Semnal IRDO


17 octombrie 2018, Ziua internaţională pentru eradicarea sărăciei

Celebrarea zilei internaţionale pentru eradicarea sărăciei aduce un omagiu victimelor sărăciei, într-un moment în care ţările au reafirmat că sărăcia reprezintă o încălcare a drepturilor omului.
 Acest an marchează a 25-a aniversare a Declaraţiei Adunării Generale ONU, prin care, în rezoluţia 47/196 din 22 decembrie 1992, ziua de 17 octombrie a fost declarată Ziua internaţională pentru eradicarea sărăciei.
 Tema aleasă de ONU pentru marcarea acestei zile în anul 2018 este ,,Uniţi cu cei excluşi pentru a construi o lume unde drepturile omului şi demnitatea sunt respectate”.
 17 octombrie nu este doar ocazia de a accentua eforturile depuse pentru eradicarea sărăciei, ci ziua în care cei care trăiesc în sărăcie să fie primii care să lupte împotriva acestei situaţii şi să contribuie la eliminarea ei.
 Agenda  2030 a Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru dezvoltare durabilă reprezintă un cadru universal destinat tuturor ţărilor în scopul de a contribui la eradicarea sărăciei şi cuprinde un set de 17 obiective de dezvoltare durabilă.
 Într-o lume caracterizată printr-un nivel fără precedent al dezvoltării economice, al mijloacelor tehnologice şi al resurselor financiare, milioane de persoane continuă să trăiască într-o sărăcie extremă, fapt ce provoacă o adâncă indignare. Sărăcia nu este doar o problemă economică, ci şi un fenomen multidimensional care înglobează absenţa veniturilor şi inexistenţa resurselor necesare pentru a trăi în demnitate.
 Agenţia pentru Drepturi Fundamentale - FRA -  monitorizează sărăcia în rândul copiilor din Uniunea Europeană din perspectiva drepturilor copilului, condiţiile de viaţă în sărăcie ducând la încălcări ale dreptului la locuinţă, la sănătate şi la educaţie, iar încălcarea unor drepturi ale omului, cum ar fi încălcarea dreptului de a nu fi supus discriminării, poate duce până la excluziune socială şi sărăcie. Acest lucru afectează în special copiii aflaţi în situaţii vulnerabile.
 FRA va publica un raport privind sărăcia în rândul copiilor pe baza unor analize şi a datelor statistice primite de la EUROSTAT şi FRA EU-MIDIS II.


...mai multe semnale