Semnal IRDO


Dreptul la muncă al cetățenilor străini în România

În data de 23 ianuarie 2024 a avut loc masa rotundă cu tema „Dreptul la muncă al cetățenilor străini în România”, organizată de Asociația ANAIS în parteneriat cu Institutul Român pentru Drepturile Omului.

Evenimentul, ca parte a proiectului finanțat de HIAS Romania, a avut ca scop facilitarea schimbului de experiență între instituțiile cu atribuiții de organizare și control în domeniul muncii și ONG-uri furnizoare de servicii pentru femei refugiate, femei provenite din zona de război din Ucraina și femei cu drept de muncă pe teritoriul României.

Au fost abordate teme precum condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cetățenii străini care doresc să activeze pe piața muncii din România, inclusiv cele de recunoaștere a studiilor, modalitatea prin care aceștia își pot găsi un loc de muncă și se pot proteja de abuzurile angajatorilor etc.

Totodată, au fost dezbătute problemele legate de munca nedeclarată, integrarea refugiaților pe piața muncii și impedimentele întâmpinate de aceștia în comunicarea cu autoritățile, barierele de comunicare (limbă) și dificultățile legale cu care se confruntă refugiații. Au fost explorate posibile soluții pentru viitor, subliniindu-se necesitatea unei abordări echitabile a dreptului la muncă pentru toți.


...mai multe semnale