Semnal IRDO


Dreptul la întrunire pașnică

În luna septembrie a acestui an, Comitetul pentru drepturile civile şi politice a emis Comentariul general nr. 37 privind dreptul la întrunire pașnică (articolul 21 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice). Versiunea în limba română poate fi consultată aici.

Dreptul la întrunire pașnică reprezintă un instrument valoros deosebit de util pentru a recunoaște și a realiza o gamă largă de alte drepturi, printre care şi drepturi economice, sociale și culturale, având o importanță deosebită pentru indivizii și grupurile marginalizate. Nerespectarea și lipsa garantării dreptului la întrunire pașnică reprezintă un semn tipic de represiune, iar protecția dreptului la întrunire pașnică este posibilă numai atunci când sunt protejate și alte drepturi, adesea suprapuse, în special libertatea de exprimare, libera asociere și participarea politică.


...mai multe semnale