Semnal IRDO


Conferința Anuală a Drepturilor Omului

La data de 9 decembrie 2020, în perspectiva celebrării Zilei Internaționale a Drepturilor Omului  IRDO a organizat, în format online și  în parteneriat cu Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între bărbați și Femei (ANES) Conferința Anuală a Drepturilor Omului – eveniment la care au participat reprezentanți ai mediului academic, ai societății civile precum și  specialiști ai instituțiilor și autorităților publice având competențe în domeniul drepturilor omului.

Înscriindu-se pe coordonatele promovate de Organizația Națiunilor Unite de atenționare asupra necesității de consolidare a cooperării în vederea reconstrucției sociale în contextul pandemiei COVID-19, Conferința a avut ca temă Respectarea demnității umane și a egalității de șanse și tratament în condiții de criză. Evenimentul a fost moderat de prof.univ.dr. Nicolae Voiculescu, membru supleant CA, Agenția Uniunii Europene pentru Drepturi Fundamentale (FRA) iar elementul care a oferit vizibilitate regională Conferinței este reprezentat de participarea specială a doamnei Veronica Lupu, Vicepreședinta Platformei pentru Egalitate de Șanse din Republica Moldova .

Intervențiile participanților au avut ca obiect analiza provocărilor și a căilor comune de acțiune referitoare la garantarea drepturilor categoriilor vulnerabile (copii, femei, persoane cu dizabilități, vârstnici, refugiați) în condiții de criză. A fost subliniată ideea conform căreia în perioade sociale sensibile, este necesară o implicare mai atentă a autorităților și instituțiilor publice în protecția grupurilor vulnerabile și o responsabilizare mai riguroasă a societății civile. Dialogul dintre autorități, mediul academic, cetățeni trebuie să fie cultivat în dimensiunea solidarității umane astfel încât potențialele soluții adresate contextului de criză să fie adaptabile nevoilor fiecăreia dintre categoriile direct vizate.

Ideea centrală a Conferinței – reiterată inclusiv în partea de Concluzii- constă în conștientizarea nevoii de instituire a  unui nivel sporit de protecție a drepturilor omului și acordarea unei relevanțe speciale ocrotirii  grupurilor vulnerabile. Acestea din urmă sunt, de regulă, tributare ale marginalizării, discriminării și excluziunii în situațiile de criză, inclusiv în contextul crizei sanitare generate de pandemia COVID-19. 

Link către Comunicatul de presă: https://www.agerpres.ro/comunicate/2020/12/10/comunicat-de-presa-institutul-roman-pentru-drepturile-omului-irdo--625607

Agenda conferinței

Posterul conferinței


...mai multe semnale