Semnal IRDO


Grupul de lucru deschis al Națiunilor Unite privind îmbătrânirea (OEWGA)

 
În perioada 3-6 aprilie se desfășoară cea de-a 13-a sesiune a Grupului de lucru deschis al Națiunilor Unite privind îmbătrânirea (OEWGA). Grupul are rolul de a consolida protecția drepturilor omului ale persoanelor vârstnice, la întâlnire participând și instituții naționale pentru drepturile omului, precum și organizații neguvernamentale care activează în domeniul protecției persoanelor vârstnice.
 
Instituțiile naționale pentru drepturile omului, printre care și IRDO, susțin adoptarea unei convenții dedicate drepturilor persoanelor vârstnice, având în vedere reducerea decalajelor în domeniul protecției persoanelor vârstnice. Reamintim faptul că în luna august 2022 a avut loc întâlnirea multipartită organizată de Biroul Înaltului Comisar al ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR). În concluziile raportului întocmit în urma reuniunii se arată că „Statele ar trebui, în colaborare cu societatea civilă, instituțiile naționale pentru drepturile omului, Organizația Națiunilor Unite și persoanele în vârstă însele, să elaboreze și să adopte o convenție cuprinzătoare privind drepturile omului pentru persoanele vârstnice, care să se bazeze drepturile și instrumentele regionale existente. O astfel de convenție ar trebui, printre altele, să accelereze trecerea de la abordările medicale care percep persoanele vârstnice ca fiind simple beneficiare a îngrijirii și protecției sociale, către o abordare care să le considere ca titulari de drepturi.” (A se vedea Rezumatul reuniunii multilaterale cu privire la drepturile omului ale persoanelor vârstnice, Raportul Biroului Înaltului Comisar al Organizației Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului, A/HRC/52/49, punctul 38).
 

...mai multe semnale