Semnal IRDO


Dezbatere raport „Starea Democrației 2022”

 
În data de 10 mai, IRDO a participat la lansarea și dezbaterea asupra raportului „Starea Democrației 2022”. Documentul este realizat de CeRe, ActiveWatch și Centrul pentru Inovare Publică, organizații membre ale Grupului ONG-uri pentru Cetățean. La dezbatere au participat organizații nonguvernamentale, politicieni, jurnaliști, reprezentanți ai mediului academic și ai unor instituții publice.
 
Raportul atrage atenția asupra restrângerii spațiului civic având în vedere o serie de legi adoptate în anul 2022, a unor proiecte legislative înaintate în Parlament, precum și din perspectiva limitării transparenței decizionale. Documentul semnalează, de asemenea, faptul că libertatea de expresie și libertatea de asociere și participare la adunări publice sunt afectate, de exemplu, prin acțiuni de hărțuire a jurnaliștilor și prin impunerea unor limitări pentru desfășurarea adunărilor publice, care nu sunt în concordanță cu principiile și prevederile instrumentelor naționale și internaționale de drepturile omului. 
 
Menționăm că IRDO a semnalat în raportul privind statul de drept, elaborat anual de Rețeaua Europeană a Instituțiilor Naționale pentru Drepturile Omului (ENNHRI), unele dintre aspectele prezentate de societatea civilă. Totodată, aceste teme au fost abordate și în cadrul întâlnirii IRDO cu reprezentanți ai Comisiei Europene în contextul raportului Comisiei privind statul de drept pe anul 2023.
 

...mai multe semnale