Semnal IRDO


Abordarea bazată pe drepturile omului în domeniul îngrijirii paliative

În data de 13 noiembrie, IRDO a participat la conferința virtuală organizată de Federația Internațională privind Îmbătrânirea (IFA - International Federation on Ageing) cu tema „O abordare bazată pe drepturile omului în domeniul îngrijirii paliative”. Aceasta face parte din seria de conferințe virtuale „COVID-19 și persoanele vârstnice”.

Au fost avute în vedere provocările în materie de îngrijire paliativă, respectiv îmbătrânirea populației și creșterea numărului de boli cronice, îngrijirea medicală primară defectuoasă, asocierea îngrijirii paliative cu eutanasierea, lipsa de personal, lipsa unui instrument juridic cu forță obligatorie prin care statele să poată fi trase la răspundere. De asemenea, s-a sugerat necesitatea ca îngrijirea paliativă să devină, în timp, parte integrantă a îngrijirii medicale de bază, acest lucru contribuind la reducerea inegalității de tratament în funcție de locul în care este acordată (spitale sau cămine pentru persoane vârstnice).

În prezent, niciun instrument nu face trimitere directă la îngrijirea paliativă, însă aceasta poate fie abordată din perspectiva altor drepturi, precum: dreptul la viață, dreptul la un loc de muncă, dreptul la îngrijire medicală și medicamente (prevăzute în Declarația Universală a Drepturilor Omului, Pactul internațional cu privire la drepturile, economice, sociale și culturale). De asemenea, Comentariul general nr. 14 al Comitetului privind drepturile, economice, sociale și culturale cu privire la atingerea celui mai înalt standard de sănătate fizică și mintală reprezintă un document cheie în materie. Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități prevede la rândul său o serie de drepturi relevante în ceea ce privește îngrijirea paliativă, respectiv dreptul la viață independentă, comunitate și participare, dreptul la autonomie, la luarea deciziilor, și dreptul la asistență juridică.


...mai multe semnale