Semnal IRDO


Cea de-a 59-a sesiune a Comisiei ONU pentru Dezvoltare Socială

În perioada 8-17 februarie are loc cea de-a 59-a sesiune a Comisiei ONU pentru Dezvoltare Socială. Principala temă a discuțiilor se va axa pe „Tranziția justă către dezvoltarea durabilă: rolul tehnologiilor digitale asuprea dezvoltării sociale și a bunăstării tuturor”.  De asemenea, se organizează Forumul virtual al Societății Civile, precum și evenimente paralele.

IRDO a participat în data de 8 februarie la evenimentul paralel intitulat „Tehnologiile digitale și persoanele vârstnice: o combinație inteligentă”. În cadrul evenimentului au fost readuse în discuție problemele cu care se confruntă persoanele vârstnice în ceea ce privește accesul la tehnologie și faptul că trebuie să se pună accent pe incluziune digitală. Pandemia de COVID-19 a influențat modul de dezvoltare a tehnologiilor digitale, acestea fiind utilizate pe scară largă în prezent, de aceea este necesar să se atingă obictivul de realizare a conectivității globale până în anul 2030. În același timp, s-a pus accent pe abordarea bazată pe drepturile omului în ceea ce privește îmbunătățirea și dezvoltarea competențelor digitale, mai ales în rândul persoanelor vârstnice, întrucât acestea pot asigura participarea în cadrul proceselor de luare a deciziilor. S-a reamintit faptul că tehnologiile digitale reprezintă o modalitate de asigurare a dreptului la informare, dar că, în același timp, acestea pot prezenta riscuri în materie de colectare de date. 


...mai multe semnale