Semnal IRDO


Recomandarea CM/Rec(2024)2 cu privire la combaterea utilizării acțiunilor SLAPP

În data de 5 aprilie, Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei a adoptat o nouă recomandare ca urmare a efectului de intimidare pe care îl au acțiunile de tip SLAPP asupra libertății de exprimare și a mobilizării publice. Prin acest instrument, Comitetul de Miniștri îndeamnă statele membre să elaboreze strategii eficiente pentru a combate astfel de acțiuni.

Recomandarea definește acțiunile strategice în justiție împotriva mobilizării publice ca fiind „acțiuni în justiție care sunt formulate ca amenințare sau inițiate sau întreprinse ca mijloc de hărțuire sau intimidare a persoanei vizate și care urmăresc să împiedice, să inhibe, să restrângă sau să sancționeze libera exprimare în chestiuni de interes public și exercitarea drepturilor asociate cu mobilizarea publică”. 

Mai multe informații aici.


...mai multe semnale