Semnal IRDO


Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități

Într-un an marcat de pandemia de COVID-19 și efectele acesteia asupra omenirii, celebrarea Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități are rolul de a atrage atenția cu privire la riscurile cu care se confruntă persoanele cu dizabilități și necesitatea de a găsi soluții la nevoile urgente ale acestora, precum și la importanța încurajării unei culturi incluzive care să permită persoanelor cu dizabilități să se bucure de dreptul lor fundamental de a participa deplin în viața politică, economică, socială și culturală a societății în care trăiesc.

Mesajul Secretarului General
 
Pandemia de COVID-19 a afectat baza comunităților și societăților, intensificând inegalități preexistente.
 
Chiar și în circumstanțe obișnuite, cele un miliard de persoane care trăiesc cu dizabilități la nivel mondial au mai puține șanse să se bucure de acces la educație, asistență medicală și mijloace de trai sau să participe și să fie incluse în comunitate. 
 
Sunt șanse mai mari ca ele să trăiască în sărăcie și să se confrunte cu un nivel mai crescut de violență, neglijență și abuzuri.
 
Iar când o criză, precum cea de COVID-19, afectează comunități, persoanele cu dizabilități reprezintă una dintre cele mai afectate categorii.
 
Promovarea incluziunii persoanelor cu dizabilități reprezintă recunoașterea și protejarea drepturilor lor.
 
Aceste drepturi privesc fiecare aspect al vieții: dreptul de a merge la școală, de a trăi într-o comunitate, de a avea acces la asistență medicală, de a forma o familie, de a se implica în viața politică, de a avea posibilitatea de a face sport, de a călători – și de a avea o muncă decentă.
 
Pe măsură ce lumea își revine din pandemie, trebuie să ne asigurăm că aspirațiile și drepturile persoanelor cu dizabilități sunt incluse și luate în considerare într-o lume incluzivă, accesibilă și durabilă post COVID-19. 
 
Această viziune poate fi îndeplinită doar prin consultarea activă cu persoanele cu dizabilități și a organizațiilor reprezentative ale acestora.
 
Cu ocazia Zilei internaționale a persoanelor cu dizabilități, să ne angajăm să lucrăm împreună pentru a combate obstacolele, nedreptățile și discriminarea cu care se confruntă persoanele cu dizabilități.
 
António Guterres
 
 
 
 
Mesajul Directorului General UNESCO
 
După cum știm, pandemia de coronavirus (COVID-19) a avut consecințe devastatoare care au afectat în mod disproporționat persoanele care trăiesc cu orice formă de dizabilitate. Lipsa soluțiilor adecvate a exacerbat, de fapt, criza COVID-19.
 
De exemplu, a existat o lipsă a informației accesibile pentru toată lumea, disponibilă în Braile sau în limbajul semnelor. Când evaluăm toate consecințele, este clar că această problemă, deja crucială, a devenit deosebit de importantă în contextul crizei sanitare.
 
Viitorul copiilor și tinerilor cu dizabilități riscă să fie afectat negativ de criza din educație și de închiderea școlilor. Deseori, în cazul persoanelor celor mai vulnerabile există riscul mai mare de a se confrunta cu întreruperea educației și cu suferințe din cauza măsurilor de distanțare aflate în vigoare. Mai mult, metodele de predare la distanță nu au fost dezvoltate având în vedere nevoile lor specifice.
 
În fața acestei situații fără precedent, este crucial să se implice persoanele cu dizabilități în conceperea de soluții care vizează cu adevărat pe toată lumea și să se învețe din experiență.
 
În general, toate formele de dizabilitate trebuie să fie înglobate în educație. Aceasta se poate realiza prin dezvoltarea resurselor și competențelor digitale cu scopul de a stimula incluziunea, prin formarea profesorilor privind principiile educației accesibile pentru toți, și prin crearea de instrumente accesibile adaptate nevoilor diferite de învățare. Acest lucru este crucial nu doar pentru elevii cu dizabilități, ci și pentru colegii lor de clasă. Toți elevii au de câștigat în urma unei educații mai incluzive.
 
Accesul la educație, precum accesul la alte bunuri comune, trebuie să devină universal. Este o chestiune care ține de echitate și respect pentru drepturile fundamentale ale omului.
 
Nu putem permite ca persoanele cu dizabilități să fie private de dreptul lor fundamental de a participa deplin în viața politică, economică, socială și culturală a societății în care trăiesc.
 
Cadrul esențial pentru a combate acest tip de discriminare este prevăzut de Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.
 
Trebuie să descoperim metodele pentru realizarea obiectivelor Convenției prin mobilizarea resurselor formidabile pe care le avem la dispoziție – îndeosebi știința și tehnologia – pentru a asigura nevoile oamenilor, indiferent de dizabilitate. Pentru a obține incluziune pe termen lung, persoanele cu dizabilități trebuie să își poată utiliza competențele și abilitățile și să joace un rol important în dezvoltarea soluțiilor.
 
Cu ocazia Zilei internaționale a persoanelor cu dizabilități, solicit comunității internaționale să se mobilizeze astfel încât persoanele cu dizabilități să contribuie activ la răspunsul la criză și la dezvoltarea de noi posibilități.
 
Pandemia a dat naștere, de asemenea, unei oportunități unice de a evidenția aceste probleme fundamentale și de a face un progres decisiv. Împreună, să profităm de ocazie și să realizăm mai multe demersuri concrete pentru a construi o societate mai incluzivă, care respectă diferențele și demnitatea umană.
 
Audrey Azoulay
 
 

...mai multe semnale