Semnal IRDO


Înțelegerea infracțiunilor motivate de ură antimusulmană

În data de 8 decembrie, Institutul Român pentru Drepturile Omului a participat la webinarul cu tema „Abordarea infracțiunilor motivate de ură antimusulmană și a nevoilor de securitate ale comunităților musulmane”, organizat de Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR) din cadrul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE).

Reuniunea a avut ca scop principal lansarea oficială a publicației „Înțelegerea infracțiunilor motivate de ură antimusulmană – Abordarea nevoilor de securitate ale comunităților musulmane: Un ghid practic” (Understanding anti-muslim hate crimes - addressing the security needs of muslim communities: A practical guide). Ghidul a fost conceput pentru a ajuta guvernele în acțiunile lor de prevenire și combatere a infracțiunilor motivate de ură, inclusiv printr-o analiză a riscurilor de securitate și a acțiunilor necesare, cu scopul de a îmbunătăți capacitatea poliției și a altor instituții de a satisface nevoile de securitate ale comunităților musulmane. O prezentare a acestui ghid poate fi găsită în revista „Drepturile Omului”.  

Tot cu această ocazie, au fost dezbătute și aspecte precum intoleranța antimusulmană, infracțiunile motivate de ură și repercusiunile asupra vieții celor vizați, grupurile vulnerabile și nevoile de securitate ale comunităților musulmane, explorând în același timp soluții și răspunsuri pentru abordarea acestor probleme.

La eveniment au luat parte, printre alții, reprezentanți ai statelor participante la OSCE, organizații internaționale, societatea civilă, instituții academice și pentru drepturile omului, comunități religioase sau de credință, organisme interconfesionale, precum și agenții de media, care au conchis că violența motivată de ură amenință nu doar securitatea indivizilor și a comunităților, ci și a societăților din regiunea OSCE și nu numai.


...mai multe semnale