Semnal IRDO


Masă rotundă privind politicile europene și naționale în domeniul rezilienței instituționale

În data de 14 iulie 2023, IRDO a participat la masa rotundă cu titlul „Prezentarea analizei politicilor și măsurilor europene și naționale privind operaționalizarea conceptului de reziliență instituțională, a sistemului de guvernanță și societală”. Evenimentul face parte din proiectul cu finanțare europeană „Creșterea capacității analitice și administrative de implementare a dimensiunii rezilienței în funcționarea instituțiilor publice centrale (REZILIENT)”, fiind organizat de către Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență în parteneriat cu Cancelaria Primului Ministru și cu Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. 
 
Experții celor trei instituții partenere au prezentat o analiză a politicilor și măsurilor europene, precum și a celor la nivel național privind operaționalizarea rezilienței instituționale și a sistemului de guvernanță societală, axându-se pe necesitatea înțelegerii conceptului de reziliență de către funcționarii publici pentru consolidarea eficientă a capacităților instituțiilor publice și centrale. 
 
Totodată, factori de decizie și administrația publică, experți din mediul academic, reprezentanți ai societății civile și ai mediului de afaceri au dezbătut pe tema unor experiențe practice de aplicare a legislației legate de reziliență și au făcut recomandări pentru viitoare formulări de politici publice în domeniu. Au fost dezbătute propuneri privind elaborarea unui plan de implementare precum și a unui mecanism de monitorizare. 
 
Concluziile dezbaterii urmează să fie valorificate în următoarele etape ale proiectului prin realizarea unui set de standarde, metodologii și indicatori naționali pentru evaluarea nivelului de reziliență instituțională și a sistemului de guvernanță societală.
 
Mai multe detalii găsiți aici

...mai multe semnale