Semnal IRDO


Forumul Drepturilor Fundamentale, la 70 de ani de la Declaraţia Drepturilor Omului

În perioada 25-27 septembrie, Fundamental Rights Agency (FRA) a organizat Forumul Drepturilor Fundamentale, marcând astfel şi cei 70 de ani de existenţă ai Declaraţiei Drepturilor Omului. Evenimentul, a cărei primă ediţie a avut loc în 2016, a subliniat necesitatea de a conecta mai bine cetăţenii şi comunităţile statelor membre ale Uniunii Europene, evidenţiind totodată provocările cu care se confruntă la ora actuală spaţiul Uniunii: securitatea, problemele economice, schimbarea tiparelor migraţiei, ştirile false etc.
 Forumul s-a dorit a fi un spaţiu de dialog privilegiat într-un domeniu de mare interes şi foarte actual, acela al drepturilor omului şi al provocărilor cu care promovarea şi exercitarea acestora se confruntă, invitând la angajarea unor noi oportunităţi de dezbatere şi conştientizare a „agendei” drepturilor omului. Aceste dezbateri au inclus participanţi din mai multe zone de interes pentru domeniu: politică, organizaţii interguvernamentale, societate civilă, afaceri, comunicatori etc., astfel încât perspectiva oferită să fie cuprinzătoare şi să conducă la multiple variante de cooperare a actorilor implicaţi direct sau indirect în problematică.    
 Scopul Forumului a fost acela de a crea iniţiative concrete şi sustenabile, contributorii fiind percepuţi ca „agenţi ai schimbării” în perceperea promovării şi protejării drepturilor omului. Forumul a beneficiat şi de prezenţa unor importante personalităţi de la nivelul instituţiilor Uniunii Europene şi al Consiliului Europei.
 De remarcat că, în perspectiva preluării preşedinţiei Consiliului European, România a fost reprezentată la Forum la nivel guvernamental, printre participanţi numărându-se George Ciamba, Secretar de Stat în Ministerul Afacerilor Externe.


...mai multe semnale