbări climatice, în care se menționa, printre altele, că „Schimbările climatice afectează ecosistemele, societățile umane și economiile într-o varietate de moduri, iar apa este mediul principal prin care se resimt aceste impacturi”.

Un alt subiect abordat a vizat resimțirea mai acută a crizei climatice de către comunitățile vulnerabile. Astfel, s-a subliniat necesitatea unei distribuții corecte și echitabile a apei, care să presupună abordarea din prisma drepturilor omului a legislației și a metodologiilor în domeniu, și care să favorizeze totodată incluziunea, non-discriminarea, participarea, schimbul de experiență și de date, precum și responsabilizarea factorilor de decizie.

În cadrul webinarului au fost analizate instrumente și studii de caz privind modalitățile prin care comunitățile locale pot avea acces la soluții pentru adaptarea climatică, dar și efectele schimbărilor climatice la nivel regional și global, în special în ceea ce privește accesul la apă potabilă. De asemenea, a fost argumentată necesitatea unei gestionări mai inclusive a dreptului la apă, iar Raportorul special al ONU privind dreptul la apă potabilă sigură și salubritatea evidențiat legătura dintre adaptarea climatică și drepturile omului.

Evenimentul a propus trei sesiuni, în cadrul cărora au fost prezentate soluții de gestionare a apei la nivel local, propunerile unor comunități din diferite zone ale lumii pentru adaptare climatică, fiind abordată și situația țărilor slab dezvoltate, care sunt și cele mai vulnerabile. S-a subliniat faptul că 50% dintre cele mai sărace țări de pe glob sunt răspunzătoare de mai puțin de 5% din emisiile de gaze cu efect de seră, și, paradoxal, tocmai acestea sunt victimele marilor poluatori (țările dezvoltate), iar drepturile lor sunt încălcate. Reprezentantul Organizației Meteorologice Mondiale a prezentat cifrele încălzirii globale pentru perioada 1851-2020, subliniind impactul pe care creșterea temperaturilor apelor din râuri îl are asupra ecosistemelor dar și asupra calității apei. Totodată, Fondul Verde pentru Climă a prezentat modalități de adaptare la fenomene climatice extreme precum și rezultatele unui proiect implementat în insulele Comore prin intermediul fondurilor pentru climă, precizând că această țară insulară a fost afectată într-un timp foarte scurt de două cicloane.

În sesiunea de recomandări și dezbateri reprezentanții Institutului Român pentru Drepturile Omului au reiterat concluzia studiului realizat de IRDO – Schimbările climatice și impactul acestora asupra drepturilor omului”, și anume faptul că există tendința la nivel global de a se amâna politicile pe termen lung privind gestionarea și prevenirea schimbărilor climatice, deoarece criza climatică este adesea percepută drept un fenomen care se va petrece în viitorul îndepărtat. Dar așa cum au demonstrat și experții în domeniu, aceasta are loc în prezent și afectează în mod direct sau indirect tot mai multe drepturi și libertăți fundamentale. Tocmai de aceea sunt necesare politici climatice la nivel național, regional și global pe termen lung, care să răspundă necesităților reale ale comunităților în funcție de condițiile specifice economice sociale și culturale ale fiecărei țări în parte, și care să țină cont de respectarea drepturilor și libertăților fundamentale.

În încheiere, s-a concluzionat că este necesară integrarea acțiunilor climatice în mai multe sectoare de activitate precum și abordarea crizei climatice și a alocării resurselor din perspectiva promovării și respectării drepturilor omului.

 

Experți participanți: Pedro Arrojo-Agudo (Raportorul special al ONU privind dreptul la apă potabilă sigură și la salubritate) Prof.Saleemul Huq (ICCCAD și Universitatea Independentă Bangladesh), Ania Grobicki (Fondul Verde pentru Climă), Afef Tlili (Minerva Consulting), Dhesigen Naidoo (Human Right 2 Water, președinte al Comisiei Coordonatoare pentru Schimbări Climatice), moderator Amanda Loeffen (Human Right 2 Water).


...mai multe semnale