Semnal IRDO


Întâlnire cu Raportorul Special al ONU privind sărăcia extremă și drepturile omului

În data de 19 ianuarie, IRDO a răspuns invitației ENNHRI de a participa, alături de alte instituții naționale pentru drepturile omului, la întâlnirea cu Raportorul Special al ONU privind sărăcia extremă și drepturile omului, domnul Olivier de Shutter. Întâlnirea a avut loc în contextul vizitei Raportorul Special la UE (25 noiembrie 2020 – 29 ianuarie 2021) care are în vedere relația dintre piața internă și sărăcie, impactul guvernanței socio-economice în UE și a politicilor macroeconomice asupra sărăciei, inegalității și excluziunii sociale în Uniunea Europeană. Vizita oficialului vizează, de asemenea, răspunsul Uniunii la criza COVID-19 prin pachetul „Next Generation EU”.

În cadrul întâlnirii s-au dezbătut aspecte legate de Planurile naționale de redresare și reziliență, precum măsura în care au existat consultări cu instituțiile naționale pentru drepturile omului și gradul în care aceste planuri răspund nevoilor statelor membre din punct de vedere al drepturilor economice și sociale.

De asemenea, au fost dezbătute aspecte privind Pilonul european al drepturilor sociale și modul în care ENNHRI și instituțiille naționale pentru drepturile omului pot fi implicate în implementarea acestuia, precum și relația dintre instituțiile regionale și cele ale Uniunii Europene.


...mai multe semnale