Semnal IRDO


Grupul de lucru ENNHRI privind schimbările climatice

 
În data de 30 ianuarie, IRDO a participat la grupul de lucru al ENNHRI cu privire la schimbările climatice. Au fost discutate aspecte privind intervenția ca terță parte în cadrul unor cauze aflate pe rolul CEDO care atrag atenția asupra responsabilității statelor de a combate eficient schimbările climatice pentru a proteja dreptul la viață și a dreptului la viață privată și de familie, respectiv cauzele Verein KlimaSeniorinnen Schweiz și alții împotriva Elveției, Duarte Agostinho și alții împotriva Portugaliei și a altora, Carême împotriva Franței
 
De asemenea, au fost discutate aspecte privind instrumentul în materie de drepturile omului și mediu care urmează a fi elaborat la nivelul Consiliului Europei. Grupul de redactare privind drepturile omului și mediul al Comitetului director pentru drepturile omului (CDDH-ENV) are în vedere dezvoltarea unui instrument obligatoriu la nivel regional. Cu privire la protecția mediului, Comitetul de Miniștri al CoE a adoptat în anul 2022, în luna septembrie, Recomandarea CM/Rec(2022)20 cu privire la drepturile omului și protecția mediului. În ceea ce privește România, menționăm că în prezent Strategia națională privind adaptarea la schimbările climatice pentru perioada 2022-2030 este încă în etapa de elaborare. Prima versiune nu face nicio legătură între schimbări climatice și drepturile omului.

...mai multe semnale