Semnal IRDO


Instituții naționale puternice și eficiente în domeniul drepturilor omului

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) a publicat recent raportul „Instituții naționale puternice și eficiente în domeniul drepturilor omului - provocări, practici promițătoare și oportunități”, care își propune să contribuie la consolidarea eficacității și impactului pe care le au instituțiile naționale pentru drepturile omului (INDO) în statele membre ale Uniunii Europene. Raportul oferă o imagine de ansamblu asupra statutului și rolurilor INDO în statele membre ale UE, dar și în Macedonia de Nord, Serbia și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, explorând evoluțiile relevante din ultimii 10 ani, provocările cu care se confruntă instituțiile naționale pentru drepturile omului și modalitățile de maximizare a impactului acestora.

De asemenea, raportul prezintă o analiză comparativă, subliniind diferiți factori care afectează independența, eficacitatea și impactul INDO, precum și o analiză a oportunităților de care aceste instituții dispun în abordarea provocărilor. Raportul mai reliefează rolul INDO în UE și indică practici promițătoare, precum și potențialul unui angajament extins, care să includă sprijinirea monitorizării statului de drept și respectării Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

Constatările din acest raport evidențiază faptul că, pentru a-și atinge potențialul și pentru a reflecta diversitatea societăților actuale, INDO au nevoie de un mandat clar, de independență și de resurse adecvate. Un alt aspect important subliniat în raport este necesitatea respectării Principiilor de la Paris privind independența și eficacitatea instituțiilor naționale pentru drepturile omului, așa cum au fost aprobate de Națiunile Unite.

Planul de Acțiune al UE privind Drepturile Omului și Democrația, care abordează situația din afara granițelor Uniunii Europene, se angajează să sprijine INDO-urile care respectă principiile ONU, perspectivele prezentate în acest raport având scopul de a încuraja factorii de decizie politică să susțină instituțiile naționale pentru drepturile omului. Totodată, se evidențiază rolul vital pe care INDO le au în sistemul național de protecție a drepturilor omului, prin creșterea gradului de conștientizare, consiliere, monitorizarea și responsabilizarea autorităților, abordând atât preocupări constante precum discriminarea și inegalitatea, cât și problematici noi, cum ar fi implicațiile inteligenței artificiale și ale pandemiei de COVID-19 asupra drepturilor omului.


...mai multe semnale