Semnal IRDO


Instituţiile naţionale pentru drepturile omului şi căile de recurs privind întreprinderile

Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat, în data de 27 ianuarie, la webinarul organizat de Asociaţia Francofonă a Comisiilor Naţionale de Drepturile Omului, în parteneriat cu Institutul Danez pentru Drepturile Omului şi Organizaţia Internaţională a Francofoniei. Evenimentul a avut loc sub forma unei sesiuni online de prezentări şi dezbateri pe o temă importantă în dinamica actualităţii socio-economice, şi anume modalitatea prin care instituţiile naţionale de drepturile omului pot să asigure protejarea drepturilor omului în relaţionarea cu mediul economic şi, mai precis, cu întreprinderile şi firmele publice sau private.

Webinarul s-a desfăşurat sub deviza sprijinirii şi încurajării instituţiilor naționale pentru drepturile omului de a-şi interpreta dinamic mandatul general, printre obiectivele propuse numărându-se: facilitarea schimburilor de experienţă în domeniul acţiunilor întreprinse în vederea concretizării unor căi de atac efective, identificarea provocărilor şi obstacolelor cu care INDO s-au confruntat în îndeplinirea rolului lor în materie de recurs efectiv, precum şi elaborarea de practici adaptate şi eficiente pentru a asigura accesul la căi de atac.

Evenimentul a reunit 30 de reprezentanţi ai instituţiilor naţionale pentru drepturile omului din ţări francofone şi a abordat atât problematici generale, cât şi specifice de la nivelul statelor participante. Reprezentanţii co-organizatorilor de la Institutul Danez pentru Drepturile Omului – a cărui expertiză în domeniul protecţiei drepturilor în relaţionarea cu entităţile economice este una unanim recunoscută – au prezentat ghidurile şi publicaţiile disponibile în domeniu, precum şi un studiu propriu asupra „Instituţiilor naţionale pentru drepturile omului şi accesul la căi de recurs în aplicarea drepturilor în relaţionarea cu firme şi întreprinderi”.

În cadrul dezbaterilor au fost relevate mecanismele de protecţie de care dispun INDO, în funcţie de mandat, precum şi iniţiativele de a interpreta proactiv misiunea generală a acestora: desfăşurarea de anchete publice, realizarea de rapoarte, proceduri de mediere şi consiliere, gestionarea de plângeri și sesizări, implementarea de campanii de informare, participarea la elaborarea de politici publice, sesizarea altor organisme competente. De asemenea, s-au abordat, prin prisma experienţei de lucru, tipologiile încălcărilor de drepturi documentate (dreptul la odihnă, salarizare echitabilă, libertate sindicală, discriminare, concedieri abuzive, munca nefiscalizată şi lipsa contractelor de muncă, corupţie etc.). Nu în ultimul rând, au fost evidenţiate dificultăţile cu care se confruntă instituţiile naţionale pentru drepturile omului în misiunea de protejare a drepturilor economico-sociale (resursă umană insuficientă, dificultatea de a rezolva problemele sistemice, lipsa de acces la locaţii, la documentele firmelor şi la persoanele din conducerea acestora, teama angajaţilor de posibile concedieri).

În concluzie, s-a subliniat încă o dată rolul fundamental, de intervenţie şi/sau factor de legătură pe care instituțiile naționale pentru drepturile omului trebuie să și-l asume și să îl aplice în eforturile de protecţie a drepturilor omului.


...mai multe semnale