Semnal IRDO


1 octombrie 2018 – Aniversarea campionilor vârstnici ai drepturilor omului

ONU a ales în acest an pentru Ziua internaţională a persoanelor vârstnice tema „Să sărbătorim împreună pe cei mai în vârstă apărători ai drepturilor omului”, tocmai pentru a încuraja participarea persoanelor vârstnice la apărarea drepturilor omului, pentru a recunoaşte pe acei şi pe acelea care, născuţi la adoptarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului în 1948, au contribuit activ la promovarea ei.
 Având în vedere că anul acesta la 10 decembrie se sărbătoreşte cea de a 70-a aniversare a Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, Ziua internaţională a persoanelor vârstnice se doreşte a reafirma angajamentul pentru accesul deplin şi egal al acestora la drepturile şi libertăţile fundamentale de care trebuie să se bucure.
 Prin această temă s-a urmărit în mod special:

  • Promovarea drepturilor înscrise în Declaraţia universală a drepturilor omului şi în mod special a celor care fac parte din viaţa cotidiană a persoanelor vârstnice
  • Creşterea atenţiei acordate persoanelor vârstnice, ca membri activi ai societăţii, angajaţi continuu în apărarea drepturilor omului în numeroase domenii şi nu numai în acelea care îi afectează personal.
  • Trecerea în revistă a progreselor şi dificultăţilor întâlnite în protecţia vârstnicilor şi punerea în aplicare a drepturilor şi libertăţilor lor fundamentale
  • Continuarea angajării şi mobilizării unui public larg din întreaga lume pentru promovarea acestor drepturi.

 Există astăzi aproape 700 de milioane de persoane care au peste 60 de ani. Ele vor fi 2 miliarde în 2050, ceea ce reprezintă 20% din populaţia mondială.
 Compoziţia demografică joacă un rol important în dezvoltarea durabilă şi reprezintă una dintre principalele provocări cu care lumea se va confrunta în secolul 21. În acest context şi ţinând cont de principiul director enunţat de către Secretarul General ONU „de a nu lăsa pe nimeni marginalizat”, devine o prioritate acordarea unei atenţii deosebite necesităţilor specifice cu care se confruntă persoanele vârstnice.
 Interdependenţa dintre integrarea socială a persoanelor de vârsta a treia şi exercitarea deplină a drepturilor lor nu poate fi ignorată, deoarece gradul de integrare a acestor persoane în societate le va afecta direct demnitatea şi calitatea vieţii.


...mai multe semnale