Semnal IRDO


Grup tematic privind situația lucrătorilor care oferă servicii de îngrijire la domiciliu

Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat în data de 20 ianuarie la Grupul tematic cu privire la studiul Institutului German pentru Drepturile Omului privind situația la locul de muncă și condițiile de trai ale lucrătorilor din statele UE din Europa de Est, care oferă servicii de îngrijire la domiciliu, organizat de ENNHRI în format virtual. În data de 24 noiembrie 2020, Insititutul German pentru Drepturile Omului a informat membrii Grupului de lucru al ENNHRI privind drepturile economice și sociale cu privire la realizarea studiului. Pentru asigurarea unei consultări cu membrii direct interesați s-a propus crearea unui grup tematic. Cu această ocazie, au fost analizate structura și temele principale ale studiului privind situația lucrătorilor migranți din statele est-europene în Germania. Ca atare, și România face parte din acest studiu, în cadrul lucrării fiind exemplificate cazuri ale unor lucrători de cetățenie română angajați în Germania. Având în vedere că mulți dintre aceștia sunt migranți, iar de cele mai multe ori femeile sunt cele care prestează acest tip de muncă percepută ca fiind inferioară, se creează un climat favorabil pentru exploatare, angajare informală (fără contract și cu salarii foarte mici, de multe ori neplătite la timp), abuzuri, violență, discriminare și alte încălcări ale drepturilor omului. O altă consecință a angajării informale este și faptul că aceste persoane se confruntă cu lipsa protecției sociale și a asigurării medicale.

Tematica webinarului a vizat: recomandări pentru țările de origine și pentru țările gazdă în care lucrătorii oferă servicii de îngrijire, dar și exemple de bune practici la nivel național, opinii și orientări pentru agențiile de recrutare.

De asemenea, au fost prezentate principalele concluzii ale studiului în lucru pentru a înțelege dacă acestea reflectă situația la nivel național a țărilor menționate, pentru a identifica noi propuneri și a le îmbunătăți pe cele existente prin prisma expertizei acestora. De asemenea, s-a urmărit și semnalarea celor mai des întâlnite probleme în domeniu abordate la nivel UE și au fost analizate oportunitățile de cooperare comună și promovare în cadrul rețelei ENNHRI.

În vederea finalizării  studiului demarat de Institutul German, Institutul Român pentru Drepturile Omului, alături de celelalte instituții naționale pentru drepturile omului participante la webinar, urmează să contribuie cu comentarii, opinii și recomandări.


...mai multe semnale