Semnal IRDO


Dialoguri ONU privind schimbările climatice

IRDO a participat, în data de 3 decembrie, la evenimentul internațional în format online „Climate dialogues 2020” (Dialoguri privind schimbările climatice 2020), organizat de UN Climate Change în pregătirea Conferinței Părților privind schimbările climatice, care va avea loc în 2021.

Printre tematicile abordate în cadrul discuțiilor s-au numărat: „Viziuni și inițiative pentru 2050 privind țările cel mai puțin dezvoltate: sinergia cu mecanismele de sprijin pentru aceste țări în temeiul Convenției ONU privind Schimbările Climatice” și „Fondul de Adaptare: Implementarea Acordului de la Paris prin finanțarea acțiunilor de adaptare, inovare și formare.”

În cadrul negocierilor ONU privind schimbările climatice, Grupul de sprijin pentru țările mai puțin dezvoltate (LDC Group) a formulat viziunea sa pentru 2050, pentru ca acestea să poată fi pregătite pentru schimbările climatice, și ca până în 2050 să ajungă la zero emisii de gaze cu efect de seră.

Viziunea se bazează pe cunoștințele, resursele și activitatea a trei inițiative dezvoltate de Grupul LDC: Inițiativa pentru adaptare și reziliență eficiente (LIFE-AR); Inițiativa pentru energie regenerabilă și eficiență energetică pentru dezvoltare durabilă (LDC REEEI); și Consorțiul universităților LDC pentru schimbări climatice (LUCCC). Aceste inițiative se concentrează pe domenii cheie esențiale pentru țările cel mai puțin dezvoltate, precum dezvoltarea de strategii pe termen lung de adaptare eficientă, acces la energie regenerabilă și consolidarea capacităților în domeniul cercetării climatice. Toate aceste aspecte au fost prezentate și dezbătute de experți, miniștrii ai mediului și oficialități din țările care beneficiază de mecansimul grupului de sprijin (Malawi, Nepal, Gambia, Zambia). În acest context s-a discutat pe marginea viziunii și a inițiativelor grupului și s-au explorat modalități prin care sprijinul pentru țările cel mai puțin dezvoltate poate fi coordonat în vederea implementării Acordului de la Paris.

Totodată, în cadrul Dialogurilor a fost abordată și tema finanțării acțiunilor de adaptare climatică. Consiliul de administrație a Fondului de Adaptare supraveghează și gestionează acest Fond, care a fost înființat în 2001 pentru a finanța proiecte și programe concrete de adaptareîn țările în curs de dezvoltare, considerate ca fiind cele mai vulnerabile la efectele schimbărilor climatice. Pentru a consolida în continuare rolul Fondului în contextul evoluției finanțării pentru acțiuni climatice, Consiliul a aprobat Strategia pe termen mediu (2018 - 2022) și a introdus noi nișe de finanțare pentru acțiuni de adaptare, inovare și formare. Acestea au fost prezentate în cadrul evenimentului de către Președintele Consiliului Fondului de adaptare, dl. Ibila Djibril (Benin), care a subliniat viziunea strategică a Consiliului privind importanța acestor finanțări pentru categoriile vulnerabile.

Dialogurile ONU privind schimbările climatice, desfășurate în perioada 23 noiembrie-4 decembrie, au furnizat o platformă globală de discuții și schimburi de idei între experți și organismele subsidiare pentru implementarea Convenției ONU privind Schimbările Climatice, contribuții ce vor fi luate în considerare în procesul configurării agendei viitoarei Conferințe a Părților, care va avea loc în 2021 și care va fi axată pe noi runde de negocieri cu privire la implementarea Acordului de la Paris.


...mai multe semnale