Semnal IRDO


Rapoartele alternative ale instituțiilor naționale pentru drepturile omului. Coordonate generale

Organizația Internațională a Francofoniei (OIF), alături de partenerii de la Agenția Franceză pentru Dezvoltare (AFD) și Asociația Francofonă a Comisiilor Naționale de Drepturile Omului (AFCNDH) a organizat, în data de 25 noiembrie, un webinar adresat reprezentanților instituțiilor naționale pentru drepturile omului (INDO). Tematica propusă – coordonate generale și bune practici în redactarea rapoartelor alternative adresate comitetelor de evaluare – a fost completată de subiecte suplimentare dezbătute în cadrul sesiunilor de întrebări și răspunsuri.

În cadrul dezbaterilor, a fost analizată necesitatea de a întocmi și implementa un parcurs rațional și cronologic al etapelor de realizare a rapoartelor alternative, s-a subliniat importanța fundamentală a instituțiilor naționale pentru drepturile omului pentru rolul pe care îl au în acțiunile de sensibilizare a publicului și creșterea nivelului de conștientizare și mobilizare a autorităților, și s-au făcut recomandări pentru îmbunătățirea activității INDO. Totodată, au fost prezentate exemple de bune practici, s-au semnalat potențiale obstacole cu care se pot confrunta instituțiile naționale pentru drepturile omului în redactarea rapoartelor alternative și s-a reiterat necesitatea responsabilizării și implicării instituțiilor în procesul de raportare, evaluare și analiză, precum și în întocmirea, publicarea și difuzarea raportului alternativ propriu pe cât mai multe canale posibile.

În încheiere, s-a concluzionat că relaționarea dintre autorități, mecanismele de evaluare și instituțiile pentru drepturile omului trebuie să fie una armonioasă, menținută pe tot parcursul celor trei etape: înainte, în timpul și după evaluare, în faza de urmărire a implementării. În toate aceste etape, instituțiile naționale pentru drepturile omului au roluri bine determinate, prin propunerea tematicilor pentru analiză pe baza bilanțului ciclului anterior de examinare, formularea de întrebări adresate comitetelor și supravegherea permanentă a îndeplinirii recomandărilor.


...mai multe semnale