Semnal IRDO


Grupul de lucru ENNHRI privind inteligența artificială

 
În data de 1 martie 2023, IRDO a participat la grupul de lucru ENNHRI privind inteligența artificială. Acest grup, recent înființat, urmărește să analizeze care sunt principalele provocări în materie de inteligență artificială și digitalizare la nivel regional. În același timp, reprezintă un spațiu de dezbatere cu privire la elaborarea instrumentelor în materie la nivelul Uniunii Europene și a Consiliului Europei, precum și o platformă pentru schimb de bune practici.
 
În cadrul întâlnirii a fost prezentat raportul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) „Bias in Algorithms – AI & discrimination”, lansat în luna decembrie a anului 2022. Reprezentanții FRA au accentuat principalele elemente problematice din punct de vedere al nediscriminării în ceea ce privește utilizarea sistemelor de Inteligență Artificială (IA). Astfel, s-a reamintit faptul că este important ca datele pe care se bazează astfel de sisteme să nu fie părtinitoare încă de la început. În același timp, în ceea ce privește sistemele de detectare a vorbirii s-a reiterat faptul că diferențele lingvistice pot duce la interpretări diferite.
 
Un alt punct important al discuțiilor a fost reprezentat de participarea ENNHRI în cadrul procesului de elaborare a Convenției CoE privind inteligența artificială, drepturile omului, democrație și statul de drept. Referitor la aceasta, în luna februarie a acestui an, instituțiile naționale pentru drepturile omului (printre care și IRDO) au îndemnat reprezentanți ai statelor să acorde atenție prevederilor privind autoritatea de supraveghere în domeniul IA, întrucât este important ca aceasta să dispună de resurse suficiente, iar personalul încadrat să aibă competențe și expertiză în materie de tehnologii de IA.

...mai multe semnale